Arbeidsongeval treft 1,3 procent werknemers, politie en brandweer zijn uitschieters

hoeveel arbeidsongevallen?
  • Home
  • Artikel
  • Arbeidsongeval treft 1,3 procent werknemers, politie en brandweer zijn uitschieters

1,3 procent van alle werknemers kreeg in 2023 een arbeidsongeval dat leidde tot verzuim. Gemiddeld over de jaren 2021 tot en met 2023 kwam dit met 6,3 procent het meest voor bij politie en brandweer. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO. De enquête is ingevuld door bijna 62.000 werknemers.

In 2023 had 2,7 procent van alle werknemers een arbeidsongeval met lichamelijk letsel of geestelijke schade. Bij bijna de helft van hen leidde dit tot één of meer dagen verzuim. In 2020, het eerste jaar van de coronapandemie, nam het percentage werknemers met een arbeidsongeval af ten opzichte van de jaren daarvoor. Dit gold zowel voor ongevallen met als zonder verzuim. Na 2020 is het percentage dat te maken had met een arbeidsongeval vrijwel gelijk gebleven. Ook dat gold zowel voor ongevallen met als zonder verzuim.

Waar gebeurt vaak een arbeidsongeval? 

Van alle beroepsgroepen hadden politiepersoneel en brandweerlieden het vaakst te maken met een ongeval tijdens het werk, dat resulteerde in een of meer dagen verzuim. Ook bij reisbegeleiders, in het bijzonder bij conducteurs, kwam dit naar verhouding vaak voor (5,5 procent). Hetzelfde geldt voor slagers, vrachtwagenchauffeurs en werknemers met een technisch beroep, zoals productiemachinebedieners, timmerlieden, loodgieters en pijpfitters.

Psychische overbelasting neemt toe

De vaakst genoemde oorzaak voor lichamelijk letsel of geestelijke schade door een arbeidsongeval, was psychische overbelasting (zoals stress of intimidatie); 17 procent van de slachtoffers noemde dit. Dat is het hoogst sinds het begin van de meting van deze oorzaken in 2017 (toen 14 procent). Daarnaast gaf bijna 14 procent van de werknemers met een arbeidsongeval aan dat zij zich gesneden of gestoten hebben, en 12 procent dat zij uitgegleden, gestruikeld of op een andere manier gevallen zijn.

Medische hulp bij twee derde ongevallen

Aan werknemers die in 2023 een arbeidsongeval hadden, is gevraagd of zij daardoor medische hulp nodig hebben gehad. Bij 68 procent was – na het meest recente arbeidsongeval – medische hulp nodig. De grootste groep (31 procent) bezocht als gevolg van dat ongeval een huisarts of praktijkondersteuner.

Veiligheid op het werk

De meerderheid van de werknemers is te spreken over de veiligheid op het werk; zo gaf 80 procent van hen aan dat men zich op het werk houdt aan de regels over veilig werken. 5 procent van de werknemers zei dat men zich hier niet aan houdt, en 15 procent had hierover geen uitgesproken mening.

Volgens 93 procent van alle werknemers waren er geen extra maatregelen nodig op het gebied van veiligheid en bedrijfsongevallen. Werknemers in de landbouw, industrie en vervoer en opslag zijn hierover wat minder positief dan gemiddeld. Van hen vond 12 procent dat er juist wel aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen.

Lees ook: Controle op de werkvloer neemt toe: ‘We zijn verkeerd bezig’

Bij één op de drie werkenden is er steeds meer controle op de werkvloer. “We kampen met een krappe arbeidsmarkt en een toenemende vergrijzing, waardoor we met minder mensen meer werk moeten doen. Maar als we drukker zijn met ons werk verantwoorden dan met het eigenlijke werk, zijn we verkeerd bezig.”

Bekijk ook

Arbeidsongeval treft 1,3 procent werknemers, politie en brandweer zijn uitschieters

hoeveel arbeidsongevallen?
  • Home
  • Artikel
  • Arbeidsongeval treft 1,3 procent werknemers, politie en brandweer zijn uitschieters

1,3 procent van alle werknemers kreeg in 2023 een arbeidsongeval dat leidde tot verzuim. Gemiddeld over de jaren 2021 tot en met 2023 kwam dit met 6,3 procent het meest voor bij politie en brandweer. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO. De enquête is ingevuld door bijna 62.000 werknemers.

In 2023 had 2,7 procent van alle werknemers een arbeidsongeval met lichamelijk letsel of geestelijke schade. Bij bijna de helft van hen leidde dit tot één of meer dagen verzuim. In 2020, het eerste jaar van de coronapandemie, nam het percentage werknemers met een arbeidsongeval af ten opzichte van de jaren daarvoor. Dit gold zowel voor ongevallen met als zonder verzuim. Na 2020 is het percentage dat te maken had met een arbeidsongeval vrijwel gelijk gebleven. Ook dat gold zowel voor ongevallen met als zonder verzuim.

Waar gebeurt vaak een arbeidsongeval? 

Van alle beroepsgroepen hadden politiepersoneel en brandweerlieden het vaakst te maken met een ongeval tijdens het werk, dat resulteerde in een of meer dagen verzuim. Ook bij reisbegeleiders, in het bijzonder bij conducteurs, kwam dit naar verhouding vaak voor (5,5 procent). Hetzelfde geldt voor slagers, vrachtwagenchauffeurs en werknemers met een technisch beroep, zoals productiemachinebedieners, timmerlieden, loodgieters en pijpfitters.

Psychische overbelasting neemt toe

De vaakst genoemde oorzaak voor lichamelijk letsel of geestelijke schade door een arbeidsongeval, was psychische overbelasting (zoals stress of intimidatie); 17 procent van de slachtoffers noemde dit. Dat is het hoogst sinds het begin van de meting van deze oorzaken in 2017 (toen 14 procent). Daarnaast gaf bijna 14 procent van de werknemers met een arbeidsongeval aan dat zij zich gesneden of gestoten hebben, en 12 procent dat zij uitgegleden, gestruikeld of op een andere manier gevallen zijn.

Medische hulp bij twee derde ongevallen

Aan werknemers die in 2023 een arbeidsongeval hadden, is gevraagd of zij daardoor medische hulp nodig hebben gehad. Bij 68 procent was – na het meest recente arbeidsongeval – medische hulp nodig. De grootste groep (31 procent) bezocht als gevolg van dat ongeval een huisarts of praktijkondersteuner.

Veiligheid op het werk

De meerderheid van de werknemers is te spreken over de veiligheid op het werk; zo gaf 80 procent van hen aan dat men zich op het werk houdt aan de regels over veilig werken. 5 procent van de werknemers zei dat men zich hier niet aan houdt, en 15 procent had hierover geen uitgesproken mening.

Volgens 93 procent van alle werknemers waren er geen extra maatregelen nodig op het gebied van veiligheid en bedrijfsongevallen. Werknemers in de landbouw, industrie en vervoer en opslag zijn hierover wat minder positief dan gemiddeld. Van hen vond 12 procent dat er juist wel aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen.

Lees ook: Controle op de werkvloer neemt toe: ‘We zijn verkeerd bezig’

Bij één op de drie werkenden is er steeds meer controle op de werkvloer. “We kampen met een krappe arbeidsmarkt en een toenemende vergrijzing, waardoor we met minder mensen meer werk moeten doen. Maar als we drukker zijn met ons werk verantwoorden dan met het eigenlijke werk, zijn we verkeerd bezig.”