De Rudolphstichting

Info

It takes a village to raise a child, zegt een Afrikaans spreekwoord: om op te kunnen groeien tot zelfredzame, evenwichtige volwassenen, hebben kinderen een veilige en stimulerende omgeving nodig. En soms is daar de liefde en betrokkenheid van een hele gemeenschap, een heel dorp voor nodig. Want niet voor ieder kind is het eigen gezin die veilige, stimulerende omgeving. Voor hen wil het dorp De Glind, bij Amersfoort, zo’n liefdevolle, betrokken gemeenschap zijn.

De Rudolphstichting en Stichting Jeugddorp De Glind zijn onlosmakelijk met dit unieke dorp verbonden. De Rudolphstichting maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren in gezinshuizen en in het dorp kunnen groeien en bloeien. Dit doen ze door het mogelijk maken van verbinding, vastgoed, voorzieningen, vrijetijdsaanbod. Stichting Jeugddorp De Glind is een van de zorgaanbieders in het dorp. Het is een netwerkorganisatie die gezinshuisouders ondersteunt van aanmelding, zorg en ondersteuning tot uitstroom van de kinderen en jongeren. De Rudolphstichting en Stichting Jeugddorp de Glind zijn zelfstandige organisaties, die vanuit hun missie én geschiedenis nauw verbonden zijn met elkaar. Totaal werken er zo’n 26 medewerkers.

Foto's

Bedrijfscultuur

Beoordelingen

Downloads

Contact