Het onderwijs zoekt vaak naar fulltimers

onderwijs zoekt fulltimers

In het onderwijs ontstonden tijdens het schooljaar 2022/’23 ruim 41.000 vacatures. Van alle vacatures was 36 procent voor een voltijdbaan (meer dan 0,8 fte). Het minst vaak ontstonden vacatures van maximaal 0,2 fte. Als alle vacatures in het onderwijs uitgedrukt worden in fulltimebanen, dan zijn dit ruim 29.000 vacatures. 

Dit alles komt naar voren uit gegevens van het CBS over vacatures in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in het schooljaar 2022/’23. Het bureau heeft de informatie verzameld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Fulltimers veelgevraagd in onderwijs

Bijna 80 procent van alle onderwijsvacatures ontstond binnen het voortgezet en het basisonderwijs, respectievelijk 18.000 en bijna 15.000. Bij alle soorten onderwijs waren vacatures voor voltijdbanen de grootste categorie en vacatures voor banen met weinig uren de kleinste groep. Bij ongeveer 10 procent van de vacatures was onbekend hoeveel fte er maximaal gevraagd werd. Van alle mensen die in het onderwijs werken, had 42 procent een voltijdbaan in schooljaar 2022/’23.

Naar wie vraagt het onderwijs?

Naast leraren kunnen vacatures in het onderwijs ook zijn voor onderwijsassistenten, overige ondersteuners en directieleden. Bij twee op de drie vacatures in het basis- en voortgezet onderwijs werd echter gezocht naar een leraar. In het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs was dit in bijna de helft van de vacatures. Alleen binnen het mbo was er meer vraag naar overige ondersteuners dan naar leraren. Een overige ondersteuner is bijvoorbeeld een onderwijsbegeleider, roostermaker of een conciërge.

Meeste vraag voor verplichte vakken

Bij ruim 40 procent van de vacatures in het voortgezet onderwijs werd gezocht naar een leraar voor een verplicht vak. De vakken Nederlands en Wiskunde zijn niet alleen verplicht, ook worden hierin de meeste uren les gegeven. Uit cijfers van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat 20 procent van alle lesuren in 2021 aan deze verplichte vakken werd besteed. De overige lestijd wordt besteed aan de overige achttien schoolvakken.

Binnen het mbo was er ook relatief veel vraag naar leraren voor Nederlands en Wiskunde, maar ook voor het vak Gezondheidszorg en welzijn, een vak uit de populaire studierichting Zorg en welzijn. Ruim een kwart van de mbo-studenten volgde deze studierichting in het studiejaar 2022/’23.

Veel vacatures in Randstad

Vooral in de Randstad ontstonden relatief veel vacatures in het basisonderwijs. De meeste basisschoolleerlingen gingen in het schooljaar 2022/’23 naar school in de gebieden rondom Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Uit een meting door het ministerie van OCW en DUO onder basisscholen op 1 oktober 2022 bleek dat er landelijk een lerarentekort was van 9,2 procent van de werkgelegenheid. Binnen de vier grootste gemeenten en Almere was dit tekort hoger; 14,9 procent.

In het oosten van Nederland ontstonden minder vacatures in het basisonderwijs dan in het westen. Vooral in de Achterhoek, Midden-Limburg en Helmond-De Peel waren naar verhouding minder vacatures.

Lees ook: Accountmanager switcht naar het onderwijs: ’Werken met pubers is fantastisch’

Janneke werkt nu drie jaar als docent. Waar ze voorheen werkte voor de bonus als accountmanager, haalt ze nu meer voldoening uit de omgang met leerlingen.

Bekijk ook

Het onderwijs zoekt vaak naar fulltimers

onderwijs zoekt fulltimers

In het onderwijs ontstonden tijdens het schooljaar 2022/’23 ruim 41.000 vacatures. Van alle vacatures was 36 procent voor een voltijdbaan (meer dan 0,8 fte). Het minst vaak ontstonden vacatures van maximaal 0,2 fte. Als alle vacatures in het onderwijs uitgedrukt worden in fulltimebanen, dan zijn dit ruim 29.000 vacatures. 

Dit alles komt naar voren uit gegevens van het CBS over vacatures in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in het schooljaar 2022/’23. Het bureau heeft de informatie verzameld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Fulltimers veelgevraagd in onderwijs

Bijna 80 procent van alle onderwijsvacatures ontstond binnen het voortgezet en het basisonderwijs, respectievelijk 18.000 en bijna 15.000. Bij alle soorten onderwijs waren vacatures voor voltijdbanen de grootste categorie en vacatures voor banen met weinig uren de kleinste groep. Bij ongeveer 10 procent van de vacatures was onbekend hoeveel fte er maximaal gevraagd werd. Van alle mensen die in het onderwijs werken, had 42 procent een voltijdbaan in schooljaar 2022/’23.

Naar wie vraagt het onderwijs?

Naast leraren kunnen vacatures in het onderwijs ook zijn voor onderwijsassistenten, overige ondersteuners en directieleden. Bij twee op de drie vacatures in het basis- en voortgezet onderwijs werd echter gezocht naar een leraar. In het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs was dit in bijna de helft van de vacatures. Alleen binnen het mbo was er meer vraag naar overige ondersteuners dan naar leraren. Een overige ondersteuner is bijvoorbeeld een onderwijsbegeleider, roostermaker of een conciërge.

Meeste vraag voor verplichte vakken

Bij ruim 40 procent van de vacatures in het voortgezet onderwijs werd gezocht naar een leraar voor een verplicht vak. De vakken Nederlands en Wiskunde zijn niet alleen verplicht, ook worden hierin de meeste uren les gegeven. Uit cijfers van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat 20 procent van alle lesuren in 2021 aan deze verplichte vakken werd besteed. De overige lestijd wordt besteed aan de overige achttien schoolvakken.

Binnen het mbo was er ook relatief veel vraag naar leraren voor Nederlands en Wiskunde, maar ook voor het vak Gezondheidszorg en welzijn, een vak uit de populaire studierichting Zorg en welzijn. Ruim een kwart van de mbo-studenten volgde deze studierichting in het studiejaar 2022/’23.

Veel vacatures in Randstad

Vooral in de Randstad ontstonden relatief veel vacatures in het basisonderwijs. De meeste basisschoolleerlingen gingen in het schooljaar 2022/’23 naar school in de gebieden rondom Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Uit een meting door het ministerie van OCW en DUO onder basisscholen op 1 oktober 2022 bleek dat er landelijk een lerarentekort was van 9,2 procent van de werkgelegenheid. Binnen de vier grootste gemeenten en Almere was dit tekort hoger; 14,9 procent.

In het oosten van Nederland ontstonden minder vacatures in het basisonderwijs dan in het westen. Vooral in de Achterhoek, Midden-Limburg en Helmond-De Peel waren naar verhouding minder vacatures.

Lees ook: Accountmanager switcht naar het onderwijs: ’Werken met pubers is fantastisch’

Janneke werkt nu drie jaar als docent. Waar ze voorheen werkte voor de bonus als accountmanager, haalt ze nu meer voldoening uit de omgang met leerlingen.