Zorg en welzijn: Grotere uitstroom houdt groei aantal werknemers niet tegen

meer medewerkers voor sector zorg en welzijn
  • Home
  • Artikel
  • Zorg en welzijn: Grotere uitstroom houdt groei aantal werknemers niet tegen

De sector zorg en welzijn telde in het eerste kwartaal van 2023 21.000 werknemers meer dan een jaar daarvoor. Dit ondanks het feit dat de uitstroom uit de bedrijfstak sinds midden 2021 sneller is toegenomen dan de instroom. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS uit het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

In de hele bedrijfstak zorg en welzijn – inclusief de leidinggevende en ondersteunende functies – werkten in het eerste kwartaal van 2023 ruim 1,4 miljoen werknemers. In- en uitstroom worden per kwartaal gemeten ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De uitstroom in de laatste drie kwartalen van 2022 en in het eerste kwartaal van 2023 lag op het hoogste niveau sinds de start van de meting in 2010. De instroom lag echter hoger.

Aantal werknemers zorg en welzijn groeit

Het aantal werknemers in zorg en welzijn neemt sinds eind 2016 toe. Tegenover een toenemende instroom stond jarenlang een redelijk stabiele uitstroom. Het aantal uitstromers werd snel groter vanaf het derde kwartaal van 2021, terwijl het aantal instromers in de meeste kwartalen minder snel steeg of zelfs daalde. Daarmee nam het totale aantal werknemers minder snel toe.

Lees ook: Aantal werknemers in de zorg groeit maar door, en toch…

De genoemde toename van 21.000 werknemers is het resultaat van 176.000 instromers en 155.000 uitstromers – die dus zijn uitgestroomd ten opzichte van een jaar eerder. Dat aantal ligt 36.000 hoger dan de uitstroom van bijna twee jaar eerder, het tweede kwartaal van 2021. Na dat kwartaal groeide de uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn.

Vooral naar banen in andere bedrijfstakken

In de uitstroomcijfers gaat het om werknemers die in een andere bedrijfstak gaan werken, met pensioen gaan, die gaan werken als zelfstandige (binnen of buiten zorg en welzijn), die een andere uitkering krijgen of om een andere reden stoppen met werken. Van deze mogelijke redenen kwam een vertrek naar een andere bedrijfstak het vaakst voor. De grotere toename van de uitstroom vanaf het derde kwartaal van 2021 is voor het grootste deel (circa 70 procent) toe te schrijven aan deze groep werknemers.

Pensionering speelt een veel kleinere rol. Het aantal werknemers dat uitstroomde naar pensioen steeg ook in de periode tussen medio 2021 en begin 2023, maar deze toename was beperkt tot enkele duizenden.

vertrekkende werknemers uit sector zorg en welzijn

Bekijk ook

Zorg en welzijn: Grotere uitstroom houdt groei aantal werknemers niet tegen

meer medewerkers voor sector zorg en welzijn
  • Home
  • Artikel
  • Zorg en welzijn: Grotere uitstroom houdt groei aantal werknemers niet tegen

De sector zorg en welzijn telde in het eerste kwartaal van 2023 21.000 werknemers meer dan een jaar daarvoor. Dit ondanks het feit dat de uitstroom uit de bedrijfstak sinds midden 2021 sneller is toegenomen dan de instroom. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS uit het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

In de hele bedrijfstak zorg en welzijn – inclusief de leidinggevende en ondersteunende functies – werkten in het eerste kwartaal van 2023 ruim 1,4 miljoen werknemers. In- en uitstroom worden per kwartaal gemeten ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De uitstroom in de laatste drie kwartalen van 2022 en in het eerste kwartaal van 2023 lag op het hoogste niveau sinds de start van de meting in 2010. De instroom lag echter hoger.

Aantal werknemers zorg en welzijn groeit

Het aantal werknemers in zorg en welzijn neemt sinds eind 2016 toe. Tegenover een toenemende instroom stond jarenlang een redelijk stabiele uitstroom. Het aantal uitstromers werd snel groter vanaf het derde kwartaal van 2021, terwijl het aantal instromers in de meeste kwartalen minder snel steeg of zelfs daalde. Daarmee nam het totale aantal werknemers minder snel toe.

Lees ook: Aantal werknemers in de zorg groeit maar door, en toch…

De genoemde toename van 21.000 werknemers is het resultaat van 176.000 instromers en 155.000 uitstromers – die dus zijn uitgestroomd ten opzichte van een jaar eerder. Dat aantal ligt 36.000 hoger dan de uitstroom van bijna twee jaar eerder, het tweede kwartaal van 2021. Na dat kwartaal groeide de uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn.

Vooral naar banen in andere bedrijfstakken

In de uitstroomcijfers gaat het om werknemers die in een andere bedrijfstak gaan werken, met pensioen gaan, die gaan werken als zelfstandige (binnen of buiten zorg en welzijn), die een andere uitkering krijgen of om een andere reden stoppen met werken. Van deze mogelijke redenen kwam een vertrek naar een andere bedrijfstak het vaakst voor. De grotere toename van de uitstroom vanaf het derde kwartaal van 2021 is voor het grootste deel (circa 70 procent) toe te schrijven aan deze groep werknemers.

Pensionering speelt een veel kleinere rol. Het aantal werknemers dat uitstroomde naar pensioen steeg ook in de periode tussen medio 2021 en begin 2023, maar deze toename was beperkt tot enkele duizenden.

vertrekkende werknemers uit sector zorg en welzijn