Energietransitie hapert door gebrek aan personeel

zijn zonnepanelen goed voor energietransitie?
  • Home
  • Artikel
  • Energietransitie hapert door gebrek aan personeel

De verduurzaming van Nederland dreigt te verzanden door een gebrek aan vakmensen. Elektriciens, installatie-, isolatie- en onderhoudsmonteurs en isoleerders zijn allemaal hard nodig en nauwelijks te vinden. Dit blijkt uit de ABN AMRO Arbeidsmarktindicator.

Er moet de komende jaren flink verduurzaamd om in 2030 de CO2-uitstoot met 55 procent te reduceren ten opzichte van het emissieniveau van 1990 – in lijn met de Green Deal van de Europese Commissie. Vakmensen voor de energietransitie zijn echter lastig te vinden. 

krappe arbeidsmarkt energietransitie

Eind mei was bijna 36 procent van de vacatures van de beroepen gerelateerd aan de energietransitie onvervulbaar. Dit is een fors verschil ten opzichte van het totaal aantal niet te vervullen vacatures: in mei 2023 was 23,7 procent van alle vacatures namelijk onvervulbaar. De tekorten op de arbeidsmarkt zijn dus flink, maar voor beroepen in de energietransitie zijn deze nog groter.

Verschillen in beroepen energietransitie

Binnen de laatstgenoemde groep lopen de tekorten per beroep wel uiteen. Zo is er grote behoefte aan monteurs voor elektriciteitsnetten, zonnepanelen en isoleerders in de bouw. Maar aan milieudeskundigen is juist geen tekort.

Is er een oplossing voor het personeelstekort?

Regionaal gezien zijn er grote verschillen in de arbeidsmarktkrapte van de energietransitiegerelateerde beroepen. De top 5 krapte bevindt zich in de gemeenten Lelystad, Schagen, Den Helder, Terneuzen en Zuidwest-Friesland. Ook is er volgens ABN Amro in grote steden een hoger percentage onvervulbare vacatures. Zo ligt in de gemeente Rotterdam, Groningen, Breda, ’s-Hertogenbosch en Amsterdam het percentage onvervulbare vacatures in de energietransitie boven de 60 procent.

energietransitie beroepen met tekort

Deze grote regionale verschillen betekenen ook dat een kleine aanpassing de gemiddelde tekorten kunnen verminderen. Zo zouden werknemers kunnen worden verleid tot een grotere woon-werkverkeerafstand. Daarmee kan de krapte meer evenredig verdeeld worden over het land.

‘Tweede Kamer, werk door aan arbeidsmarkt en energie & klimaat’

De SER roept in een brief de Tweede Kamer op de dossiers arbeidsmarkt en energie & klimaat niet controversieel te verklaren. Door wetsvoorstellen en conceptbesluiten te behandelen, kan de Tweede Kamer stagnatie en economische en maatschappelijke schade voorkomen. Lees verder.

Bekijk ook

Energietransitie hapert door gebrek aan personeel

zijn zonnepanelen goed voor energietransitie?
  • Home
  • Artikel
  • Energietransitie hapert door gebrek aan personeel

De verduurzaming van Nederland dreigt te verzanden door een gebrek aan vakmensen. Elektriciens, installatie-, isolatie- en onderhoudsmonteurs en isoleerders zijn allemaal hard nodig en nauwelijks te vinden. Dit blijkt uit de ABN AMRO Arbeidsmarktindicator.

Er moet de komende jaren flink verduurzaamd om in 2030 de CO2-uitstoot met 55 procent te reduceren ten opzichte van het emissieniveau van 1990 – in lijn met de Green Deal van de Europese Commissie. Vakmensen voor de energietransitie zijn echter lastig te vinden. 

krappe arbeidsmarkt energietransitie

Eind mei was bijna 36 procent van de vacatures van de beroepen gerelateerd aan de energietransitie onvervulbaar. Dit is een fors verschil ten opzichte van het totaal aantal niet te vervullen vacatures: in mei 2023 was 23,7 procent van alle vacatures namelijk onvervulbaar. De tekorten op de arbeidsmarkt zijn dus flink, maar voor beroepen in de energietransitie zijn deze nog groter.

Verschillen in beroepen energietransitie

Binnen de laatstgenoemde groep lopen de tekorten per beroep wel uiteen. Zo is er grote behoefte aan monteurs voor elektriciteitsnetten, zonnepanelen en isoleerders in de bouw. Maar aan milieudeskundigen is juist geen tekort.

Is er een oplossing voor het personeelstekort?

Regionaal gezien zijn er grote verschillen in de arbeidsmarktkrapte van de energietransitiegerelateerde beroepen. De top 5 krapte bevindt zich in de gemeenten Lelystad, Schagen, Den Helder, Terneuzen en Zuidwest-Friesland. Ook is er volgens ABN Amro in grote steden een hoger percentage onvervulbare vacatures. Zo ligt in de gemeente Rotterdam, Groningen, Breda, ’s-Hertogenbosch en Amsterdam het percentage onvervulbare vacatures in de energietransitie boven de 60 procent.

energietransitie beroepen met tekort

Deze grote regionale verschillen betekenen ook dat een kleine aanpassing de gemiddelde tekorten kunnen verminderen. Zo zouden werknemers kunnen worden verleid tot een grotere woon-werkverkeerafstand. Daarmee kan de krapte meer evenredig verdeeld worden over het land.

‘Tweede Kamer, werk door aan arbeidsmarkt en energie & klimaat’

De SER roept in een brief de Tweede Kamer op de dossiers arbeidsmarkt en energie & klimaat niet controversieel te verklaren. Door wetsvoorstellen en conceptbesluiten te behandelen, kan de Tweede Kamer stagnatie en economische en maatschappelijke schade voorkomen. Lees verder.