De Meerwaarde zoekt directeur onderwijs die van afwisselend takenpakket houdt

vacature directeur onderwijs
Bert Brand: “De directeur onderwijs geeft de ingezette onderwijsontwikkeling verder vorm.” (Foto: De Meerwaarde)
  • Home
  • Artikel
  • De Meerwaarde zoekt directeur onderwijs die van afwisselend takenpakket houdt

Op de Protestants-Christelijke school voor vmbo en praktijkonderwijs De Meerwaarde in Barneveld staat het ontwikkelen van alle 1.800 leerlingen centraal – zowel in groepsverband als individueel. De kernwoorden hierbij zijn: verbindend, levensecht en toekomstgericht. De onderwijsontwikkeling is erop gericht om álle leerlingen nog meer kansen en keuzemogelijkheden te bieden. De Meerwaarde is vanuit dat perspectief ook actief betrokken bij enkele ‘hybride’ mbo-opleidingen in Barneveld, waar ‘werkend leren’ en ‘lerend werken’ centraal staan. Om de ingezette onderwijsontwikkelingen door te zetten en verder uit te werken zoekt De Meerwaarde een energieke en benaderbare directeur onderwijs.

“De directeur onderwijs maakt deel uit van de schoolleiding en geeft leiding aan de afdelingsleiders”, zegt Bert Brand, voorzitter van het college van bestuur. “In totaal werkt hier een bevlogen team van ruim driehonderd collega’s. Om onze visie handen en voeten te geven zijn er drie strategische doelen geformuleerd: leerlingen ontdekken en ontwikkelen hun talenten en zetten deze optimaal in. Leerlingen ontwikkelen zich tot evenwichtige mensen en actieve burgers. En last but not least: onze leerlingen groeien uit tot gewilde vakmensen.”

School als inspirerende plek

Om dat te bereiken heeft De Meerwaarde verschillende randvoorwaarden gecreëerd, benadrukt Bert: “We vinden het belangrijk om dicht bij de leerlingen te zijn, levensecht onderwijs te bieden en tegelijkertijd, in een tijd vol veranderingen in beroep en samenleving, samen met bedrijven en instellingen in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Daarom vind je hier in de school bijvoorbeeld een echte kapper/schoonheidssalon, een verkeersschool en een autogarage. En we spelen ook actief in op ontwikkelingen, zoals domotica, webshops, augmented reality en de ontwikkeling naar maatschappelijke zorg. Dat merk je op onze leerpleinen, in de zintuigentuin bij ons Natuurcentrum en in het Technolab. We ontwikkelen ons onderwijs zodanig dat leerlingen de school zien als een inspirerende plek waar zij leren voor het leven.”

Takenpakket directeur onderwijs

De directeur onderwijs krijgt een afwisselend takenpakket: “Samen met de afdelingsleiders geef je de ingezette onderwijsontwikkeling verder vorm, speel je in op veranderingen en neem je iedereen hierin in mee. Je richt je op samenwerking en biedt ruimte voor professionele autonomie en dialoog. Je draagt een belangrijk steentje bij aan kwalitatief goed onderwijs, een positief (werk)klimaat en je maakt ook leuke activiteiten mogelijk. Kortom, een mooie uitdagende functie bij een school die gelooft in elk talent.”

Inspraak van leerlingen

De leerlingen doen in een filmpje ook wat oproepen aan de toekomstig directeur onderwijs. Bert Brand: “Wij vinden het belangrijk dat ook de leerlingen zelf inspraak hebben bij dit sollicitatieproces.” Bekijk hier de video: 

Solliciteren? Of eerst meer weten?

Wil je solliciteren? Stuur dan een cv en motivatie naar hradviseur@demeerwaarde.nl voor vrijdag 8 maart aanstaande. Meer weten? Bel dan met Bert Brand via 0342 404777. Dit kan op woensdag 28 februari of dinsdag 5 maart tussen 11.00 en 13.00 uur. Of plan een belafspraak via secretariaat@demeerwaarde.nl. Kijk voor de volledige vacaturetekst op de website.

Bekijk ook

De Meerwaarde zoekt directeur onderwijs die van afwisselend takenpakket houdt

vacature directeur onderwijs
Bert Brand: “De directeur onderwijs geeft de ingezette onderwijsontwikkeling verder vorm.” (Foto: De Meerwaarde)
  • Home
  • Artikel
  • De Meerwaarde zoekt directeur onderwijs die van afwisselend takenpakket houdt

Op de Protestants-Christelijke school voor vmbo en praktijkonderwijs De Meerwaarde in Barneveld staat het ontwikkelen van alle 1.800 leerlingen centraal – zowel in groepsverband als individueel. De kernwoorden hierbij zijn: verbindend, levensecht en toekomstgericht. De onderwijsontwikkeling is erop gericht om álle leerlingen nog meer kansen en keuzemogelijkheden te bieden. De Meerwaarde is vanuit dat perspectief ook actief betrokken bij enkele ‘hybride’ mbo-opleidingen in Barneveld, waar ‘werkend leren’ en ‘lerend werken’ centraal staan. Om de ingezette onderwijsontwikkelingen door te zetten en verder uit te werken zoekt De Meerwaarde een energieke en benaderbare directeur onderwijs.

“De directeur onderwijs maakt deel uit van de schoolleiding en geeft leiding aan de afdelingsleiders”, zegt Bert Brand, voorzitter van het college van bestuur. “In totaal werkt hier een bevlogen team van ruim driehonderd collega’s. Om onze visie handen en voeten te geven zijn er drie strategische doelen geformuleerd: leerlingen ontdekken en ontwikkelen hun talenten en zetten deze optimaal in. Leerlingen ontwikkelen zich tot evenwichtige mensen en actieve burgers. En last but not least: onze leerlingen groeien uit tot gewilde vakmensen.”

School als inspirerende plek

Om dat te bereiken heeft De Meerwaarde verschillende randvoorwaarden gecreëerd, benadrukt Bert: “We vinden het belangrijk om dicht bij de leerlingen te zijn, levensecht onderwijs te bieden en tegelijkertijd, in een tijd vol veranderingen in beroep en samenleving, samen met bedrijven en instellingen in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Daarom vind je hier in de school bijvoorbeeld een echte kapper/schoonheidssalon, een verkeersschool en een autogarage. En we spelen ook actief in op ontwikkelingen, zoals domotica, webshops, augmented reality en de ontwikkeling naar maatschappelijke zorg. Dat merk je op onze leerpleinen, in de zintuigentuin bij ons Natuurcentrum en in het Technolab. We ontwikkelen ons onderwijs zodanig dat leerlingen de school zien als een inspirerende plek waar zij leren voor het leven.”

Takenpakket directeur onderwijs

De directeur onderwijs krijgt een afwisselend takenpakket: “Samen met de afdelingsleiders geef je de ingezette onderwijsontwikkeling verder vorm, speel je in op veranderingen en neem je iedereen hierin in mee. Je richt je op samenwerking en biedt ruimte voor professionele autonomie en dialoog. Je draagt een belangrijk steentje bij aan kwalitatief goed onderwijs, een positief (werk)klimaat en je maakt ook leuke activiteiten mogelijk. Kortom, een mooie uitdagende functie bij een school die gelooft in elk talent.”

Inspraak van leerlingen

De leerlingen doen in een filmpje ook wat oproepen aan de toekomstig directeur onderwijs. Bert Brand: “Wij vinden het belangrijk dat ook de leerlingen zelf inspraak hebben bij dit sollicitatieproces.” Bekijk hier de video: 

Solliciteren? Of eerst meer weten?

Wil je solliciteren? Stuur dan een cv en motivatie naar hradviseur@demeerwaarde.nl voor vrijdag 8 maart aanstaande. Meer weten? Bel dan met Bert Brand via 0342 404777. Dit kan op woensdag 28 februari of dinsdag 5 maart tussen 11.00 en 13.00 uur. Of plan een belafspraak via secretariaat@demeerwaarde.nl. Kijk voor de volledige vacaturetekst op de website.