Toename van Oekraïense vluchtelingen in loondienst: nu meer dan de helft

hoeveel oekraïeners werken er in Nederland?
  • Home
  • Artikel
  • Toename van Oekraïense vluchtelingen in loondienst: nu meer dan de helft

Van de ongeveer 78.000 15- tot 65-jarige vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit werkte op 1 november 2023 55 procent in loondienst in Nederland. Dat zijn er meer dan een jaar eerder: toen lag dat percentage op 44 procent. Dat meldt het CBS.

De Oekraïense vluchtelingen die na de Russische invasie van eind februari 2022 naar Nederland kwamen, hebben geen werkvergunning nodig om te mogen werken. Hiermee hebben zij een uitzonderingspositie ten opzichte van andere migranten van buiten de Europese Unie of de landen uit de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA).

Oekraïense vluchtelingen in de leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar werkten het vaakst in loondienst (59 procent), jongeren (15 tot 25 jaar) het minst vaak (49 procent). Mannen werkten even vaak als vrouwen.

Meerderheid Oekraïense vluchtelingen werkt voltijd

De meeste Oekraïense vluchtelingen waren werkzaam als oproepkracht (26 procent), uitzendkracht (39 procent) of hadden een ander tijdelijk dienstverband (30 procent). Meer dan de helft werkte in voltijd (35 uur of meer per week): 53 procent. 15 procent werkte 30 tot 35 uur.

De meerderheid van de Oekraïense vluchtelingen werkte in de zakelijke dienstverlening (51 procent). Onder deze bedrijfstak vallen de uitzendbureaus. Vaak is niet na te gaan naar welke bedrijfstak uitzendkrachten worden uitgezonden. 

Verder werkten er naar verhouding ook veel Oekraïense vluchtelingen in de bedrijfstakken handel, vervoer en horeca (32 procent). Ten opzichte van een jaar eerder nam het aandeel dat in deze sector werkte met 5 procentpunt toe, terwijl het aandeel in de zakelijke dienstverlening juist met 5 procentpunt afnam. 

Wisselen van werkgever

Oekraïense vluchtelingen in loondienst wisselden relatief vaak van werkgever. Van degenen die zowel op 1 november 2022 als op 1 november 2023 werkten, wisselde 41 procent in de tussentijd van werkgever.

Lees ook: Grote groep werkenden wil minder uren maken 

Ondanks dat deeltijdwerkers de afgelopen tien jaar beduidend meer uren per week zijn gaan werken, is er een grote groep werkenden die aangeeft juist minder uren wil besteden aan hun baan.

Bekijk ook

Toename van Oekraïense vluchtelingen in loondienst: nu meer dan de helft

hoeveel oekraïeners werken er in Nederland?
  • Home
  • Artikel
  • Toename van Oekraïense vluchtelingen in loondienst: nu meer dan de helft

Van de ongeveer 78.000 15- tot 65-jarige vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit werkte op 1 november 2023 55 procent in loondienst in Nederland. Dat zijn er meer dan een jaar eerder: toen lag dat percentage op 44 procent. Dat meldt het CBS.

De Oekraïense vluchtelingen die na de Russische invasie van eind februari 2022 naar Nederland kwamen, hebben geen werkvergunning nodig om te mogen werken. Hiermee hebben zij een uitzonderingspositie ten opzichte van andere migranten van buiten de Europese Unie of de landen uit de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA).

Oekraïense vluchtelingen in de leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar werkten het vaakst in loondienst (59 procent), jongeren (15 tot 25 jaar) het minst vaak (49 procent). Mannen werkten even vaak als vrouwen.

Meerderheid Oekraïense vluchtelingen werkt voltijd

De meeste Oekraïense vluchtelingen waren werkzaam als oproepkracht (26 procent), uitzendkracht (39 procent) of hadden een ander tijdelijk dienstverband (30 procent). Meer dan de helft werkte in voltijd (35 uur of meer per week): 53 procent. 15 procent werkte 30 tot 35 uur.

De meerderheid van de Oekraïense vluchtelingen werkte in de zakelijke dienstverlening (51 procent). Onder deze bedrijfstak vallen de uitzendbureaus. Vaak is niet na te gaan naar welke bedrijfstak uitzendkrachten worden uitgezonden. 

Verder werkten er naar verhouding ook veel Oekraïense vluchtelingen in de bedrijfstakken handel, vervoer en horeca (32 procent). Ten opzichte van een jaar eerder nam het aandeel dat in deze sector werkte met 5 procentpunt toe, terwijl het aandeel in de zakelijke dienstverlening juist met 5 procentpunt afnam. 

Wisselen van werkgever

Oekraïense vluchtelingen in loondienst wisselden relatief vaak van werkgever. Van degenen die zowel op 1 november 2022 als op 1 november 2023 werkten, wisselde 41 procent in de tussentijd van werkgever.

Lees ook: Grote groep werkenden wil minder uren maken 

Ondanks dat deeltijdwerkers de afgelopen tien jaar beduidend meer uren per week zijn gaan werken, is er een grote groep werkenden die aangeeft juist minder uren wil besteden aan hun baan.