Groei werkgelegenheid in Gorinchem vlakt af

Groei aantal banen in Gorinchem vlakt af
In de arbeidsmarktregio Gorinchem groeit het aantal banen van werknemers vooral in 2023 in de sectoren overige diensten, gespecialiseerde zakelijke diensten, horeca, zorg & welzijn en ICT. (Foto: UWV)

Het aantal banen in Gorinchem stijgt in 2023 verder, maar deze groei vlakt wel af door lagere economische groei en aanhoudende personeelstekorten. Dat blijkt uit de arbeidsmarktprognose van het UWV. Het aantal banen zal naar verwachting nog groeien met 2,2 procent. Hoewel de meeste sectoren er banen bij krijgen, daalt het aantal banen in de industrie. In veel andere sectoren neemt het groeitempo af.

Willem Schrijver, arbeidsmarktadviseur bij het UWV: “Door een combinatie van een verwachte banengroei en een hoge vervangingsvraag als gevolg van de vergrijzing blijft de spanning op de arbeidsmarkt ongekend hoog de komende tijd. Het momentum is hier om de mensen die nu nog aan de kant staan te enthousiasmeren aan de slag te gaan gebruikmakend van laagdrempelige oplossingen.

Groei aantal banen neemt af

De werkgelegenheid ontwikkelde zich in 2021 en 2022 behoorlijk positief. De economie herstelde snel van twee crises die elkaar in korte tijd opvolgden; corona en de energiecrisis. Voor 2023 en 2024 verwacht het UWV wel groei, maar die is kleiner dan de afgelopen jaren. In Nederland zal in 2023 het aantal banen naar verwachting met 1,4 procent (165.000) toenemen. Voor 2024 zijn die verwachtingen een stuk lager. Het aantal banen groeit dan nog maar met 0,5 procent (61.000). 

Voor arbeidsmarktregio Gorinchem geldt dat in de jaren 2023 en 2024 het aantal banen van werknemers toeneemt met 2,2 procent en komt uit op 71.300 banen. Deze groei wordt voor een belangrijk deel in 2023 gerealiseerd. In de arbeidsmarktregio Gorinchem groeit het aantal banen van werknemers vooral in 2023 in de sectoren overige diensten, gespecialiseerde zakelijke diensten, horeca, zorg en welzijn, en ICT. In 2024 valt in vrijwel alle sectoren het groeitempo van de werkgelegenheid wat terug.

Krimp in industrie en financiële diensten

Niet in alle sectoren in Gorinchem groeit de werkgelegenheid. In de industrie neemt het aantal banen van werknemers al in 2023 af. De industrie is conjunctuurgevoelig en afhankelijk van internationale ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne. Vooral bij energie-intensieve bedrijven wordt een daling van de productie verwacht door enerzijds hogere energie- en grondstofprijzen en anderzijds afnemende vraag. Verder zorgen voortschrijdende automatisering en digitalisering ervoor dat minder werknemers nodig zijn voor de productie. Desondanks blijven er uitdagingen voor personeelstekorten ook in de industrie bestaan omdat er relatief veel 60-plussers werken en daarmee de vervangingsvraag zal toenemen in de komende jaren. 

In 2024 volgt ook in de sectoren financiële diensten en bouw een afname van werknemersbanen. In de financiële dienstverlening zorgt automatisering voor concentratie van werkzaamheden op de hoofdkantoren in de grote steden. De bouw wordt geremd door de stikstofproblematiek en personeelstekorten. Door de hoge prijzen voor grondstoffen en materialen en een stijgende rente daalt de vraag naar nieuwbouw. Een positieve ontwikkeling is de toename van de vraag naar verduurzaming van bestaande woningen.
Het nieuwe dashboard banenontwikkeling van het UWV toont voor alle sectoren het aantal werknemersbanen per arbeidsmarktregio in de jaren 2019-2024.

Krapte arbeidsmarkt is structureel

De geringe banengroei en de afname van het aantal vacatures betekenen niet dat de personeelstekorten verdwijnen. De krapte wordt weliswaar iets minder, maar blijft aanwezig in beroepsgroepen als techniek, industrie, bouw, zorg en ICT. Dit komt omdat personeelskrapte grotendeels structurele oorzaken heeft door onder meer vergrijzing, ontgroening, deeltijdwerk en een kwalitatieve mismatch. Dit houdt in dat het aanbod van werkzoekenden niet altijd aansluit op de vraag van werkgevers. 

Lees ook: ‘Arbeidsomstandigheden en arbopreventie bij bedrijven kunnen beter’

Door de snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt worden er steeds andere vaardigheden gevraagd door werkgevers. Werkzoekenden die zich onvoldoende ontwikkelen of hier niet de mogelijkheid voor hebben raken hierdoor steeds verder achter op de arbeidsmarkt. Om dit te voorkomen, moeten werkzoekenden omgeschoold kunnen worden richting kansrijke beroepen. Het UWV kan hierin een grote rol vervullen door werkzoekenden en werkgevers te helpen bij het samenbrengen van vraag en aanbod door middel van het aan het werk helpen van werkzoekenden, door bijvoorbeeld omscholing. En door werkgevers te ondersteunen bij het breder kijken naar kandidaten en het inrichten van hun organisatie zodat deze toegankelijker is voor een grotere groep werkzoekenden.

Bekijk ook

Groei werkgelegenheid in Gorinchem vlakt af

Groei aantal banen in Gorinchem vlakt af
In de arbeidsmarktregio Gorinchem groeit het aantal banen van werknemers vooral in 2023 in de sectoren overige diensten, gespecialiseerde zakelijke diensten, horeca, zorg & welzijn en ICT. (Foto: UWV)

Het aantal banen in Gorinchem stijgt in 2023 verder, maar deze groei vlakt wel af door lagere economische groei en aanhoudende personeelstekorten. Dat blijkt uit de arbeidsmarktprognose van het UWV. Het aantal banen zal naar verwachting nog groeien met 2,2 procent. Hoewel de meeste sectoren er banen bij krijgen, daalt het aantal banen in de industrie. In veel andere sectoren neemt het groeitempo af.

Willem Schrijver, arbeidsmarktadviseur bij het UWV: “Door een combinatie van een verwachte banengroei en een hoge vervangingsvraag als gevolg van de vergrijzing blijft de spanning op de arbeidsmarkt ongekend hoog de komende tijd. Het momentum is hier om de mensen die nu nog aan de kant staan te enthousiasmeren aan de slag te gaan gebruikmakend van laagdrempelige oplossingen.

Groei aantal banen neemt af

De werkgelegenheid ontwikkelde zich in 2021 en 2022 behoorlijk positief. De economie herstelde snel van twee crises die elkaar in korte tijd opvolgden; corona en de energiecrisis. Voor 2023 en 2024 verwacht het UWV wel groei, maar die is kleiner dan de afgelopen jaren. In Nederland zal in 2023 het aantal banen naar verwachting met 1,4 procent (165.000) toenemen. Voor 2024 zijn die verwachtingen een stuk lager. Het aantal banen groeit dan nog maar met 0,5 procent (61.000). 

Voor arbeidsmarktregio Gorinchem geldt dat in de jaren 2023 en 2024 het aantal banen van werknemers toeneemt met 2,2 procent en komt uit op 71.300 banen. Deze groei wordt voor een belangrijk deel in 2023 gerealiseerd. In de arbeidsmarktregio Gorinchem groeit het aantal banen van werknemers vooral in 2023 in de sectoren overige diensten, gespecialiseerde zakelijke diensten, horeca, zorg en welzijn, en ICT. In 2024 valt in vrijwel alle sectoren het groeitempo van de werkgelegenheid wat terug.

Krimp in industrie en financiële diensten

Niet in alle sectoren in Gorinchem groeit de werkgelegenheid. In de industrie neemt het aantal banen van werknemers al in 2023 af. De industrie is conjunctuurgevoelig en afhankelijk van internationale ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne. Vooral bij energie-intensieve bedrijven wordt een daling van de productie verwacht door enerzijds hogere energie- en grondstofprijzen en anderzijds afnemende vraag. Verder zorgen voortschrijdende automatisering en digitalisering ervoor dat minder werknemers nodig zijn voor de productie. Desondanks blijven er uitdagingen voor personeelstekorten ook in de industrie bestaan omdat er relatief veel 60-plussers werken en daarmee de vervangingsvraag zal toenemen in de komende jaren. 

In 2024 volgt ook in de sectoren financiële diensten en bouw een afname van werknemersbanen. In de financiële dienstverlening zorgt automatisering voor concentratie van werkzaamheden op de hoofdkantoren in de grote steden. De bouw wordt geremd door de stikstofproblematiek en personeelstekorten. Door de hoge prijzen voor grondstoffen en materialen en een stijgende rente daalt de vraag naar nieuwbouw. Een positieve ontwikkeling is de toename van de vraag naar verduurzaming van bestaande woningen.
Het nieuwe dashboard banenontwikkeling van het UWV toont voor alle sectoren het aantal werknemersbanen per arbeidsmarktregio in de jaren 2019-2024.

Krapte arbeidsmarkt is structureel

De geringe banengroei en de afname van het aantal vacatures betekenen niet dat de personeelstekorten verdwijnen. De krapte wordt weliswaar iets minder, maar blijft aanwezig in beroepsgroepen als techniek, industrie, bouw, zorg en ICT. Dit komt omdat personeelskrapte grotendeels structurele oorzaken heeft door onder meer vergrijzing, ontgroening, deeltijdwerk en een kwalitatieve mismatch. Dit houdt in dat het aanbod van werkzoekenden niet altijd aansluit op de vraag van werkgevers. 

Lees ook: ‘Arbeidsomstandigheden en arbopreventie bij bedrijven kunnen beter’

Door de snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt worden er steeds andere vaardigheden gevraagd door werkgevers. Werkzoekenden die zich onvoldoende ontwikkelen of hier niet de mogelijkheid voor hebben raken hierdoor steeds verder achter op de arbeidsmarkt. Om dit te voorkomen, moeten werkzoekenden omgeschoold kunnen worden richting kansrijke beroepen. Het UWV kan hierin een grote rol vervullen door werkzoekenden en werkgevers te helpen bij het samenbrengen van vraag en aanbod door middel van het aan het werk helpen van werkzoekenden, door bijvoorbeeld omscholing. En door werkgevers te ondersteunen bij het breder kijken naar kandidaten en het inrichten van hun organisatie zodat deze toegankelijker is voor een grotere groep werkzoekenden.