‘Tweede Kamer moet doorwerken aan arbeidsmarkt en energie & klimaat’

Nederlanders onzeker over arbeidsmarkt, energie en klimaat
  • Home
  • Artikel
  • ‘Tweede Kamer moet doorwerken aan arbeidsmarkt en energie & klimaat’

De SER roept in een brief de Tweede Kamer op de dossiers arbeidsmarkt en energie & klimaat niet controversieel te verklaren. Door wetsvoorstellen en conceptbesluiten te behandelen, kan de Tweede Kamer stagnatie en economische en maatschappelijke schade voorkomen.

“De mensen in ons land staan voor grote uitdagingen en hebben dringend behoefte aan perspectief”, zegt SER-voorzitter Kim Putters. “We hebben te maken met ingrijpende veranderingen op het gebied van economie en werk. Ook is er een groeiende onzekerheid en ongelijkheid. Veel mensen ervaren minder grip op hun werk- en leefomgeving of hun onderneming. Dit stelt ons voor een zware opgave en verantwoordelijkheid. Op de terreinen arbeidsmarkt en energie en klimaat hebben sociale partners, samen met het kabinet, de afgelopen periode intensief gewerkt aan beleid en wetgeving die bijdraagt aan noodzakelijke veranderingen. Er zijn verschillende beleids- en wetgevingsinitiatieven die nu geen vertraging dulden maar zorgvuldige voorbereiding én snelle uitvoering vereisen.”

Toekomstbestendige arbeidsmarkt

De SER roept de Tweede Kamer onder meer op om voor een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt de uitwerking van de SER-voorstellen uit het MLT-advies (juni 2021) ter hand te nemen. Zo wordent flexibele arbeidsrelaties en onzeker werk teruggedrongen en wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aan te bieden. Ook het stimuleren van een leven lang ontwikkelen hoort daarbij, evenals het begeleiden van meer mensen naar werk.

Energie & klimaat

Op het dossier energie & klimaat is het volgens de SER noodzakelijk dat de Tweede Kamer wetsvoorstellen behandelt die relevant én vitaal zijn voor de klimaat- en energietransitie. Daaronder vallen volgens de SER een effectieve benutting van de middelen van het Klimaatfonds en de implementatie van het Landelijk Actieprogramma Netcongestie.

Lees hier de hele brief van de SER aan de Tweede Kamer.

Bekijk ook

‘Tweede Kamer moet doorwerken aan arbeidsmarkt en energie & klimaat’

Nederlanders onzeker over arbeidsmarkt, energie en klimaat
  • Home
  • Artikel
  • ‘Tweede Kamer moet doorwerken aan arbeidsmarkt en energie & klimaat’

De SER roept in een brief de Tweede Kamer op de dossiers arbeidsmarkt en energie & klimaat niet controversieel te verklaren. Door wetsvoorstellen en conceptbesluiten te behandelen, kan de Tweede Kamer stagnatie en economische en maatschappelijke schade voorkomen.

“De mensen in ons land staan voor grote uitdagingen en hebben dringend behoefte aan perspectief”, zegt SER-voorzitter Kim Putters. “We hebben te maken met ingrijpende veranderingen op het gebied van economie en werk. Ook is er een groeiende onzekerheid en ongelijkheid. Veel mensen ervaren minder grip op hun werk- en leefomgeving of hun onderneming. Dit stelt ons voor een zware opgave en verantwoordelijkheid. Op de terreinen arbeidsmarkt en energie en klimaat hebben sociale partners, samen met het kabinet, de afgelopen periode intensief gewerkt aan beleid en wetgeving die bijdraagt aan noodzakelijke veranderingen. Er zijn verschillende beleids- en wetgevingsinitiatieven die nu geen vertraging dulden maar zorgvuldige voorbereiding én snelle uitvoering vereisen.”

Toekomstbestendige arbeidsmarkt

De SER roept de Tweede Kamer onder meer op om voor een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt de uitwerking van de SER-voorstellen uit het MLT-advies (juni 2021) ter hand te nemen. Zo wordent flexibele arbeidsrelaties en onzeker werk teruggedrongen en wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aan te bieden. Ook het stimuleren van een leven lang ontwikkelen hoort daarbij, evenals het begeleiden van meer mensen naar werk.

Energie & klimaat

Op het dossier energie & klimaat is het volgens de SER noodzakelijk dat de Tweede Kamer wetsvoorstellen behandelt die relevant én vitaal zijn voor de klimaat- en energietransitie. Daaronder vallen volgens de SER een effectieve benutting van de middelen van het Klimaatfonds en de implementatie van het Landelijk Actieprogramma Netcongestie.

Lees hier de hele brief van de SER aan de Tweede Kamer.