Stijging aantal werklozen zet niet door

stijging werkloosheid zet niet door

In het derde kwartaal van 2023 had het grootste deel van de werklozen minder dan een jaar geleden nog werk, zo meldt het CBS. Iets meer werklozen, vooral jongeren, stopten vanwege een opleiding of vanwege het aflopen van een tijdelijk contract. Baanverlies om andere redenen bleef vrijwel gelijk of nam af. In oktober daalde de werkloosheid naar 3,6 procent van de beroepsbevolking. Daarmee zet de toename van de werkloosheid niet door.

Hoewel het totaal aantal werklozen in het derde kwartaal van 2023 gelijk was ten opzichte van een jaar geleden, nam de groep werklozen die recent (minder dan één jaar geleden) nog wel werk had toe van 179.000 (derde kwartaal van 2021) naar 211.000 in het afgelopen kwartaal. Het aantal werklozen dat twee tot vier jaar geleden nog werkte nam juist af van 45.000 (derde kwartaal van 2021) naar 23.000 in het derde kwartaal van 2023.

Vaker einde tijdelijk contract

Het aflopen van een tijdelijk contract is een veelgenoemde reden waarom het laatste werk beëindigd is. In het derde kwartaal van 2023 ging het om 69.000 werklozen waarvoor dat de belangrijkste reden was. Dat zijn er meer dan in hetzelfde kwartaal van 2022 (58.000) of van 2021 (61.000). Het aantal werklozen dat gestopt is vanwege opleiding, school of studie nam ook toe het afgelopen jaar. Bij andere redenen voor beëindiging van het laatste werk, zoals faillissement of arbeidsconflict, ziekte of arbeidsongeschiktheid, hoge leeftijd of zorg, bleef het aantal werklozen vrijwel gelijk of nam af.

Meer jongeren onder werklozen

Met name bij werkloze jongeren (15 tot 25 jaar) eindigde de laatste baan vaker met het aflopen van een tijdelijk contract. In het derde kwartaal van 2023 ging het om 22.000 werklozen jongeren tegenover 14.000 in hetzelfde kwartaal twee jaar eerder. Onder 25- tot 75-jarigen bleef dit aantal gelijk. Onder jongeren nam ook het aantal werklozen met een baanbeëindiging vanwege faillissement of arbeidsconflict licht toe, terwijl er onder 25- tot 75-jarigen nog sprake was van een daling.

Nederland koploper tijdelijke contracten

In Nederland is een tijdelijk contract veel gebruikelijker dan in de rest van de EU. In 2022 had 23 procent van de werknemers in Nederland een tijdelijk contract, tegenover 12 procent gemiddeld in de EU. Dat komt onder andere door het hoge percentage werkende jongeren, vaak onderwijsvolgenden, die veel met tijdelijke contracten werken. In Nederland werkte in 2022 bijna 76 procent van de 15- tot 25-jarigen, tegenover bijna 35 procent gemiddeld in de EU. Van die jongeren had ook nog eens 64 procent een tijdelijk contract, tegenover bijna 50 procent gemiddeld in de EU bij jongeren.

Toename werkloosheid zet niet door

De werkloosheid daalde in oktober naar 3,6 procent van de beroepsbevolking, meldt het CBS. In september was dat nog 3,7 procent. Hiermee heeft de lichte toename van de werkloosheid in het afgelopen halfjaar niet doorgezet. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden bleef het aantal werklozen ongeveer gelijk en kwam in oktober uit op 361.000. In dezelfde periode kwamen er elke maand gemiddeld 11.000 mensen bij met betaald werk. UWV registreerde eind oktober 156.000 lopende WW-uitkeringen.

Aantal vacatures blijft teruglopen

In het derde kwartaal van 2023 is de spanning op de arbeidsmarkt weer iets afgenomen. In vergelijking met een kwartaal eerder nam het aantal vacatures af met 12.000 en steeg het aantal werklozen met 16.000. Er waren 114 vacatures per 100 werklozen; in de voorgaande drie kwartalen waren dat er nog 122 per 100. Lees hier meer.

Bekijk ook

Stijging aantal werklozen zet niet door

stijging werkloosheid zet niet door

In het derde kwartaal van 2023 had het grootste deel van de werklozen minder dan een jaar geleden nog werk, zo meldt het CBS. Iets meer werklozen, vooral jongeren, stopten vanwege een opleiding of vanwege het aflopen van een tijdelijk contract. Baanverlies om andere redenen bleef vrijwel gelijk of nam af. In oktober daalde de werkloosheid naar 3,6 procent van de beroepsbevolking. Daarmee zet de toename van de werkloosheid niet door.

Hoewel het totaal aantal werklozen in het derde kwartaal van 2023 gelijk was ten opzichte van een jaar geleden, nam de groep werklozen die recent (minder dan één jaar geleden) nog wel werk had toe van 179.000 (derde kwartaal van 2021) naar 211.000 in het afgelopen kwartaal. Het aantal werklozen dat twee tot vier jaar geleden nog werkte nam juist af van 45.000 (derde kwartaal van 2021) naar 23.000 in het derde kwartaal van 2023.

Vaker einde tijdelijk contract

Het aflopen van een tijdelijk contract is een veelgenoemde reden waarom het laatste werk beëindigd is. In het derde kwartaal van 2023 ging het om 69.000 werklozen waarvoor dat de belangrijkste reden was. Dat zijn er meer dan in hetzelfde kwartaal van 2022 (58.000) of van 2021 (61.000). Het aantal werklozen dat gestopt is vanwege opleiding, school of studie nam ook toe het afgelopen jaar. Bij andere redenen voor beëindiging van het laatste werk, zoals faillissement of arbeidsconflict, ziekte of arbeidsongeschiktheid, hoge leeftijd of zorg, bleef het aantal werklozen vrijwel gelijk of nam af.

Meer jongeren onder werklozen

Met name bij werkloze jongeren (15 tot 25 jaar) eindigde de laatste baan vaker met het aflopen van een tijdelijk contract. In het derde kwartaal van 2023 ging het om 22.000 werklozen jongeren tegenover 14.000 in hetzelfde kwartaal twee jaar eerder. Onder 25- tot 75-jarigen bleef dit aantal gelijk. Onder jongeren nam ook het aantal werklozen met een baanbeëindiging vanwege faillissement of arbeidsconflict licht toe, terwijl er onder 25- tot 75-jarigen nog sprake was van een daling.

Nederland koploper tijdelijke contracten

In Nederland is een tijdelijk contract veel gebruikelijker dan in de rest van de EU. In 2022 had 23 procent van de werknemers in Nederland een tijdelijk contract, tegenover 12 procent gemiddeld in de EU. Dat komt onder andere door het hoge percentage werkende jongeren, vaak onderwijsvolgenden, die veel met tijdelijke contracten werken. In Nederland werkte in 2022 bijna 76 procent van de 15- tot 25-jarigen, tegenover bijna 35 procent gemiddeld in de EU. Van die jongeren had ook nog eens 64 procent een tijdelijk contract, tegenover bijna 50 procent gemiddeld in de EU bij jongeren.

Toename werkloosheid zet niet door

De werkloosheid daalde in oktober naar 3,6 procent van de beroepsbevolking, meldt het CBS. In september was dat nog 3,7 procent. Hiermee heeft de lichte toename van de werkloosheid in het afgelopen halfjaar niet doorgezet. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden bleef het aantal werklozen ongeveer gelijk en kwam in oktober uit op 361.000. In dezelfde periode kwamen er elke maand gemiddeld 11.000 mensen bij met betaald werk. UWV registreerde eind oktober 156.000 lopende WW-uitkeringen.

Aantal vacatures blijft teruglopen

In het derde kwartaal van 2023 is de spanning op de arbeidsmarkt weer iets afgenomen. In vergelijking met een kwartaal eerder nam het aantal vacatures af met 12.000 en steeg het aantal werklozen met 16.000. Er waren 114 vacatures per 100 werklozen; in de voorgaande drie kwartalen waren dat er nog 122 per 100. Lees hier meer.