Aantal werknemers in de zorg en welzijn groeit maar door, en toch…

Sector zorg en welzijn: hoge instroom en veel vacatures
Beautiful cheerful professional nurse doing some physiotherapy exercises with patient.
  • Home
  • Artikel
  • Aantal werknemers in de zorg en welzijn groeit maar door, en toch…

De instroom van werknemers in de sector zorg en welzijn blijft nog steeds hoger dan de uitstroom. In 2022 nam het aantal voor het zesde jaar op rij toe. En met 175.000 nieuwe werknemers kwam er ook het hoogste aantal sinds 2010 bij. Dat gebeurde vooral vanuit de opleidingen, blijkt uit cijfers die het CBS recent publiceerde.

Al sinds 2016 komen er meer mensen bij zorginstellingen en welzijnsorganisaties werken dan er vertrekken. Maar het aantal vacatures blijft er hoog. Gelukkig bieden de opleidingen enige lucht. In 2022 kwamen er 88.000 afgestudeerde werknemers bij. En met 43.000 nieuwelingen helpen ook herintreders aanzienlijk mee met het op peil houden van het aantal werknemers in de zorg en welzijn. Tot slot telde de sector ook nog 44.000 zijinstromers die na hun 25ste pas als werknemer in de zorg en welzijn aan de slag gingen. 

Kiest student voor zorg en welzijn? 

De opleidingen in zorg en welzijn noteerden de afgelopen twee jaar een lichte achteruitgang in het aantal studenten. Daarentegen koos 30 procent van alle nieuwe studenten in het studiejaar 2022/23 voor een zorg-en-welzijnstudie. Sinds 2010 is dit aandeel niet zo hoog geweest. 

ontwikkeling aantal werknemers in zorg en welzijn

Doordat – als gevolg van de lockdowns tijdens de coronapandemie – het centraal schriftelijk examen werd versoepeld, meldden zich in 2020/21 meer geslaagden voor een vervolgopleiding in de zorg en welzijn. Het CBS verwacht dat die instroom in 2022/23 mogelijk lager is vanwege de herintroductie van het studieleenstelsel in het aankomende studiejaar 2023/24. Dat maakt uitstel van hun studie namelijk financieel gunstiger voor studenten. In het studiejaar 2020/21 werden 95.000 diploma’s uitgereikt aan studenten na afronding van een zorg-en-welzijnopleiding. Een jaar later waren dat er 93.000.

Lees ook: Michelle maakt werk van ademhaling

Bekijk ook

Aantal werknemers in de zorg en welzijn groeit maar door, en toch…

Sector zorg en welzijn: hoge instroom en veel vacatures
Beautiful cheerful professional nurse doing some physiotherapy exercises with patient.
  • Home
  • Artikel
  • Aantal werknemers in de zorg en welzijn groeit maar door, en toch…

De instroom van werknemers in de sector zorg en welzijn blijft nog steeds hoger dan de uitstroom. In 2022 nam het aantal voor het zesde jaar op rij toe. En met 175.000 nieuwe werknemers kwam er ook het hoogste aantal sinds 2010 bij. Dat gebeurde vooral vanuit de opleidingen, blijkt uit cijfers die het CBS recent publiceerde.

Al sinds 2016 komen er meer mensen bij zorginstellingen en welzijnsorganisaties werken dan er vertrekken. Maar het aantal vacatures blijft er hoog. Gelukkig bieden de opleidingen enige lucht. In 2022 kwamen er 88.000 afgestudeerde werknemers bij. En met 43.000 nieuwelingen helpen ook herintreders aanzienlijk mee met het op peil houden van het aantal werknemers in de zorg en welzijn. Tot slot telde de sector ook nog 44.000 zijinstromers die na hun 25ste pas als werknemer in de zorg en welzijn aan de slag gingen. 

Kiest student voor zorg en welzijn? 

De opleidingen in zorg en welzijn noteerden de afgelopen twee jaar een lichte achteruitgang in het aantal studenten. Daarentegen koos 30 procent van alle nieuwe studenten in het studiejaar 2022/23 voor een zorg-en-welzijnstudie. Sinds 2010 is dit aandeel niet zo hoog geweest. 

ontwikkeling aantal werknemers in zorg en welzijn

Doordat – als gevolg van de lockdowns tijdens de coronapandemie – het centraal schriftelijk examen werd versoepeld, meldden zich in 2020/21 meer geslaagden voor een vervolgopleiding in de zorg en welzijn. Het CBS verwacht dat die instroom in 2022/23 mogelijk lager is vanwege de herintroductie van het studieleenstelsel in het aankomende studiejaar 2023/24. Dat maakt uitstel van hun studie namelijk financieel gunstiger voor studenten. In het studiejaar 2020/21 werden 95.000 diploma’s uitgereikt aan studenten na afronding van een zorg-en-welzijnopleiding. Een jaar later waren dat er 93.000.

Lees ook: Michelle maakt werk van ademhaling