Verlofstelsel vraagt om overzicht: minister wil terug naar drie soorten verlof

welke soorten verlof zijn er?
  • Home
  • Artikel
  • Verlofstelsel vraagt om overzicht: minister wil terug naar drie soorten verlof

Het kabinet wil de vele verschillende verlofregelingen terugbrengen tot drie soorten verlof: de zorg voor kinderen, de zorg voor naasten en persoonlijke situaties. 

Het voorstel hiertoe is medegebaseerd op een aantal aanbevelingen uit het SER-advies ‘Balans in maatschappelijk verlof’, waaronder het vereenvoudigen en bundelen van verlof in een verlofstelsel met drie pijlers.

Namens het kabinet meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer de nieuwe plannen voor het verlofstelsel. De aanleiding voor een vereenvoudiging van het verlofstelsel ligt in de overzichtelijkheid van het huidige wettelijk verlofstelsel. Bovendien zijn de huidige regelingen complex en is de financiering onevenwichtig. Ook worden bij verlofopname knelpunten ervaren, vooral rond de opname van ouderschapsverlof. Het toenemende beroep op informele zorg en de huidige arbeidsmarktkrapte en vergrijzing vragen bovendien om een modernisering van het verlofstelsel. 

Verlofstelsel moet toegankelijker worden

“Het is voor veel mensen een uitdaging om een goede balans te vinden tussen werk en privéleven”, zegt minister Karien van Gennip (SZW). “Zeker als je naast je werk zorgt voor kinderen of hulpbehoevende familieleden. Er zijn verschillende verlofregelingen, die je kunnen helpen bij het vinden van die balans. Maar veel werknemers en werkgevers zien door de bomen het bos niet meer. Alleen al rond de zorg voor jonge kinderen gelden zeven verschillende regelingen. Daarom werken we aan een versimpeling van het verlofstelsel, zodat het eenvoudiger, begrijpelijker en toegankelijker wordt.”

Drie verlofsoorten

Het kabinet schetst in de brief aan de Tweede Kamer een aantal mogelijkheden voor vereenvoudiging van het verlofstelsel, door verlofregelingen samen te voegen tot drie verlofsoorten: de zorg voor kinderen, de zorg voor naasten en persoonlijke situaties. Daarbij wil het kabinet de voorwaarden en administratieve verplichtingen binnen de clusters zoveel mogelijk gelijktrekken, zodat het voor werkenden en werkgevers makkelijker wordt om verlof te regelen. Het kabinet heeft binnen de verschillende clusters scenario’s beschreven met mogelijke financiële gevolgen, waar een nieuw kabinet keuzes in kan maken.

Mantelzorg en werk

De leden van de Tweede Kamercommissie SZW zeggen met belangstelling uit te kijken naar een vervolgadvies – waaraan de SER binnenkort gaat werken – over de combinatie van mantelzorg en werk. 

Lees ook: Alle verlofregelingen in één wet ‘draagt niet bij aan een moderne werkrelatie’ 

De huidige verlofregelingen vereenvoudigen en onderbrengen in een nieuwe Wet maatschappelijk verlof. “Dat klinkt sympathiek en vooruitstrevend, maar de praktijk laat zien dat maatwerk wenselijk is”, zegt hr-manager Martine Huitink.

Bekijk ook

Verlofstelsel vraagt om overzicht: minister wil terug naar drie soorten verlof

welke soorten verlof zijn er?
  • Home
  • Artikel
  • Verlofstelsel vraagt om overzicht: minister wil terug naar drie soorten verlof

Het kabinet wil de vele verschillende verlofregelingen terugbrengen tot drie soorten verlof: de zorg voor kinderen, de zorg voor naasten en persoonlijke situaties. 

Het voorstel hiertoe is medegebaseerd op een aantal aanbevelingen uit het SER-advies ‘Balans in maatschappelijk verlof’, waaronder het vereenvoudigen en bundelen van verlof in een verlofstelsel met drie pijlers.

Namens het kabinet meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer de nieuwe plannen voor het verlofstelsel. De aanleiding voor een vereenvoudiging van het verlofstelsel ligt in de overzichtelijkheid van het huidige wettelijk verlofstelsel. Bovendien zijn de huidige regelingen complex en is de financiering onevenwichtig. Ook worden bij verlofopname knelpunten ervaren, vooral rond de opname van ouderschapsverlof. Het toenemende beroep op informele zorg en de huidige arbeidsmarktkrapte en vergrijzing vragen bovendien om een modernisering van het verlofstelsel. 

Verlofstelsel moet toegankelijker worden

“Het is voor veel mensen een uitdaging om een goede balans te vinden tussen werk en privéleven”, zegt minister Karien van Gennip (SZW). “Zeker als je naast je werk zorgt voor kinderen of hulpbehoevende familieleden. Er zijn verschillende verlofregelingen, die je kunnen helpen bij het vinden van die balans. Maar veel werknemers en werkgevers zien door de bomen het bos niet meer. Alleen al rond de zorg voor jonge kinderen gelden zeven verschillende regelingen. Daarom werken we aan een versimpeling van het verlofstelsel, zodat het eenvoudiger, begrijpelijker en toegankelijker wordt.”

Drie verlofsoorten

Het kabinet schetst in de brief aan de Tweede Kamer een aantal mogelijkheden voor vereenvoudiging van het verlofstelsel, door verlofregelingen samen te voegen tot drie verlofsoorten: de zorg voor kinderen, de zorg voor naasten en persoonlijke situaties. Daarbij wil het kabinet de voorwaarden en administratieve verplichtingen binnen de clusters zoveel mogelijk gelijktrekken, zodat het voor werkenden en werkgevers makkelijker wordt om verlof te regelen. Het kabinet heeft binnen de verschillende clusters scenario’s beschreven met mogelijke financiële gevolgen, waar een nieuw kabinet keuzes in kan maken.

Mantelzorg en werk

De leden van de Tweede Kamercommissie SZW zeggen met belangstelling uit te kijken naar een vervolgadvies – waaraan de SER binnenkort gaat werken – over de combinatie van mantelzorg en werk. 

Lees ook: Alle verlofregelingen in één wet ‘draagt niet bij aan een moderne werkrelatie’ 

De huidige verlofregelingen vereenvoudigen en onderbrengen in een nieuwe Wet maatschappelijk verlof. “Dat klinkt sympathiek en vooruitstrevend, maar de praktijk laat zien dat maatwerk wenselijk is”, zegt hr-manager Martine Huitink.