Vraag naar klantcontactberoepen tekent krappe arbeidsmarkt

UWV ziet een toenemende vraag naar medewerkers klantcontact. (UWV)
  • Home
  • Artikel
  • Vraag naar klantcontactberoepen tekent krappe arbeidsmarkt

Vergeleken met vorig jaar augustus zijn er 27,5% minder WW-uitkeringen verstrekt in de arbeidsmarktregio’s Gorinchem en Drechtsteden. De spanning op de regionale arbeidsmarkt is in de voorbije periode verder opgelopen, waaronder in klantcontactberoepen.

UITSTEKENDE KANSEN Eind augustus zochten in Gorinchem minder dan 20 personen met een WW-uitkering werk in een klantcontactberoep tegenover zo’n 50 vacatures die gemiddeld per kwartaal open stonden. In Drechtsteden ging dat om 40 personen tegenover 100 vacatures. Klantcontactberoepen bieden uitstekende kansen aan werkzoekenden. Op basis van skills en beroepsoverstappen in het verleden zijn er in Gorinchem zo’n 150 mensen met een vergelijkbaar profiel en in Drechtsteden zo’n 400. Werkgevers zouden zich daarom goed kunnen richten op deze werkzoekenden voor hun klantcontactvacatures. Ook andere werkzoekenden kunnen geïnteresseerd in een klantcontactberoep.

,,De arbeidsmarkt is zo krap dat werkgevers echt anders moeten gaan kijken naar de werving van nieuw personeel. Ze zouden veel breder moeten kijken naar kandidaten. Kandidaten die bijvoorbeeld maar voor 70% passen op de functie, maar die door om- of bijscholing wel 100% zouden passen of kandidaten die wel over een deel van de benodigde vaardigheden beschikken. Zo zijn er voor klantcontactberoepen minder dan 20 mensen actief op zoek naar dit werk in Gorinchem, maar wel 150 personen met competenties die aansluiten bij dit beroep”, zegt Willem Schrijver, arbeidsmarktadviseur UWV voor Gorinchem.

VERDERE DALING WW-UITKERINGEN] UWV verstrekte eind augustus 2022 in Gorinchem 900 WW-uitkeringen aan werkzoekenden en in Drechtsteden 2.201. Het aantal WW-uitkeringen daalde in Gorinchem die maand met 5,6% en in een jaar tijd met 27,5% (in Drechtsteden in die maand met 3,5% en in een jaar tijd met 27,5%). Het WW-percentage, dat wil zeggen de WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is voor de regio Gorinchem met 1,2% en Drechtsteden met 1,4 lager dan de 1,6% voor Nederland. De arbeidsmarkt is medio 2022 te typeren als ‘zeer krap’. In verhouding tot het aantal openstaande vacatures kunnen werkgevers een beroep doen op een zeer beperkt aantal werkzoekenden met WW en recente werkervaring.

VEEL VACATURES, WEINIG AANBOD Werkgevers ervaren onder meer moeite bij de vervulling van vacatures voor medewerker klantenservice of klantcontactmedewerker in-/outbound. Er is een groeiende vraag naar medewerkers klantcontact in vrijwel alle sectoren. Dit komt doordat mensen meer online kopen bij webwinkels. Ook bieden bijvoorbeeld de overheid, banken, zorgverzekeraars en energieleveranciers steeds vaker diensten aan via internet.

Volgens de meest recente vacatureraming van UWV stonden er medio 2022 in Gorinchem 50 en in Drechtseden 100 vacatures voor deze functies open. UWV ziet een toenemende vraag naar medewerkers klantcontact. Het aantal werkzoekenden met een WW-uitkering en een klantcontactberoep is in de regio zeer beperkt: 17 per eind augustus. In de publicatie Knelpunten op de klantcontact arbeidsmarkt wordt dit arbeidsmarktsegment nader belicht en worden mogelijke oplossingen aangedragen.

VERGELIJKBARE SKILLS Eén van de oplossingen is bijvoorbeeld medewerkers werven met vergelijkbare skills. Gorinchem telt zo’n 150 werkzoekenden met WW en een vergelijkbaar profiel als nodig bij klantcontactberoepen. Drechtsteden telt 397 van dergelijke werkzoekenden.

Deze werkzoekenden hebben een administratieve, commerciële of dienstverlenende achtergrond. Het gaat onder meer om ondersteunend secretarieel medewerkers, financieel-administratief medewerkers dan wel receptionistes of telefonistes die in het verleden een succesvolle overstap hebben gemaakt naar klantcontactberoepen. Werkzoekenden met dat beroep vinden op de regionale arbeidsmarkt relatief eenvoudig opnieuw werk.

Bekijk ook

Vraag naar klantcontactberoepen tekent krappe arbeidsmarkt

UWV ziet een toenemende vraag naar medewerkers klantcontact. (UWV)
  • Home
  • Artikel
  • Vraag naar klantcontactberoepen tekent krappe arbeidsmarkt

Vergeleken met vorig jaar augustus zijn er 27,5% minder WW-uitkeringen verstrekt in de arbeidsmarktregio’s Gorinchem en Drechtsteden. De spanning op de regionale arbeidsmarkt is in de voorbije periode verder opgelopen, waaronder in klantcontactberoepen.

UITSTEKENDE KANSEN Eind augustus zochten in Gorinchem minder dan 20 personen met een WW-uitkering werk in een klantcontactberoep tegenover zo’n 50 vacatures die gemiddeld per kwartaal open stonden. In Drechtsteden ging dat om 40 personen tegenover 100 vacatures. Klantcontactberoepen bieden uitstekende kansen aan werkzoekenden. Op basis van skills en beroepsoverstappen in het verleden zijn er in Gorinchem zo’n 150 mensen met een vergelijkbaar profiel en in Drechtsteden zo’n 400. Werkgevers zouden zich daarom goed kunnen richten op deze werkzoekenden voor hun klantcontactvacatures. Ook andere werkzoekenden kunnen geïnteresseerd in een klantcontactberoep.

,,De arbeidsmarkt is zo krap dat werkgevers echt anders moeten gaan kijken naar de werving van nieuw personeel. Ze zouden veel breder moeten kijken naar kandidaten. Kandidaten die bijvoorbeeld maar voor 70% passen op de functie, maar die door om- of bijscholing wel 100% zouden passen of kandidaten die wel over een deel van de benodigde vaardigheden beschikken. Zo zijn er voor klantcontactberoepen minder dan 20 mensen actief op zoek naar dit werk in Gorinchem, maar wel 150 personen met competenties die aansluiten bij dit beroep”, zegt Willem Schrijver, arbeidsmarktadviseur UWV voor Gorinchem.

VERDERE DALING WW-UITKERINGEN] UWV verstrekte eind augustus 2022 in Gorinchem 900 WW-uitkeringen aan werkzoekenden en in Drechtsteden 2.201. Het aantal WW-uitkeringen daalde in Gorinchem die maand met 5,6% en in een jaar tijd met 27,5% (in Drechtsteden in die maand met 3,5% en in een jaar tijd met 27,5%). Het WW-percentage, dat wil zeggen de WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is voor de regio Gorinchem met 1,2% en Drechtsteden met 1,4 lager dan de 1,6% voor Nederland. De arbeidsmarkt is medio 2022 te typeren als ‘zeer krap’. In verhouding tot het aantal openstaande vacatures kunnen werkgevers een beroep doen op een zeer beperkt aantal werkzoekenden met WW en recente werkervaring.

VEEL VACATURES, WEINIG AANBOD Werkgevers ervaren onder meer moeite bij de vervulling van vacatures voor medewerker klantenservice of klantcontactmedewerker in-/outbound. Er is een groeiende vraag naar medewerkers klantcontact in vrijwel alle sectoren. Dit komt doordat mensen meer online kopen bij webwinkels. Ook bieden bijvoorbeeld de overheid, banken, zorgverzekeraars en energieleveranciers steeds vaker diensten aan via internet.

Volgens de meest recente vacatureraming van UWV stonden er medio 2022 in Gorinchem 50 en in Drechtseden 100 vacatures voor deze functies open. UWV ziet een toenemende vraag naar medewerkers klantcontact. Het aantal werkzoekenden met een WW-uitkering en een klantcontactberoep is in de regio zeer beperkt: 17 per eind augustus. In de publicatie Knelpunten op de klantcontact arbeidsmarkt wordt dit arbeidsmarktsegment nader belicht en worden mogelijke oplossingen aangedragen.

VERGELIJKBARE SKILLS Eén van de oplossingen is bijvoorbeeld medewerkers werven met vergelijkbare skills. Gorinchem telt zo’n 150 werkzoekenden met WW en een vergelijkbaar profiel als nodig bij klantcontactberoepen. Drechtsteden telt 397 van dergelijke werkzoekenden.

Deze werkzoekenden hebben een administratieve, commerciële of dienstverlenende achtergrond. Het gaat onder meer om ondersteunend secretarieel medewerkers, financieel-administratief medewerkers dan wel receptionistes of telefonistes die in het verleden een succesvolle overstap hebben gemaakt naar klantcontactberoepen. Werkzoekenden met dat beroep vinden op de regionale arbeidsmarkt relatief eenvoudig opnieuw werk.