Lid Raad van Beheer

Onbetaald Stichting PCO Gelderse Vallei in Beleid / Bestuur / Staf , in Stichting
De deadline voor aanmelding is gesloten.
  • Carrièreniveau Anders
  • Opleidingsniveau Niet gespecificeerd

Over deze vacature

Wij verwelkomen graag twee nieuwe leden in onze Raad van Beheer

De Protestants Christelijke Organisatie voor Opvang en Onderwijs verzorgt in de Gelderse Vallei op 15 kindcentra opvang en onderwijs in de gemeenten Nijkerk, Barneveld en Woudenberg. Het kantoor van Stichting PCO Gelderse Vallei is gevestigd in Barneveld. Ruim 400 professionals stimuleren en ondersteunen ruim 4000 kinderen én elkaar in hun ontwikkeling. De organisatie kent een ‘one-tier’ besturingsmodel. De Raad van Beheer (RvB) vormt zowel het algemeen bestuur als het interne toezicht.

Wegens aflopende termijnen van twee van onze leden verwelkomen we graag per 1 augustus 2024 twee nieuwe leden, met elk een eigen focus- en expertisegebied:

  • Lid Raad van Beheer expertisegebied strategische personeelsplanning, HR en arbeidsmarkt.

  • Lid Raad van Beheer expertisegebied integrale ontwikkeling van kinderen, publieke sector en sociaal domein.

De belangrijkste uitdaging waar PCO Gelderse Vallei voor staat is de verdere integratie van opvang en onderwijs tot volwaardige en bruisende kindcentra met een doorgaande ontwikkellijn van 0-13 jaar. Afgelopen zomer zochten én vonden wij een nieuwe directeur/bestuurder, niet alleen voor de interne doorontwikkeling van deze prachtige organisatie, maar ook extern binnen het complexe maatschappelijke speelveld. De andere leden van de Raad van Beheer staan de directeur-bestuurder bij in het verwezenlijken van dit toekomstbeeld.

De leden van de Raad van Beheer hebben als team de verantwoordelijkheid om:
• zich vanuit het christelijk perspectief te houden aan ethische, zakelijke en wettelijke normen en waarden en bij te dragen aan het in stand houden van de christelijke grondslag;
• strategisch te denken op het gebied van opvang en onderwijs in relatie tot andere maatschappelijke velden en zich proactief op te stellen;
• bijdragen te leveren vanuit de eigen ervaring die leiden tot het ontwikkelen van visie en het formuleren van strategisch beleid
• te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en maatschappelijke trends door daarop vanuit de eigen maatschappelijke betrokkenheid een professionele visie te ontwikkelen;
• bij te dragen aan meningsvorming in het bestuurlijk perspectief en bij te dragen aan het realiseren van de doelstelling;
• kwaliteitscriteria voor de organisatie te bewaken en te beoordelen op bestuurlijk niveau;
• in afstemming met de directeur-bestuurder toezicht te houden op de uitvoering en naleving van het vastgestelde beleid;
• de organisatie als geheel te vertegenwoordigen in het netwerk;

Voor jou:
• Een ervaren en gedreven Raad van Beheer bestaande uit één uitvoerend bestuurder en vijf toezichthoudende bestuurders met een grote maatschappelijke betrokkenheid.
• De mogelijkheid om bij te dragen aan de ontwikkeling van een warme en levendige organisatie met opvang en onderwijs onder één dak.
• Een vergoeding van € 4.000,– op jaarbasis, voor onder andere ca. 6 vergaderingen (woensdagavond), periodieke commissie-overleggen, halfjaarlijkse locatiebezoeken, deelname aan leiderschapsdagen en personeelsbijeenkomsten.
• Een zittingstermijn van vier jaar met de mogelijkheid om eenmaal te verlengen met vier jaar.

Van jou:
• (Bij voorkeur professionele) kennis van en ervaring met het primair onderwijs en/of de kinderopvang of aanverwante domeinen zoals gemeente, jeugdzorg, publieke sector, voortgezet of hoger onderwijs.
• Aantoonbare bestuurlijke ervaring met en kennis van het betreffende expertisegebied.
• Sociale en/of professionele binding met de regio.
• Verbondenheid met de protestants-christelijke identiteit en sensitiviteit binnen het levensbeschouwelijk spectrum in de regio.
• Positief (zelf-)kritische en reflectieve houding.

Tijdpad:
• Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Beheer, Aaldert van der Horst, telefoon 06 22400953.
• Graag ontvangen we je motivatie en CV gericht aan de voorzitter van de Raad van Beheer tot uiterlijk 14 mei 2024 via de sollicitatiebutton.
• De eerste gespreksronde spreek je met de voorzitter RvB, een RvB lid, een GMR vertegenwoordiger en de directeur-bestuurder. Deze gesprekken vinden plaats op 21 mei aan het einde van werkdag.
• Na deze gesprekken vindt er een voordracht plaats aan de Raad van Beheer en een kennismaking met de (overige leden) RvB.
• Formele benoeming in de vergadering van de RvB op woensdag 19 juni 2024.

Bezoek voor meer informatie en sollicitatie:
werkenbijpcogv.nl/twee-leden-raad-van-beheer/

Over het bedrijf

De deadline voor aanmelding is gesloten.