Discriminatie op de werkvloer: 10 procent werknemers heeft er mee te maken

discriminatie op de werkvloer
  • Home
  • Artikel
  • Discriminatie op de werkvloer: 10 procent werknemers heeft er mee te maken

10,3 procent van de werknemers gaf in 2022 aan zich in de voorgaande twaalf maanden gediscrimineerd te hebben gevoeld op het werk. Dat kan zijn op een of meer gronden, bijvoorbeeld herkomst of geslacht. Hoe uit zich die discriminatie en wie maakt zich er schuldig aan? Welke kenmerken van werknemers, hun werkzaamheden en de organisatie waarin zij werken (zoals de samenstelling van het personeelsbestand) houden verband met discriminatie die zij ervaren? 

In zijn publicatie ‘Discriminatie op de werkvloer’ houdt het CBS deze vragen tegen het licht. Daaruit komt naar voren dat onder meer werknemers zich het vaakst gediscrimineerd voelen op grond van herkomst. Dit komt het vaakst (15,7 procent) voor bij mensen die zelf geboren zijn buiten Europa.

Hoe uit discriminatie op de werkvloer zich?

Gediscrimineerde werknemers ervaren vooral discriminerende opmerkingen en het gevoel genegeerd of buitengesloten te worden (beide 35 procent). Het vaakst was de dader volgens hen een collega. Bij 5,5 procent gaat het om bedreigingen, geweld of agressief gedrag. Hierbij wijzen zij klanten, patiënten, leerlingen of passagiers het vaakst als schuldige aan.

Werknemer met ziekte of aandoening

De ervaring met discriminatie op het werk houdt niet alleen verband met kenmerken van de persoon zelf, maar ook met kenmerken van het werk en de organisatie, constateert het CBS. Daarnaast treft discriminatie niet alleen personen met een buitenlandse herkomst. Ook vrouwen, werknemers met een langdurige ziekte of aandoening, met weinig autonomie en met gevaarlijk werk voelen zich relatief vaak gediscrimineerd.

Welke rol speelt de personeelssamenstelling?

De ervaring met discriminatie hangt in mindere mate samen met de personeelssamenstelling: in organisaties waar weinig vrouwen werken, voelt een groter deel van de vrouwen zich gediscrimineerd op grond van hun geslacht. Daarentegen voelen werknemers met een niet-Nederlandse herkomst zich minder vaak gediscrimineerd als er relatief weinig andere werknemers met een buitenlandse herkomst zijn.

Lees meer over discriminatie op de werkvloer in de CBS-publicatie.

Op weg naar de top beconcurreren vrouwen elkaar kapot

“Vrouwen kunnen veel makkelijker doorstromen naar de top als andere vrouwen stoppen met hen tegen te werken.” Lees hier verder.

Bekijk ook

Discriminatie op de werkvloer: 10 procent werknemers heeft er mee te maken

discriminatie op de werkvloer
  • Home
  • Artikel
  • Discriminatie op de werkvloer: 10 procent werknemers heeft er mee te maken

10,3 procent van de werknemers gaf in 2022 aan zich in de voorgaande twaalf maanden gediscrimineerd te hebben gevoeld op het werk. Dat kan zijn op een of meer gronden, bijvoorbeeld herkomst of geslacht. Hoe uit zich die discriminatie en wie maakt zich er schuldig aan? Welke kenmerken van werknemers, hun werkzaamheden en de organisatie waarin zij werken (zoals de samenstelling van het personeelsbestand) houden verband met discriminatie die zij ervaren? 

In zijn publicatie ‘Discriminatie op de werkvloer’ houdt het CBS deze vragen tegen het licht. Daaruit komt naar voren dat onder meer werknemers zich het vaakst gediscrimineerd voelen op grond van herkomst. Dit komt het vaakst (15,7 procent) voor bij mensen die zelf geboren zijn buiten Europa.

Hoe uit discriminatie op de werkvloer zich?

Gediscrimineerde werknemers ervaren vooral discriminerende opmerkingen en het gevoel genegeerd of buitengesloten te worden (beide 35 procent). Het vaakst was de dader volgens hen een collega. Bij 5,5 procent gaat het om bedreigingen, geweld of agressief gedrag. Hierbij wijzen zij klanten, patiënten, leerlingen of passagiers het vaakst als schuldige aan.

Werknemer met ziekte of aandoening

De ervaring met discriminatie op het werk houdt niet alleen verband met kenmerken van de persoon zelf, maar ook met kenmerken van het werk en de organisatie, constateert het CBS. Daarnaast treft discriminatie niet alleen personen met een buitenlandse herkomst. Ook vrouwen, werknemers met een langdurige ziekte of aandoening, met weinig autonomie en met gevaarlijk werk voelen zich relatief vaak gediscrimineerd.

Welke rol speelt de personeelssamenstelling?

De ervaring met discriminatie hangt in mindere mate samen met de personeelssamenstelling: in organisaties waar weinig vrouwen werken, voelt een groter deel van de vrouwen zich gediscrimineerd op grond van hun geslacht. Daarentegen voelen werknemers met een niet-Nederlandse herkomst zich minder vaak gediscrimineerd als er relatief weinig andere werknemers met een buitenlandse herkomst zijn.

Lees meer over discriminatie op de werkvloer in de CBS-publicatie.

Op weg naar de top beconcurreren vrouwen elkaar kapot

“Vrouwen kunnen veel makkelijker doorstromen naar de top als andere vrouwen stoppen met hen tegen te werken.” Lees hier verder.