114 vacatures tegenover elke 100 werklozen: spanning op arbeidsmarkt vermindert niet

114 vacatures op 100 werklozen
  • Home
  • Artikel
  • 114 vacatures tegenover elke 100 werklozen: spanning op arbeidsmarkt vermindert niet

Het vierde kwartaal van 2023 heeft niet voor verlichting op de arbeidsmarkt gezorgd. Zowel het aantal werklozen (-6.000) als het aantal vacatures (-5.000) daalde en daardoor bleef de arbeidsmarkt net zo gespannen als in het derde kwartaal. Tegenover elke 100 werklozen stonden opnieuw 114 vacatures. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. 

Met een groei van 45.000 (0,4 procent) komt het totaal aantal banen op 11,6 miljoen. Over heel 2023 zijn er gemiddeld 173.000 banen bij gekomen. In deze cijfers zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd. In de afgelopen negen jaar is het aantal banen met bijna 1,8 miljoen toegenomen.

De bouw en de zorg

In de handel, vervoer en horeca kwamen er 11.000 banen bij (+0,4 procent). Andere bedrijfstakken met een grote banengroei waren de bouw (10.000), de zorg (8.000) en het openbaar bestuur (7.000). Naast de uitzendbureaus (-4.000) daalde het aantal banen alleen in de informatie en communicatie (-3.000).

Opnieuw minder vacatures

Het aantal vacatures blijft dalen, nu al zes kwartalen achtereen. Eind december stonden er 410.000 vacatures open, 5.000 minder dan aan het einde van het derde kwartaal.

De vacaturegraad, het aantal openstaande vacatures per 1.000 banen van werknemers, nam in het vierde kwartaal af van 46 naar 43. De bedrijfstak met de hoogste vacaturegraad blijft, net als in het derde kwartaal, de bouw (71). Al langere tijd is de vacaturegraad in het onderwijs het laagst; daar ging het in het vierde kwartaal om 21 vacatures per 1.000 banen.

Meer mensen hebben werk

In het vierde kwartaal van 2023 bestond de werkzame beroepsbevolking uit 9,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Dit aantal is de afgelopen jaren gestaag toegenomen, terwijl het aantal mensen zonder werk is gedaald. Het aantal mensen dat werkt is gestegen: volgens het CBS heeft 73,2 procent van de 15- tot 75-jarigen werk; tien jaar geleden was dat nog 66 procent. 

Werkloosheid licht afgenomen

De werkloosheid nam in het vierde kwartaal van 2023 af. 360.000 mensen waren werkloos, 6.000 minder dan een kwartaal eerder. Dat is 3,5 procent van de beroepsbevolking. Alleen bij jongeren daalde de werkloosheid in het vierde kwartaal, van 8,7 naar 8,2 procent. In de andere leeftijdsgroepen ligt de werkloosheid een stuk lager. Bij 25- tot 45-jarigen bleef het percentage 2,9 en bij 45- tot 75-jarigen nam de werkloosheid iets toe tot 2,2 procent.

Lees ook: ‘AI heeft een diepere impact dan welke voorgaande technologie dan ook’

“Generatieve AI heeft een diepgaandere impact dan welke voorgaande technologie dan ook”, vertelt Roy Ikink, lead technology bij Accenture Nederland. “Het transformeert niet alleen wat we doen, maar ook hoe we werken.”

Bekijk ook

114 vacatures tegenover elke 100 werklozen: spanning op arbeidsmarkt vermindert niet

114 vacatures op 100 werklozen
  • Home
  • Artikel
  • 114 vacatures tegenover elke 100 werklozen: spanning op arbeidsmarkt vermindert niet

Het vierde kwartaal van 2023 heeft niet voor verlichting op de arbeidsmarkt gezorgd. Zowel het aantal werklozen (-6.000) als het aantal vacatures (-5.000) daalde en daardoor bleef de arbeidsmarkt net zo gespannen als in het derde kwartaal. Tegenover elke 100 werklozen stonden opnieuw 114 vacatures. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. 

Met een groei van 45.000 (0,4 procent) komt het totaal aantal banen op 11,6 miljoen. Over heel 2023 zijn er gemiddeld 173.000 banen bij gekomen. In deze cijfers zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd. In de afgelopen negen jaar is het aantal banen met bijna 1,8 miljoen toegenomen.

De bouw en de zorg

In de handel, vervoer en horeca kwamen er 11.000 banen bij (+0,4 procent). Andere bedrijfstakken met een grote banengroei waren de bouw (10.000), de zorg (8.000) en het openbaar bestuur (7.000). Naast de uitzendbureaus (-4.000) daalde het aantal banen alleen in de informatie en communicatie (-3.000).

Opnieuw minder vacatures

Het aantal vacatures blijft dalen, nu al zes kwartalen achtereen. Eind december stonden er 410.000 vacatures open, 5.000 minder dan aan het einde van het derde kwartaal.

De vacaturegraad, het aantal openstaande vacatures per 1.000 banen van werknemers, nam in het vierde kwartaal af van 46 naar 43. De bedrijfstak met de hoogste vacaturegraad blijft, net als in het derde kwartaal, de bouw (71). Al langere tijd is de vacaturegraad in het onderwijs het laagst; daar ging het in het vierde kwartaal om 21 vacatures per 1.000 banen.

Meer mensen hebben werk

In het vierde kwartaal van 2023 bestond de werkzame beroepsbevolking uit 9,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Dit aantal is de afgelopen jaren gestaag toegenomen, terwijl het aantal mensen zonder werk is gedaald. Het aantal mensen dat werkt is gestegen: volgens het CBS heeft 73,2 procent van de 15- tot 75-jarigen werk; tien jaar geleden was dat nog 66 procent. 

Werkloosheid licht afgenomen

De werkloosheid nam in het vierde kwartaal van 2023 af. 360.000 mensen waren werkloos, 6.000 minder dan een kwartaal eerder. Dat is 3,5 procent van de beroepsbevolking. Alleen bij jongeren daalde de werkloosheid in het vierde kwartaal, van 8,7 naar 8,2 procent. In de andere leeftijdsgroepen ligt de werkloosheid een stuk lager. Bij 25- tot 45-jarigen bleef het percentage 2,9 en bij 45- tot 75-jarigen nam de werkloosheid iets toe tot 2,2 procent.

Lees ook: ‘AI heeft een diepere impact dan welke voorgaande technologie dan ook’

“Generatieve AI heeft een diepgaandere impact dan welke voorgaande technologie dan ook”, vertelt Roy Ikink, lead technology bij Accenture Nederland. “Het transformeert niet alleen wat we doen, maar ook hoe we werken.”