‘AI heeft een diepere impact dan welke voorgaande technologie dan ook’

impact ai
  • Home
  • Artikel
  • ‘AI heeft een diepere impact dan welke voorgaande technologie dan ook’

Veel werknemers zien de voordelen van AI, maar er zijn ook zorgen over eventueel baanverlies en toenemende stress. Managementteams lijken zich hier minder druk om te maken. Maar twee derde van hen erkent niet de benodigde vaardigheden te hebben voor een effectieve omgang met deze technologische veranderingen. 

Dit blijkt uit het rapport ‘Work, Workforce, Workers: Reinvented in the Age of Generative AI’ van organisatieadviesbureau Accenture. “De kloof in perceptie tussen werknemers en leidinggevenden over de impact van AI is opmerkelijk”, zegt Rob Knigge, country managing director bij Accenture Nederland. “Aan de ene kant zien we dat werknemers zich bewust zijn van zowel de kansen als de uitdagingen die AI met zich meebrengt. Aan de andere kant is er een duidelijk tekort aan begrip en vaardigheden bij leidinggevenden om deze transformatie te begeleiden. Het is essentieel dat leiders de emotionele en professionele impact van AI op hun werknemers erkennen en actief strategieën ontwikkelen om een positieve ervaring en omgeving te creëren waarin iedereen kan floreren.”

‘AI gaat verder dan automatisering’

“Generatieve AI heeft een diepgaandere impact dan welke voorgaande technologie dan ook”, vertelt Roy Ikink, lead technology bij Accenture Nederland. “Het transformeert niet alleen wat we doen, maar ook hoe we werken. Vooruitstrevende organisaties begrijpen dat het benutten van generatieve AI verdergaat dan automatisering. Het vraagt om een fundamentele herziening van werkmethoden, het betrekken van werknemers in het veranderproces en een cultuur die innovatie en continue leerprocessen omarmt.”

De onderzoeksresultaten benadrukken dan ook de noodzaak voor leiderschap in deze transitie. Knigge: “Het is essentieel dat leiders de verantwoordelijkheid nemen om een cultuur van continue groei en aanpassing te bevorderen. Dit begint met het erkennen van de kracht van AI en het stimuleren van een leermentaliteit binnen de organisatie.”

Visie kabinet 

Dit sluit aan bij de kabinetsvisie op generatieve AI. In haar visie onderschrijft het kabinet het belang van een zogenoemde ‘lerende aanpak’. Samen met het bedrijfsleven wil het daarbij verkennen wat de specifieke meerwaarde van GenAI is, en op welke wijze deze technologie het beste kan worden ingezet en gereguleerd.

In reactie hierop zeggen ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland: “Het is bij de implementatie van nieuwe regels – zoals die uit de Europese AI-Act – van belang dat bedrijven ook de ruimte krijgen om hun innovatieve systemen te testen – in ‘regulatory sandboxes’ – en hulp krijgen bij het toepassen van nieuwe regels. Verder is het goed dat de kabinetsvisie het belang van toezicht per sector onderschrijft, omdat de toepassing van GenAI contextafhankelijk is en per sector sterk kan verschillen.”

Nederlandse AI-coalitie

VNO-NCW en MKB-Nederland willen samen met de Nederlandse AI-coalitie artificiële intelligentie in Nederland verder ontwikkelen. De ondernemersorganisaties hebben dan ook een bijdrage geleverd aan deze eerste kabinetsvisie op generatieve AI. “De komende periode blijven we graag met de overheid in gesprek over het verder ontwikkelen en implementeren van deze strategie. Juist vanwege de rappe technologische ontwikkelingen van (generatieve) AI blijft verder onderzoek noodzakelijk. Daarbij is het van belang dat we ook op zoek blijven naar de innovatiemogelijkheden met alle overige toepassingen van AI en zorgen voor de benodigde AI-infrastructuur.”

Over het onderzoek van Accenture

Het rapport ‘Work, Workforce, Workers: Reinvented in the Age of Generative AI’ gebruikt diverse economische modellen en enquêtes om de impact van AI op de arbeidsmarkt en verschillende industrieën te analyseren. Het bevat data van meer dan 7.000 hoogste leidinggevenden en 5.000 werknemers uit grote internationale ondernemingen in 24 verschillende industrieën.

Bekijk ook

‘AI heeft een diepere impact dan welke voorgaande technologie dan ook’

impact ai
  • Home
  • Artikel
  • ‘AI heeft een diepere impact dan welke voorgaande technologie dan ook’

Veel werknemers zien de voordelen van AI, maar er zijn ook zorgen over eventueel baanverlies en toenemende stress. Managementteams lijken zich hier minder druk om te maken. Maar twee derde van hen erkent niet de benodigde vaardigheden te hebben voor een effectieve omgang met deze technologische veranderingen. 

Dit blijkt uit het rapport ‘Work, Workforce, Workers: Reinvented in the Age of Generative AI’ van organisatieadviesbureau Accenture. “De kloof in perceptie tussen werknemers en leidinggevenden over de impact van AI is opmerkelijk”, zegt Rob Knigge, country managing director bij Accenture Nederland. “Aan de ene kant zien we dat werknemers zich bewust zijn van zowel de kansen als de uitdagingen die AI met zich meebrengt. Aan de andere kant is er een duidelijk tekort aan begrip en vaardigheden bij leidinggevenden om deze transformatie te begeleiden. Het is essentieel dat leiders de emotionele en professionele impact van AI op hun werknemers erkennen en actief strategieën ontwikkelen om een positieve ervaring en omgeving te creëren waarin iedereen kan floreren.”

‘AI gaat verder dan automatisering’

“Generatieve AI heeft een diepgaandere impact dan welke voorgaande technologie dan ook”, vertelt Roy Ikink, lead technology bij Accenture Nederland. “Het transformeert niet alleen wat we doen, maar ook hoe we werken. Vooruitstrevende organisaties begrijpen dat het benutten van generatieve AI verdergaat dan automatisering. Het vraagt om een fundamentele herziening van werkmethoden, het betrekken van werknemers in het veranderproces en een cultuur die innovatie en continue leerprocessen omarmt.”

De onderzoeksresultaten benadrukken dan ook de noodzaak voor leiderschap in deze transitie. Knigge: “Het is essentieel dat leiders de verantwoordelijkheid nemen om een cultuur van continue groei en aanpassing te bevorderen. Dit begint met het erkennen van de kracht van AI en het stimuleren van een leermentaliteit binnen de organisatie.”

Visie kabinet 

Dit sluit aan bij de kabinetsvisie op generatieve AI. In haar visie onderschrijft het kabinet het belang van een zogenoemde ‘lerende aanpak’. Samen met het bedrijfsleven wil het daarbij verkennen wat de specifieke meerwaarde van GenAI is, en op welke wijze deze technologie het beste kan worden ingezet en gereguleerd.

In reactie hierop zeggen ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland: “Het is bij de implementatie van nieuwe regels – zoals die uit de Europese AI-Act – van belang dat bedrijven ook de ruimte krijgen om hun innovatieve systemen te testen – in ‘regulatory sandboxes’ – en hulp krijgen bij het toepassen van nieuwe regels. Verder is het goed dat de kabinetsvisie het belang van toezicht per sector onderschrijft, omdat de toepassing van GenAI contextafhankelijk is en per sector sterk kan verschillen.”

Nederlandse AI-coalitie

VNO-NCW en MKB-Nederland willen samen met de Nederlandse AI-coalitie artificiële intelligentie in Nederland verder ontwikkelen. De ondernemersorganisaties hebben dan ook een bijdrage geleverd aan deze eerste kabinetsvisie op generatieve AI. “De komende periode blijven we graag met de overheid in gesprek over het verder ontwikkelen en implementeren van deze strategie. Juist vanwege de rappe technologische ontwikkelingen van (generatieve) AI blijft verder onderzoek noodzakelijk. Daarbij is het van belang dat we ook op zoek blijven naar de innovatiemogelijkheden met alle overige toepassingen van AI en zorgen voor de benodigde AI-infrastructuur.”

Over het onderzoek van Accenture

Het rapport ‘Work, Workforce, Workers: Reinvented in the Age of Generative AI’ gebruikt diverse economische modellen en enquêtes om de impact van AI op de arbeidsmarkt en verschillende industrieën te analyseren. Het bevat data van meer dan 7.000 hoogste leidinggevenden en 5.000 werknemers uit grote internationale ondernemingen in 24 verschillende industrieën.