‘Arbeidsomstandigheden en arbopreventie bij bedrijven kunnen beter’

arbeidsomstandigheden en arbo SER
  • Home
  • Artikel
  • ‘Arbeidsomstandigheden en arbopreventie bij bedrijven kunnen beter’

Er kan in Nederland veel meer gedaan worden aan goede arbeidsomstandigheden en arbopreventie. Veiligheid en gezondheid van werknemers moeten in veel bedrijven meer aandacht krijgen. Ook moet de overheid hier meer op controleren en preventie meer ondersteunen en stimuleren bij het mkb. Werknemers zouden ook meer betrokken moeten worden bij het arbobeleid van bedrijven. 

Dit alles stelt de SER (Sociaal-Economische Raad) in zijn advies ‘Naar een werkend arbostelsel voor iedereen’ waarvan onlangs het eerste deel werd gepresenteerd. 

Arbeidsomstandigheden veranderd

De afgelopen jaren zijn in veel branches de arbeidsomstandigheden veranderd – en dat leidde niet altijd tot verbeteringen. Nieuwe ontwikkelingen als digitalisering en tijd- en plaatsonafhankelijk werken zorgen bijvoorbeeld voor nieuwe arbeidssituaties en -locaties. Deze, en andere ontwikkelingen, vragen om aanpassing of verbetering van het arbobeleid. 

Oorzaken arbeidsbelasting

Volgens het SER-advies moet de focus daarbij liggen op de drie belangrijkste oorzaken die de veiligheid en gezondheid van werknemers in gevaar brengen: psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting en gevaarlijke stoffen. En dat begint bij preventie. 

Risico-inventarisatie en evaluatie

Daarom moeten bedrijven om te beginnen altijd een verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) opstellen. Zo krijgen ze een helder beeld van de risico’s binnen hun organisatie en kunnen ze daar een arbobeleid op afstemmen.   

Maar bij veel (mkb-)bedrijven is dat nog niet gebeurd. Ook moeten ze hun RI&E en basiscontract met de arbodienst melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Bedrijven met een branche-RI&E kunnen dat door hun brancheorganisatie laten doen. 

Meer weten over wat de SER vindt van de arbeidsomstandigheden in Nederland? Lees hier de volledige Arbovisie 2040.

Bekijk ook

‘Arbeidsomstandigheden en arbopreventie bij bedrijven kunnen beter’

arbeidsomstandigheden en arbo SER
  • Home
  • Artikel
  • ‘Arbeidsomstandigheden en arbopreventie bij bedrijven kunnen beter’

Er kan in Nederland veel meer gedaan worden aan goede arbeidsomstandigheden en arbopreventie. Veiligheid en gezondheid van werknemers moeten in veel bedrijven meer aandacht krijgen. Ook moet de overheid hier meer op controleren en preventie meer ondersteunen en stimuleren bij het mkb. Werknemers zouden ook meer betrokken moeten worden bij het arbobeleid van bedrijven. 

Dit alles stelt de SER (Sociaal-Economische Raad) in zijn advies ‘Naar een werkend arbostelsel voor iedereen’ waarvan onlangs het eerste deel werd gepresenteerd. 

Arbeidsomstandigheden veranderd

De afgelopen jaren zijn in veel branches de arbeidsomstandigheden veranderd – en dat leidde niet altijd tot verbeteringen. Nieuwe ontwikkelingen als digitalisering en tijd- en plaatsonafhankelijk werken zorgen bijvoorbeeld voor nieuwe arbeidssituaties en -locaties. Deze, en andere ontwikkelingen, vragen om aanpassing of verbetering van het arbobeleid. 

Oorzaken arbeidsbelasting

Volgens het SER-advies moet de focus daarbij liggen op de drie belangrijkste oorzaken die de veiligheid en gezondheid van werknemers in gevaar brengen: psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting en gevaarlijke stoffen. En dat begint bij preventie. 

Risico-inventarisatie en evaluatie

Daarom moeten bedrijven om te beginnen altijd een verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) opstellen. Zo krijgen ze een helder beeld van de risico’s binnen hun organisatie en kunnen ze daar een arbobeleid op afstemmen.   

Maar bij veel (mkb-)bedrijven is dat nog niet gebeurd. Ook moeten ze hun RI&E en basiscontract met de arbodienst melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Bedrijven met een branche-RI&E kunnen dat door hun brancheorganisatie laten doen. 

Meer weten over wat de SER vindt van de arbeidsomstandigheden in Nederland? Lees hier de volledige Arbovisie 2040.