Arbeidsmarkt: Werkloosheid daalt licht, vergrijzing steeds meer ‘aanwezig’

werkloosheid november 2024
  • Home
  • Artikel
  • Arbeidsmarkt: Werkloosheid daalt licht, vergrijzing steeds meer ‘aanwezig’

De werkloosheid is in november licht gedaald, naar 3,5 procent van de beroepsbevolking. In november waren 357.000 mensen werkloos. In de voorafgaande drie maanden daalde het aantal werklozen gemiddeld met 2.000 per maand. 

In dezelfde periode kwamen er elke maand gemiddeld 15.000 mensen bij met betaald werk. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind november 160.000 lopende WW-uitkeringen.

Veel werkloosheid onder jongeren

Het werkloosheidspercentage onder 25- tot 45-jarigen en 45- tot 75-jarigen is sinds begin dit jaar nauwelijks veranderd. Dat geldt niet voor het werkloosheidspercentage onder jongeren van 15 tot 25 jaar. In december vorig jaar was het werkloosheidspercentage 7,5, in september van dit jaar was dat gestegen naar 8,8. Het percentage is daarna weer afgenomen, naar 8,2 in november. Ruim vier op de tien werklozen zijn op dit moment jonger dan 25 jaar. In en rondom studentensteden wonen relatief veel werkloze jongeren.

Arbeidsmarkt is en blijft krap

Ondertussen is de arbeidsmarkt nog altijd krap en dat blijft-ie ook, stelt ABN Amro-econoom Aggie van Huisseling in een update over de werkloosheidscijfers. “De overheid creëert de komende jaren zelf vraag naar arbeid, bijvoorbeeld door uitgaven aan de energietransitie, intensiveringen rondom klimaat of het (bijna) volledig vergoeden van de kinderopvang. Ook het afschaffen van het leenstelsel speelt een rol, aangezien het zo kan zijn dat hierdoor minder studenten gaan werken.”

Vergrijzing steeds meer ‘aanwezig’

Daarnaast is de vergrijzing steeds meer ‘aanwezig’. “Die zorgt voor structurele krapte: vanaf 2027 begint de beroepsbevolking te krimpen, terwijl de groep 65-plussers gaat toenemen”, legt Van Huisseling uit. “Uit de nieuwe bevolkingsprognoses van het CBS blijkt dat het percentage 65-plussers in de totale bevolking tot en met 2038 toeneemt tot 25 procent. In de jaren vijftig stonden er tegenover elke gepensioneerde nog zeven mensen die tot de potentiële beroepsbevolking (20-64 jaar) behoorden. Nu zijn het er minder dan drie en tegen 2040 zijn dit er naar verwachting iets meer dan twee.”

Bekijk ook

Arbeidsmarkt: Werkloosheid daalt licht, vergrijzing steeds meer ‘aanwezig’

werkloosheid november 2024
  • Home
  • Artikel
  • Arbeidsmarkt: Werkloosheid daalt licht, vergrijzing steeds meer ‘aanwezig’

De werkloosheid is in november licht gedaald, naar 3,5 procent van de beroepsbevolking. In november waren 357.000 mensen werkloos. In de voorafgaande drie maanden daalde het aantal werklozen gemiddeld met 2.000 per maand. 

In dezelfde periode kwamen er elke maand gemiddeld 15.000 mensen bij met betaald werk. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind november 160.000 lopende WW-uitkeringen.

Veel werkloosheid onder jongeren

Het werkloosheidspercentage onder 25- tot 45-jarigen en 45- tot 75-jarigen is sinds begin dit jaar nauwelijks veranderd. Dat geldt niet voor het werkloosheidspercentage onder jongeren van 15 tot 25 jaar. In december vorig jaar was het werkloosheidspercentage 7,5, in september van dit jaar was dat gestegen naar 8,8. Het percentage is daarna weer afgenomen, naar 8,2 in november. Ruim vier op de tien werklozen zijn op dit moment jonger dan 25 jaar. In en rondom studentensteden wonen relatief veel werkloze jongeren.

Arbeidsmarkt is en blijft krap

Ondertussen is de arbeidsmarkt nog altijd krap en dat blijft-ie ook, stelt ABN Amro-econoom Aggie van Huisseling in een update over de werkloosheidscijfers. “De overheid creëert de komende jaren zelf vraag naar arbeid, bijvoorbeeld door uitgaven aan de energietransitie, intensiveringen rondom klimaat of het (bijna) volledig vergoeden van de kinderopvang. Ook het afschaffen van het leenstelsel speelt een rol, aangezien het zo kan zijn dat hierdoor minder studenten gaan werken.”

Vergrijzing steeds meer ‘aanwezig’

Daarnaast is de vergrijzing steeds meer ‘aanwezig’. “Die zorgt voor structurele krapte: vanaf 2027 begint de beroepsbevolking te krimpen, terwijl de groep 65-plussers gaat toenemen”, legt Van Huisseling uit. “Uit de nieuwe bevolkingsprognoses van het CBS blijkt dat het percentage 65-plussers in de totale bevolking tot en met 2038 toeneemt tot 25 procent. In de jaren vijftig stonden er tegenover elke gepensioneerde nog zeven mensen die tot de potentiële beroepsbevolking (20-64 jaar) behoorden. Nu zijn het er minder dan drie en tegen 2040 zijn dit er naar verwachting iets meer dan twee.”