Veel vraag naar ‘STAP-budget’

Ruim 200.000 mensen hebben dit jaar STAP-budget aangevraagd om zichzelf te ontwikkelen op de arbeidsmarkt. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV. 

Dinsdag 1 november was de vijfde dag van dit jaar dat geïnteresseerden zich konden aanmelden. In ruim vier uur tijd hebben 50.000 mensen een budget aangevraagd. Hiermee kunnen ze een opleiding volgen en hun positie op de arbeidsmarkt verstevigen. Zo blijven ze duurzaam inzetbaar. Net na 14.30 uur was er geen budget meer beschikbaar, terwijl er nog wel mensen in de rij stonden. ,,We begrijpen dat mensen die geen aanvraag konden indienen teleurgesteld zijn. Daar tegenover staat dat ruim 200.000 mensen dit jaar een aanvraag hebben kunnen indienen.”

EXTRA GELD Doordat er extra budget beschikbaar was gesteld door het ministerie van SZW kwam het totale beschikbare budget voor deze aanvraagperiode op 48,5 miljoen euro. Er kon gekozen worden uit ruim 100.000 opleidingen bij 1326 verschillende publieke en private opleiders. In de vorige periode waren dit nog 1185 verschillende opleiders. Inmiddels is een deel van de aanvragen al verleend. Samen met de Toetsingskamer van het ministerie van SZW wordt deze ronde weer extra gecontroleerd of opleidingen en opleiders aan de voorwaarden van de regeling voldoen. Daarbij wordt ook gekeken naar opleidingen en opleiders waar signalen over zijn. Er lopen nog 240 onderzoeken naar opleiders waarbij gekeken wordt naar 7400 opleidingen. Sinds de start in maart zijn er al ruim 2700 opleidingen uit het register geschrapt.

Het STAP-budget is een landelijke regeling vanuit de overheid, voor mensen tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld om een training, cursus of opleiding te volgen. UWV voert deze regeling namens de overheid uit en daarvoor is een digitaal portaal ontwikkeld. Voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij de digitale aanvraag zitten tientallen medewerkers klaar om telefonisch te helpen. Ook kunnen mensen voor ondersteuning terecht op een van de 35 UWV kantoren.

MAXIMAAL DUIZEND EURO Per persoon is één keer per jaar STAP-budget te verkrijgen met een maximum van 1.000 euro, zolang er budget is. Het STAP-budget wordt direct aan de opleider uitgekeerd. Dit jaar waren er vijf aanvraagtijdvakken – om de twee maanden – waarin het STAP-budget kon worden aangevraagd. De aanvraagperiodes voor 2022 zijn nu gesloten. In totaal was er dit jaar circa 180 miljoen euro beschikbaar voor in totaal ruim 200.000 aanvragen. Voor 2023 zijn er zes aanvraagperiodes. De eerste aanvraagperiode start op 2 januari.

Bekijk ook

Veel vraag naar ‘STAP-budget’

Ruim 200.000 mensen hebben dit jaar STAP-budget aangevraagd om zichzelf te ontwikkelen op de arbeidsmarkt. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV. 

Dinsdag 1 november was de vijfde dag van dit jaar dat geïnteresseerden zich konden aanmelden. In ruim vier uur tijd hebben 50.000 mensen een budget aangevraagd. Hiermee kunnen ze een opleiding volgen en hun positie op de arbeidsmarkt verstevigen. Zo blijven ze duurzaam inzetbaar. Net na 14.30 uur was er geen budget meer beschikbaar, terwijl er nog wel mensen in de rij stonden. ,,We begrijpen dat mensen die geen aanvraag konden indienen teleurgesteld zijn. Daar tegenover staat dat ruim 200.000 mensen dit jaar een aanvraag hebben kunnen indienen.”

EXTRA GELD Doordat er extra budget beschikbaar was gesteld door het ministerie van SZW kwam het totale beschikbare budget voor deze aanvraagperiode op 48,5 miljoen euro. Er kon gekozen worden uit ruim 100.000 opleidingen bij 1326 verschillende publieke en private opleiders. In de vorige periode waren dit nog 1185 verschillende opleiders. Inmiddels is een deel van de aanvragen al verleend. Samen met de Toetsingskamer van het ministerie van SZW wordt deze ronde weer extra gecontroleerd of opleidingen en opleiders aan de voorwaarden van de regeling voldoen. Daarbij wordt ook gekeken naar opleidingen en opleiders waar signalen over zijn. Er lopen nog 240 onderzoeken naar opleiders waarbij gekeken wordt naar 7400 opleidingen. Sinds de start in maart zijn er al ruim 2700 opleidingen uit het register geschrapt.

Het STAP-budget is een landelijke regeling vanuit de overheid, voor mensen tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld om een training, cursus of opleiding te volgen. UWV voert deze regeling namens de overheid uit en daarvoor is een digitaal portaal ontwikkeld. Voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij de digitale aanvraag zitten tientallen medewerkers klaar om telefonisch te helpen. Ook kunnen mensen voor ondersteuning terecht op een van de 35 UWV kantoren.

MAXIMAAL DUIZEND EURO Per persoon is één keer per jaar STAP-budget te verkrijgen met een maximum van 1.000 euro, zolang er budget is. Het STAP-budget wordt direct aan de opleider uitgekeerd. Dit jaar waren er vijf aanvraagtijdvakken – om de twee maanden – waarin het STAP-budget kon worden aangevraagd. De aanvraagperiodes voor 2022 zijn nu gesloten. In totaal was er dit jaar circa 180 miljoen euro beschikbaar voor in totaal ruim 200.000 aanvragen. Voor 2023 zijn er zes aanvraagperiodes. De eerste aanvraagperiode start op 2 januari.