Arbeidsmigranten van buiten EU vaak mannelijke kennismigranten

Bijna de helft van arbeidsmigranten is kennismigrant
In 2021 was bijna de helft van de arbeidsmigranten kennismigrant.
  • Home
  • Artikel
  • Arbeidsmigranten van buiten EU vaak mannelijke kennismigranten

In Nederland woonden eind 2021 87.000 arbeidsmigranten afkomstig van buiten de Europese Unie of een EFTA-land (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland). Bijna de helft (46 procent) van de arbeidsmigranten was kennismigrant.

De groep arbeidsmigranten bestond volgens het CBS voor een groot deel uit mannen (71 procent) en was relatief jong: 67 procent was jonger dan 40 jaar. Iets meer dan de helft van de arbeidsmigranten van buiten de EU/EFTA kwam uit Azië.

Van de kennismigranten – hoogopgeleide arbeidskrachten die door Nederlandse werkgevers zijn aangetrokken – verbleef een kleinere groep in Nederland via een regeling voor wetenschappelijk onderzoekers of werd binnen een bedrijf, met een vestiging buiten de EU/EFTA, overgeplaatst naar Nederland als Intra-Corporate Transferee (ICT-regeling).

Zakelijke dienstverlening

Van de arbeidsmigranten van buiten de EU/EFTA werkte de meerderheid in de dienstensector. De meesten werkten in de sector Zakelijke dienstverlening (24 procent), bijvoorbeeld in de technische of financiële adviesbureaus. Ook in de sector Informatie en communicatie werkten relatief veel arbeidsmigranten (23 procent), vooral in het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software. In de sector Handel, vervoer en horeca werkte 21 procent. Sectoren waar de minste arbeidsmigranten van buiten de EU/EFTA werkten zijn Cultuur en recreatie, Bouwnijverheid, Landbouw, bosbouw en visserij en Verhuur, handel en onroerend goed.

Lees ook: Arbeidsmarkt heeft baat bij sociale innovatie en zijinstromers

Van de arbeidsmigranten in loondienst had 94 procent een arbeidsovereenkomst voor 30 uur per week of meer. Vrouwen (51 procent) en mannen (55 procent) werkten bijna even vaak in voltijd (35 uur of meer).

Meeste arbeidsmigranten in Amstelveen

Gemeenten waar naar verhouding de meeste arbeidsmigranten van buiten de EU/EFTA woonden zijn Amstelveen (57 per 1.000 inwoners), Eindhoven (28 per 1.000 inwoners) en Amsterdam (23 per 1.000 inwoners). In alle steden met een universiteit is het aantal arbeidsmigranten relatief hoog. Dit zijn gemeenten met veel werkgelegenheid voor hoogopgeleiden.

Gezinsmigranten

In 2021 verbleven ruim 58.000 partners en kinderen van arbeidsmigranten van buiten de EU/EFTA in Nederland. Het grootste deel van deze gezinsmigranten bestond uit vrouwen (70 procent). 40 procent was thuiswonend kind.

arbeidsmigranten per gemeente cbs

Bekijk ook

Arbeidsmigranten van buiten EU vaak mannelijke kennismigranten

Bijna de helft van arbeidsmigranten is kennismigrant
In 2021 was bijna de helft van de arbeidsmigranten kennismigrant.
  • Home
  • Artikel
  • Arbeidsmigranten van buiten EU vaak mannelijke kennismigranten

In Nederland woonden eind 2021 87.000 arbeidsmigranten afkomstig van buiten de Europese Unie of een EFTA-land (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland). Bijna de helft (46 procent) van de arbeidsmigranten was kennismigrant.

De groep arbeidsmigranten bestond volgens het CBS voor een groot deel uit mannen (71 procent) en was relatief jong: 67 procent was jonger dan 40 jaar. Iets meer dan de helft van de arbeidsmigranten van buiten de EU/EFTA kwam uit Azië.

Van de kennismigranten – hoogopgeleide arbeidskrachten die door Nederlandse werkgevers zijn aangetrokken – verbleef een kleinere groep in Nederland via een regeling voor wetenschappelijk onderzoekers of werd binnen een bedrijf, met een vestiging buiten de EU/EFTA, overgeplaatst naar Nederland als Intra-Corporate Transferee (ICT-regeling).

Zakelijke dienstverlening

Van de arbeidsmigranten van buiten de EU/EFTA werkte de meerderheid in de dienstensector. De meesten werkten in de sector Zakelijke dienstverlening (24 procent), bijvoorbeeld in de technische of financiële adviesbureaus. Ook in de sector Informatie en communicatie werkten relatief veel arbeidsmigranten (23 procent), vooral in het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software. In de sector Handel, vervoer en horeca werkte 21 procent. Sectoren waar de minste arbeidsmigranten van buiten de EU/EFTA werkten zijn Cultuur en recreatie, Bouwnijverheid, Landbouw, bosbouw en visserij en Verhuur, handel en onroerend goed.

Lees ook: Arbeidsmarkt heeft baat bij sociale innovatie en zijinstromers

Van de arbeidsmigranten in loondienst had 94 procent een arbeidsovereenkomst voor 30 uur per week of meer. Vrouwen (51 procent) en mannen (55 procent) werkten bijna even vaak in voltijd (35 uur of meer).

Meeste arbeidsmigranten in Amstelveen

Gemeenten waar naar verhouding de meeste arbeidsmigranten van buiten de EU/EFTA woonden zijn Amstelveen (57 per 1.000 inwoners), Eindhoven (28 per 1.000 inwoners) en Amsterdam (23 per 1.000 inwoners). In alle steden met een universiteit is het aantal arbeidsmigranten relatief hoog. Dit zijn gemeenten met veel werkgelegenheid voor hoogopgeleiden.

Gezinsmigranten

In 2021 verbleven ruim 58.000 partners en kinderen van arbeidsmigranten van buiten de EU/EFTA in Nederland. Het grootste deel van deze gezinsmigranten bestond uit vrouwen (70 procent). 40 procent was thuiswonend kind.

arbeidsmigranten per gemeente cbs