Aantal vacatures blijft teruglopen

aantal vacatures neemt af

In het derde kwartaal van 2023 is de spanning op de arbeidsmarkt iets afgenomen. In vergelijking met een kwartaal eerder nam het aantal vacatures af met 12.000 en steeg het aantal werklozen met 16.000. Er waren 114 vacatures per 100 werklozen; in de voorgaande drie kwartalen waren dat er nog 122 per 100. Het aantal banen nam toe met 31.000. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal waren er minder vacatures dan in het kwartaal ervoor. Eind september stonden er 416.000 vacatures open, 12.000 minder dan aan het einde van het tweede kwartaal.

Minder vacatures in de handel

De meeste vacatures waren ook dit kwartaal te vinden in de handel (79.000), de zakelijke dienstverlening (70.000) en de zorg (64.000). Gezamenlijk zijn deze drie bedrijfstakken goed voor de helft van alle openstaande vacatures.

In het onderwijs kwamen er 2.000 vacatures bij en stonden 14.000 vacatures open. In de bedrijfstakken openbaar bestuur (26.000) en landbouw (4.000) nam het aantal vacatures ook nog licht toe. In de bedrijfstakken vervoer en opslag en informatie en communicatie bleef het aantal vacatures gelijk. In de overige bedrijfstakken waren minder vacatures dan in het voorgaande kwartaal.

De sterkste afname was in de handel, waar het aantal vacatures met 8.000 daalde tot 79.000. In de horeca (31.000) en de industrie (33.000) nam het aantal openstaande vacatures met 2.000 af.

Vacaturegraad neemt af

Net als in het tweede kwartaal ontstonden in het derde kwartaal minder nieuwe vacatures. In het derde kwartaal waren het er 347.000, 7.000 minder dan in het tweede kwartaal. Er werden 359.000 vacatures vervuld (inclusief vervallen vacatures), in het tweede kwartaal waren dat er nog 365.000.

aantal vacatures per 100 werklozen

De vacaturegraad, het aantal openstaande vacatures per 1.000 banen van werknemers, nam in het derde kwartaal af van 49 naar 46. De bedrijfstakken met de hoogste vacaturegraad blijven de bouw (75) en de horeca (64). Het laagst is de vacaturegraad nog steeds in het onderwijs, namelijk 21 vacatures per 1.000 banen.

Minder flexcontracten

In het derde kwartaal van 2023 waren er 2,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Dat zijn er 29.000 minder dan een kwartaal eerder. Het aantal werknemers met een flexcontract daalde in het derde kwartaal van 2020 tot het laagste niveau sinds halverwege 2013, toen er 2,5 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie waren. In het derde kwartaal van 2023 waren er 260.000 meer.

Lees ook: Werkloosheid stijgt, vooral jongeren zitten vaker thuis

Het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie nam in het afgelopen kwartaal met 32.000 toe tot 5,4 miljoen. Dit aantal stijgt vrijwel voortdurend sinds het vierde kwartaal van 2015. 

Werkloosheid toegenomen

De werkloosheid nam in het derde kwartaal van 2023 toe met 16.000 en kwam uit op 366.000. Dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking; in het tweede kwartaal van 2023 was dit 3,5 procent. Hiermee is de werkloosheid iets lager dan een jaar eerder. De werkloosheid nam vooral toe bij jongeren, van 8,2 naar 8,7 procent. Het ging daarbij vooral om een toename van het aantal jonge werklozen die niet zo lang geleden nog werkten. Bij 25- tot 45-jarigen nam het percentage iets toe van 2,8 naar 2,9 en bij 45- tot 75-jarigen bleef de werkloosheid met 2,1 procent gelijk.

Bij het merendeel van de werklozen in het derde kwartaal was het minder dan een jaar geleden dat ze betaald werk hadden.

Meer vacatures in transport en logistiek

De nasleep van de coronapandemie zorgt nog steeds voor grote verschillen in de Nederlandse transport- en logistieksector. De luchtvaart en het ov groeien in 2023 nog met dubbele cijfers. Daarentegen krimpen de logistieke dienstverlening en het wegtransport, en zakt de scheepvaart dit jaar het meest weg. Toch blijft de sector kampen met gebrek aan personeel. Lees hier verder.

Bekijk ook

Aantal vacatures blijft teruglopen

aantal vacatures neemt af

In het derde kwartaal van 2023 is de spanning op de arbeidsmarkt iets afgenomen. In vergelijking met een kwartaal eerder nam het aantal vacatures af met 12.000 en steeg het aantal werklozen met 16.000. Er waren 114 vacatures per 100 werklozen; in de voorgaande drie kwartalen waren dat er nog 122 per 100. Het aantal banen nam toe met 31.000. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal waren er minder vacatures dan in het kwartaal ervoor. Eind september stonden er 416.000 vacatures open, 12.000 minder dan aan het einde van het tweede kwartaal.

Minder vacatures in de handel

De meeste vacatures waren ook dit kwartaal te vinden in de handel (79.000), de zakelijke dienstverlening (70.000) en de zorg (64.000). Gezamenlijk zijn deze drie bedrijfstakken goed voor de helft van alle openstaande vacatures.

In het onderwijs kwamen er 2.000 vacatures bij en stonden 14.000 vacatures open. In de bedrijfstakken openbaar bestuur (26.000) en landbouw (4.000) nam het aantal vacatures ook nog licht toe. In de bedrijfstakken vervoer en opslag en informatie en communicatie bleef het aantal vacatures gelijk. In de overige bedrijfstakken waren minder vacatures dan in het voorgaande kwartaal.

De sterkste afname was in de handel, waar het aantal vacatures met 8.000 daalde tot 79.000. In de horeca (31.000) en de industrie (33.000) nam het aantal openstaande vacatures met 2.000 af.

Vacaturegraad neemt af

Net als in het tweede kwartaal ontstonden in het derde kwartaal minder nieuwe vacatures. In het derde kwartaal waren het er 347.000, 7.000 minder dan in het tweede kwartaal. Er werden 359.000 vacatures vervuld (inclusief vervallen vacatures), in het tweede kwartaal waren dat er nog 365.000.

aantal vacatures per 100 werklozen

De vacaturegraad, het aantal openstaande vacatures per 1.000 banen van werknemers, nam in het derde kwartaal af van 49 naar 46. De bedrijfstakken met de hoogste vacaturegraad blijven de bouw (75) en de horeca (64). Het laagst is de vacaturegraad nog steeds in het onderwijs, namelijk 21 vacatures per 1.000 banen.

Minder flexcontracten

In het derde kwartaal van 2023 waren er 2,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Dat zijn er 29.000 minder dan een kwartaal eerder. Het aantal werknemers met een flexcontract daalde in het derde kwartaal van 2020 tot het laagste niveau sinds halverwege 2013, toen er 2,5 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie waren. In het derde kwartaal van 2023 waren er 260.000 meer.

Lees ook: Werkloosheid stijgt, vooral jongeren zitten vaker thuis

Het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie nam in het afgelopen kwartaal met 32.000 toe tot 5,4 miljoen. Dit aantal stijgt vrijwel voortdurend sinds het vierde kwartaal van 2015. 

Werkloosheid toegenomen

De werkloosheid nam in het derde kwartaal van 2023 toe met 16.000 en kwam uit op 366.000. Dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking; in het tweede kwartaal van 2023 was dit 3,5 procent. Hiermee is de werkloosheid iets lager dan een jaar eerder. De werkloosheid nam vooral toe bij jongeren, van 8,2 naar 8,7 procent. Het ging daarbij vooral om een toename van het aantal jonge werklozen die niet zo lang geleden nog werkten. Bij 25- tot 45-jarigen nam het percentage iets toe van 2,8 naar 2,9 en bij 45- tot 75-jarigen bleef de werkloosheid met 2,1 procent gelijk.

Bij het merendeel van de werklozen in het derde kwartaal was het minder dan een jaar geleden dat ze betaald werk hadden.

Meer vacatures in transport en logistiek

De nasleep van de coronapandemie zorgt nog steeds voor grote verschillen in de Nederlandse transport- en logistieksector. De luchtvaart en het ov groeien in 2023 nog met dubbele cijfers. Daarentegen krimpen de logistieke dienstverlening en het wegtransport, en zakt de scheepvaart dit jaar het meest weg. Toch blijft de sector kampen met gebrek aan personeel. Lees hier verder.