Stichting Balans

Info

Balans is een brede welzijnsorganisatie die het welzijn van de inwoners van Soest en Soesterberg centraal stelt en zich vooral inzet voor het vergroten van kansen van mensen. We helpen jeugd, jongeren en hun ouders, bieden activiteiten voor volwassenen, zetten in op talentonwikkeling en helpen mensen hun weg te vinden in onze maatschappij. Ook beheert Balans De Veenweide, kinderboerderij en duurzaam educatief centrum met activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie.

Foto's

Bedrijfscultuur

Vacatures

Beoordelingen

Downloads

Contact