Arbeidsmarkt heeft baat bij sociale innovatie en meer zijinstromers

arbeidsmarkt zijinstromers sociale innovatie
  • Home
  • Artikel
  • Arbeidsmarkt heeft baat bij sociale innovatie en meer zijinstromers

Betere begeleiding en selectie van zijinstromers en meer sociale innovatie binnen bedrijfsorganisaties kunnen helpen de krapte op de arbeidsmarkt terug te dringen.  

Door sociale innovatie kan er nog veel verbeterd worden aan arbeidsproductiviteit en werkomstandigheden. Vernieuwing van de organisatie kan ook veel bedrijven en instellingen helpen om personeelstekorten het hoofd te bieden. Dat vindt de Sociaal Economische Raad (SER) in een advies aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken en Klimaat.

Vernieuwing en efficiëntie

Zo hebben bijvoorbeeld technologische vernieuwingen meer impact als de ontwikkeling van medewerkers, de manier waarop die (samen)werken en hoe hun werkzaamheden zijn georganiseerd daar ook goed op worden afgestemd. 

Volgens de SER kan dit de achterblijvende groei van de arbeidsproductiviteit in Nederland een impuls geven. Vernieuwing en het efficiënter maken van arbeidsorganisaties kan een nogal complexe aangelegenheid zijn. Bij veel ondernemingen, zeker in het mkb, is het ook niet iets dat vanzelfsprekend is. Daarom moeten die ondernemingen hierbij geholpen worden, vindt de SER. 

Aanpak krappe arbeidsmarkt

En ander advies om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, draait om zijinstromers. Werving, selectie, om- en bijscholing is daarbij een belangrijke factor. Onderzoek in opdracht van de SER wees uit dat betere matching en scholing van zijinstromers, plus bredere werving en selectie, een positief effect zullen hebben op de arbeidsmarkt. 

Gepensioneerden en statushouders

De SER ziet hier een belangrijke rol weggelegd voor bedrijfsleiders en hr-managers. Zo  zouden er betere condities moeten worden geschapen voor werknemers die meer uren willen werken. Ook kan er gerichter worden gekeken naar mogelijkheden voor gepensioneerden die zich nuttig willen blijven maken en voor nieuwkomers en statushouders. Volgens de SER is veel wet- en regelgeving op dit gebied te complex en zouden de ministers in nieuw en bestaand beleid steviger moeten aansturen op de uitvoerbaarheid en haalbaarheid hiervan.

Bekijk ook

Arbeidsmarkt heeft baat bij sociale innovatie en meer zijinstromers

arbeidsmarkt zijinstromers sociale innovatie
  • Home
  • Artikel
  • Arbeidsmarkt heeft baat bij sociale innovatie en meer zijinstromers

Betere begeleiding en selectie van zijinstromers en meer sociale innovatie binnen bedrijfsorganisaties kunnen helpen de krapte op de arbeidsmarkt terug te dringen.  

Door sociale innovatie kan er nog veel verbeterd worden aan arbeidsproductiviteit en werkomstandigheden. Vernieuwing van de organisatie kan ook veel bedrijven en instellingen helpen om personeelstekorten het hoofd te bieden. Dat vindt de Sociaal Economische Raad (SER) in een advies aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken en Klimaat.

Vernieuwing en efficiëntie

Zo hebben bijvoorbeeld technologische vernieuwingen meer impact als de ontwikkeling van medewerkers, de manier waarop die (samen)werken en hoe hun werkzaamheden zijn georganiseerd daar ook goed op worden afgestemd. 

Volgens de SER kan dit de achterblijvende groei van de arbeidsproductiviteit in Nederland een impuls geven. Vernieuwing en het efficiënter maken van arbeidsorganisaties kan een nogal complexe aangelegenheid zijn. Bij veel ondernemingen, zeker in het mkb, is het ook niet iets dat vanzelfsprekend is. Daarom moeten die ondernemingen hierbij geholpen worden, vindt de SER. 

Aanpak krappe arbeidsmarkt

En ander advies om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, draait om zijinstromers. Werving, selectie, om- en bijscholing is daarbij een belangrijke factor. Onderzoek in opdracht van de SER wees uit dat betere matching en scholing van zijinstromers, plus bredere werving en selectie, een positief effect zullen hebben op de arbeidsmarkt. 

Gepensioneerden en statushouders

De SER ziet hier een belangrijke rol weggelegd voor bedrijfsleiders en hr-managers. Zo  zouden er betere condities moeten worden geschapen voor werknemers die meer uren willen werken. Ook kan er gerichter worden gekeken naar mogelijkheden voor gepensioneerden die zich nuttig willen blijven maken en voor nieuwkomers en statushouders. Volgens de SER is veel wet- en regelgeving op dit gebied te complex en zouden de ministers in nieuw en bestaand beleid steviger moeten aansturen op de uitvoerbaarheid en haalbaarheid hiervan.