Scholing werknemers verschilt nogal per werkgever

scholing en bijscholing niet altijd vanzelfsprekend
  • Home
  • Artikel
  • Scholing werknemers verschilt nogal per werkgever

‘Een leven lang ontwikkelen’, daaraan wordt tegenwoordig veel waarde gehecht. Overheid en maatschappelijke organisaties stimuleren dit thema nadrukkelijk. Maar de meningen over (bij)scholing van werknemers verschillen nogal per sector van de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een arbeidsmarktonderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 

Het stimuleren en faciliteren van scholing is een verantwoordelijkheid van de werknemer zelf, vindt bijvoorbeeld 51 procent van de respondenten bij de overheid. In een sector als de bouwnijverheid is echter maar 16 procent die mening is toegedaan. In totaal geeft een op de drie werkgevers aan dat werknemers zelf hun kennis en vaardigheden up-to-date moeten houden. Maar ruim 53 procent van de ondervraagde werkgevers is het daar juist niet mee eens. Het SCP constateert dat het vooral grote organisaties zijn die de verantwoordelijkheid voor die eigen ontwikkeling bij de werknemer neerleggen. 

Scholing niet voor iedere werknemer

Werknemers die cursussen of opleidingen volgen die gerelateerd zijn aan hun functie kunnen dat bij 73 procent van de werkgevers gewoon in binnen werktijd doen – al verschilt dit wel per sector. Ook zijn bij veel bedrijven en organisaties persoonlijke opleidingsbudgetten of ontwikkelplannen niet voor iedereen beschikbaar. Die situatie verbeterde tot de coronapandemie wel steeds, maar is sindsdien weer gedaald doordat de behoefte hieraan toen sterk afnam, zo toont de Monitor Leercultuur van de SER aan. Die daling was overigens relatief klein bij de overheid, het onderwijs en in de zorg. 

In de Monitor Leercultuur komt ook naar voren dat bij 90 procent van de werkgevers het personeel weleens werkgerelateerde opleidingen of cursussen volgt. En dat bij weer 90 procent daarvan dit ook jaarlijks besproken wordt met werknemers. 

Kennis in huis halen

Er zijn ook andere manieren om de kennis en kunde van werknemers te vergroten. Werkgevers richten zich daar de afgelopen jaren ook veel meer op. Zo wordt steeds vaker nieuw personeel aangetrokken om bepaalde kennis en vaardigheden in huis te halen. En dit gaat juist weer ten koste van het verder ontwikkelen van het eigen personeel via opleidingen of jobrotatie. 

Lees hier meer over het arbeidsmarktonderzoek van het SCP.

Bekijk ook

Scholing werknemers verschilt nogal per werkgever

scholing en bijscholing niet altijd vanzelfsprekend
  • Home
  • Artikel
  • Scholing werknemers verschilt nogal per werkgever

‘Een leven lang ontwikkelen’, daaraan wordt tegenwoordig veel waarde gehecht. Overheid en maatschappelijke organisaties stimuleren dit thema nadrukkelijk. Maar de meningen over (bij)scholing van werknemers verschillen nogal per sector van de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een arbeidsmarktonderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 

Het stimuleren en faciliteren van scholing is een verantwoordelijkheid van de werknemer zelf, vindt bijvoorbeeld 51 procent van de respondenten bij de overheid. In een sector als de bouwnijverheid is echter maar 16 procent die mening is toegedaan. In totaal geeft een op de drie werkgevers aan dat werknemers zelf hun kennis en vaardigheden up-to-date moeten houden. Maar ruim 53 procent van de ondervraagde werkgevers is het daar juist niet mee eens. Het SCP constateert dat het vooral grote organisaties zijn die de verantwoordelijkheid voor die eigen ontwikkeling bij de werknemer neerleggen. 

Scholing niet voor iedere werknemer

Werknemers die cursussen of opleidingen volgen die gerelateerd zijn aan hun functie kunnen dat bij 73 procent van de werkgevers gewoon in binnen werktijd doen – al verschilt dit wel per sector. Ook zijn bij veel bedrijven en organisaties persoonlijke opleidingsbudgetten of ontwikkelplannen niet voor iedereen beschikbaar. Die situatie verbeterde tot de coronapandemie wel steeds, maar is sindsdien weer gedaald doordat de behoefte hieraan toen sterk afnam, zo toont de Monitor Leercultuur van de SER aan. Die daling was overigens relatief klein bij de overheid, het onderwijs en in de zorg. 

In de Monitor Leercultuur komt ook naar voren dat bij 90 procent van de werkgevers het personeel weleens werkgerelateerde opleidingen of cursussen volgt. En dat bij weer 90 procent daarvan dit ook jaarlijks besproken wordt met werknemers. 

Kennis in huis halen

Er zijn ook andere manieren om de kennis en kunde van werknemers te vergroten. Werkgevers richten zich daar de afgelopen jaren ook veel meer op. Zo wordt steeds vaker nieuw personeel aangetrokken om bepaalde kennis en vaardigheden in huis te halen. En dit gaat juist weer ten koste van het verder ontwikkelen van het eigen personeel via opleidingen of jobrotatie. 

Lees hier meer over het arbeidsmarktonderzoek van het SCP.