Solliciteren zonder gesprek

Bij Open Hiring vindt er geen sollicitatiegesprek plaats. (Open Hiring)

Open Hiring betekent dat als je wilt werken, gewoon aan de slag gaat. Zonder sollicitatiegesprek, cv of bemoeienis van de overheid. Iedereen is welkom, ongeacht wat je in het verleden hebt gedaan, je opleiding of ervaring. Open Hiring is een radicaal andere manier om mensen in dienst te nemen waarbij geen sollicitatiegesprek aan te pas komt. Wie een openstaande vacature wil vervullen, kan zijn of haar naam op een inschrijflijst plaatsen. Vervolgens is het: wie het eerst komt, het eerst maalt. Open Hiring blijkt bijvoorbeeld goed te werken voor groepen werkzoekenden op de arbeidsmarkt die het maar niet lukt om aan de bak te komen of zelfs worden uitgesloten. Maar hoe werkt dat dan verder?

WIL OM TE WERKEN Eerst even terug in de tijd. Open Hiring wordt al 35 jaar gerealiseerd in Yonkers, een voorstad van New York waar veel armoede heerst en criminaliteit aan de orde van de dag is. In 1982 richtte zenmeester Bernie Glassman vanuit de boeddhistische basisprincipes Greyston Bakery op. Glassman wilde de armoede bestrijden door werk te creëren voor mensen die het moeilijkst aan een baan komen. Hij stelde daarbij de mensen die hij een baan bood, geen vragen. Wel of geen opleiding, een detentieverleden, een fysieke beperking? Het interesseert Greyston niks. Het enige wat telt: de wil om te werken. Het principe dat hij bedacht, was simpel: als je wilt werken, kom je naar de bakkerij om je naam op een lijst te zetten. Als er dan vervolgens een plek vrijkomt en je bent aan de beurt, dan word je gebeld en ga je aan de slag. Je wordt als iedere andere medewerker aangesproken op je huidige functioneren, niet op je verleden.

TOEJUICHEN Voor veel bedrijven is Open Hiring misschien (nog) een ver-van-de-bed-show, maar er zijn wel degelijk al een serie bedrijven/organisaties die Open Hiring toejuichen. Deze vorm van solliciteren vraagt immers om lef van werkgevers om mensen die zeggen het werk te willen en kunnen doen, zonder sollicitatiegesprek aan te nemen. Lef om situaties te omarmen waarin we niet alle antwoorden kennen. Het vraagt van werkgevers om op een innovatieve manier om te gaan met alle mogelijkheden die er zijn.

Sowieso zie je de laatste tijd een tendens dat er meer wegen naar Rome leiden om werk te krijgen of ergens anders aan de slag gaan. Helaas worden nog steeds, bewust of onbewust, mensen in het werving-en-selectieproces buitengesloten. In het ‘normale sollicitatieproces’ is de ideale werknemer zo hoog mogelijk opgeleid, heeft hij/zij de nodige werkervaring en doet er van alles aan om het ‘ver’ te schoppen op de arbeidsmarkt. Wie zich op deze manier manifesteert, verdient het op te klimmen op de maatschappelijke ladder en als eerste in aanmerking te komen voor openstaande vacatures. Diploma’s en klinkende cv’s zijn ‘hot’, je maakt de beste kansen, maar wat als je niet in dit prachtige plaatje past? Dan kun je een groot probleem hebben op de arbeidsmarkt, ondanks de vele vacatures op dit moment. De kansen slinken. Vaak zijn het dezelfde mensen die dit elke keer weer overkomt: zij die niet gemakkelijk kunnen leren en zij die niet kunnen of willen meedoen aan de voortdurende strijd om het beste cv. Hetzelfde geldt voor mensen uit groepen die op de arbeidsmarkt stelselmatig worden gediscrimineerd. Voor al deze mensen kan Open Hiring een uitkomst zijn. Immers, bij Open Hiring worden werkzoekenden zonder aanzien des persoons in de gelegenheid gesteld een vacature te vervullen.

DEUR STAAT OPEN Open Hiring geeft de gebruikelijke vooroordelen en twijfels geen ruimte. Als werkgever zet je de mogelijkheden van de mens op één en verbind je je aan de lokale gemeenschap waar je onderdeel van uitmaakt. De deur staat open. Dat is de kern van Open Hiring. Ook in Nederland zijn er nog te veel mensen die nu niet meedoen op de arbeidsmarkt, en dat wel graag willen en kunnen. De verkeerde achternaam, een te hoge leeftijd, een ontbrekend diploma, allerlei niet direct ter zake doende zaken kunnen voldoende zijn om mensen uit te sluiten. Open Hiring kan daarin verandering brengen.

Een van de aanjagers van Open Hiring is Start Foundation. Onder het motto ‘op weg naar een maatschappij waarin iedereen werkt en die voor iedereen werkt’, timmert Start Foundation aan de weg. De arbeidsmarkt is steeds meer topsport geworden, zo vinden de initiatiefnemers van Start Foundation. Mensen die willen meedoen, moeten zich aanpassen. Het systeem, met al onze wetten, regels en instituten, kan niet verhinderen dat al jarenlang 1,7 miljoen mensen die langs de kant staan, eerder uitgesloten dan ‘ingesloten’ worden. Start Foundation is een maatschappelijk ontwikkelaar die altijd ruimte voor verbetering ziet, en die ruimte omzet in concrete actie richting werk. Start Foundation gelooft dat er ruimte is voor iedereen om mee te doen en van waarde te zijn.

Bekijk ook

Solliciteren zonder gesprek

Bij Open Hiring vindt er geen sollicitatiegesprek plaats. (Open Hiring)

Open Hiring betekent dat als je wilt werken, gewoon aan de slag gaat. Zonder sollicitatiegesprek, cv of bemoeienis van de overheid. Iedereen is welkom, ongeacht wat je in het verleden hebt gedaan, je opleiding of ervaring. Open Hiring is een radicaal andere manier om mensen in dienst te nemen waarbij geen sollicitatiegesprek aan te pas komt. Wie een openstaande vacature wil vervullen, kan zijn of haar naam op een inschrijflijst plaatsen. Vervolgens is het: wie het eerst komt, het eerst maalt. Open Hiring blijkt bijvoorbeeld goed te werken voor groepen werkzoekenden op de arbeidsmarkt die het maar niet lukt om aan de bak te komen of zelfs worden uitgesloten. Maar hoe werkt dat dan verder?

WIL OM TE WERKEN Eerst even terug in de tijd. Open Hiring wordt al 35 jaar gerealiseerd in Yonkers, een voorstad van New York waar veel armoede heerst en criminaliteit aan de orde van de dag is. In 1982 richtte zenmeester Bernie Glassman vanuit de boeddhistische basisprincipes Greyston Bakery op. Glassman wilde de armoede bestrijden door werk te creëren voor mensen die het moeilijkst aan een baan komen. Hij stelde daarbij de mensen die hij een baan bood, geen vragen. Wel of geen opleiding, een detentieverleden, een fysieke beperking? Het interesseert Greyston niks. Het enige wat telt: de wil om te werken. Het principe dat hij bedacht, was simpel: als je wilt werken, kom je naar de bakkerij om je naam op een lijst te zetten. Als er dan vervolgens een plek vrijkomt en je bent aan de beurt, dan word je gebeld en ga je aan de slag. Je wordt als iedere andere medewerker aangesproken op je huidige functioneren, niet op je verleden.

TOEJUICHEN Voor veel bedrijven is Open Hiring misschien (nog) een ver-van-de-bed-show, maar er zijn wel degelijk al een serie bedrijven/organisaties die Open Hiring toejuichen. Deze vorm van solliciteren vraagt immers om lef van werkgevers om mensen die zeggen het werk te willen en kunnen doen, zonder sollicitatiegesprek aan te nemen. Lef om situaties te omarmen waarin we niet alle antwoorden kennen. Het vraagt van werkgevers om op een innovatieve manier om te gaan met alle mogelijkheden die er zijn.

Sowieso zie je de laatste tijd een tendens dat er meer wegen naar Rome leiden om werk te krijgen of ergens anders aan de slag gaan. Helaas worden nog steeds, bewust of onbewust, mensen in het werving-en-selectieproces buitengesloten. In het ‘normale sollicitatieproces’ is de ideale werknemer zo hoog mogelijk opgeleid, heeft hij/zij de nodige werkervaring en doet er van alles aan om het ‘ver’ te schoppen op de arbeidsmarkt. Wie zich op deze manier manifesteert, verdient het op te klimmen op de maatschappelijke ladder en als eerste in aanmerking te komen voor openstaande vacatures. Diploma’s en klinkende cv’s zijn ‘hot’, je maakt de beste kansen, maar wat als je niet in dit prachtige plaatje past? Dan kun je een groot probleem hebben op de arbeidsmarkt, ondanks de vele vacatures op dit moment. De kansen slinken. Vaak zijn het dezelfde mensen die dit elke keer weer overkomt: zij die niet gemakkelijk kunnen leren en zij die niet kunnen of willen meedoen aan de voortdurende strijd om het beste cv. Hetzelfde geldt voor mensen uit groepen die op de arbeidsmarkt stelselmatig worden gediscrimineerd. Voor al deze mensen kan Open Hiring een uitkomst zijn. Immers, bij Open Hiring worden werkzoekenden zonder aanzien des persoons in de gelegenheid gesteld een vacature te vervullen.

DEUR STAAT OPEN Open Hiring geeft de gebruikelijke vooroordelen en twijfels geen ruimte. Als werkgever zet je de mogelijkheden van de mens op één en verbind je je aan de lokale gemeenschap waar je onderdeel van uitmaakt. De deur staat open. Dat is de kern van Open Hiring. Ook in Nederland zijn er nog te veel mensen die nu niet meedoen op de arbeidsmarkt, en dat wel graag willen en kunnen. De verkeerde achternaam, een te hoge leeftijd, een ontbrekend diploma, allerlei niet direct ter zake doende zaken kunnen voldoende zijn om mensen uit te sluiten. Open Hiring kan daarin verandering brengen.

Een van de aanjagers van Open Hiring is Start Foundation. Onder het motto ‘op weg naar een maatschappij waarin iedereen werkt en die voor iedereen werkt’, timmert Start Foundation aan de weg. De arbeidsmarkt is steeds meer topsport geworden, zo vinden de initiatiefnemers van Start Foundation. Mensen die willen meedoen, moeten zich aanpassen. Het systeem, met al onze wetten, regels en instituten, kan niet verhinderen dat al jarenlang 1,7 miljoen mensen die langs de kant staan, eerder uitgesloten dan ‘ingesloten’ worden. Start Foundation is een maatschappelijk ontwikkelaar die altijd ruimte voor verbetering ziet, en die ruimte omzet in concrete actie richting werk. Start Foundation gelooft dat er ruimte is voor iedereen om mee te doen en van waarde te zijn.