Raadslid en mama van vijf kids, een mogelijke combi?

Jannita met (vlnr) pleegdochter (3) en kinderen Lauren (5), Merle (10), Aimée (9) en Carlin (1). (Foto: Michel Struijs)
  • Home
  • Artikel
  • Raadslid en mama van vijf kids, een mogelijke combi?

PUTTEN Een druk gezinsleven met vier kinderen en een pleegdochter, een baan van vier dagen als beleidsadviseur bij de gemeente Oldebroek en het raadlidmaatschap bij Wij Putten. Bij Jannita la Roi (36) zijn alle doordeweekse dagen meer dan goedgevuld. ,,Ik wil graag mijn steentje bijdragen.’’

La Roi is sinds 2018 raadslid en zat daarvoor drie jaar in het bestuur van Wij Putten. ,,Politiek interesseerde mij altijd al en na de verkiezingen van 2014 bekeek ik wat die verkiezingsprogramma’s nu eigenlijk zeggen. Wij Putten sprak me aan, doordat de partij in gesprek gaat met inwoners. We gaan naar de mensen toe en bellen aan om te horen wat er leeft. Ik ben niet van de besluiten in de raadzaal maar wel van het verbinden van inwoners met de politiek. Als raadslid zie ik mijzelf als volksvertegenwoordiger.’’

FLYEREN Wij Putten gaat wekelijks op zaterdagochtend flyeren in een wijk om aan te kondigen dat ze langskomen. ,,Het opzoeken van de burger doen we vier jaar rond, al ben ik er niet altijd bij. We krijgen altijd positieve reacties; mensen zijn blij dat we langskomen en dat ze hun verhaal kwijt kunnen. Mensen die je niet kent sturen ook berichten via Facebook om in gesprek te gaan. Ook schrijven we columns in de krant die daartoe uitnodigen.’’

In de commissie samenleving houdt zij zich met name bezig met sociaal domein. ,,Je stelt dan de kaders vast voor het beleid, maar ik toets wel hoe het in de praktijk werkt en of we het daadwerkelijk goed doen. Ik geloof niet alles wat op papier staat: als de WMO zegt dat iets goed geregeld is, wil ik ook van inwoners weten of dat zo is.’’

TRAPLIFT Persoonlijke situaties van mensen wijzen soms anders uit, zo is haar ervaring. ,,Een hulpbehoevend kind had een traplift in huis, maar ging verhuizen naar een instelling. In het weekend kwam het kind nog wel thuis, maar de traplift moest weg. De gemeentes Ermelo en Putten wezen naar elkaar, in plaats dat ze het samen financieel oplosten. In zo’n situatie vind ik dat consulenten breder moeten kijken naar wat een gezin nodig heeft. Daar wil ik mij voor inzetten: ik wil beter beleid maken en integraliteit toevoegen – een totaalaanpak – door oog te hebben wat er echt speelt bij mensen. Daar waar ze zelf de wegen naar instanties niet kennen wil ik de verbinding maken om te zorgen dat ze gelijk geholpen worden. En zo te voorkomen dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd.’’

FINANCIEEL CAFE Zo is er in Putten het financieel café in Stroud als toegang tot schuldhulpverlening. ,,Je kunt mensen daar op wijzen door een brief te sturen dat je daar terecht kunt als je financieel geholpen moet worden. Het viel me ook op hoe weinig mensen in Putten naar de Voedselbank gaan. Dat aantal is teruggelopen, terwijl er altijd armoede is. De oorzaak is deels schaamte, maar veel mensen weten niet dat ze er ook tijdelijk terecht kunnen als ze financiële problemen hebben. Door vroegsignalering goed vorm te geven kun je problemen voorkomen. 

Ook in de jeugdzorg kunnen laagdrempelige hulp en kleine interventies helpen om grotere zorg te voorkomen. Dat zie ik ook als pleegouder bij ons pleegkind dat bij ons weekendopvang krijgt. Van jongs af aan wilde ik al pleegmoeder worden omdat ik het mooi vind iets te doen voor een kind in een moeilijke situatie. Sinds 2011 zijn we een pleeggezin en voor kortere en langere periodes. Een gezin met vier kinderen is al druk, dus springen we nu een weekend in de maand bij ter ondersteuning. Dat kan al helpend zijn in een moeilijke situatie, zodat onze pleegdochter doordeweeks thuis kan wonen.’’

PLANNEN Raadslid zijn betekent veel leeswerk en dat kost tijd. La Roi heeft geleerd om tijdig te beginnen en is beter geworden in plannen. ,,Ik doe ook veel tussendoor. Je hebt vaak twee keer per maand vergaderingen, met de raad en de commissie. Ik waardeer erg het contact met andere raadsleden en partijen. De tijd van digitaal vergaderen vond ik echt zwaar, zeker toen het overdag ook voor mijn werk moest. 

HOBBY Als senior adviseur participatie, werk en inkomen adviseer ik bij arbeidsmarktvraagstukken over de mismatch tussen werklozen en banen en alles wat onder de Participatiewet valt. Ik koop trajecten in om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer in te laten stromen naar werk. Nu de kinderen nog jong zijn is alles goed te combineren. Als ze slapen ga ik de deur uit om te vergaderen of laatst op een avond naar de Voedselbank in Harderwijk om informatie op te halen. Het is wel altijd druk en een vrije dag heb ik doordeweeks niet. Maar mijn hobby is de politiek. Vier jaar raadslid lijkt een hele periode, maar het is voorbij gevlogen. Ik vind het echt heel leuk.’’

Ze werkt twee hele dagen en twee dagen onder schooltijd. ,,Een dag gaan de kinderen naar de BSO en een dag is mijn man Michel thuis om er voor de kids te zijn. We werken allebei 28 uur en houden samen het gezin draaiende, want anders is het niet te doen.”

Bekijk ook

Raadslid en mama van vijf kids, een mogelijke combi?

Jannita met (vlnr) pleegdochter (3) en kinderen Lauren (5), Merle (10), Aimée (9) en Carlin (1). (Foto: Michel Struijs)
  • Home
  • Artikel
  • Raadslid en mama van vijf kids, een mogelijke combi?

PUTTEN Een druk gezinsleven met vier kinderen en een pleegdochter, een baan van vier dagen als beleidsadviseur bij de gemeente Oldebroek en het raadlidmaatschap bij Wij Putten. Bij Jannita la Roi (36) zijn alle doordeweekse dagen meer dan goedgevuld. ,,Ik wil graag mijn steentje bijdragen.’’

La Roi is sinds 2018 raadslid en zat daarvoor drie jaar in het bestuur van Wij Putten. ,,Politiek interesseerde mij altijd al en na de verkiezingen van 2014 bekeek ik wat die verkiezingsprogramma’s nu eigenlijk zeggen. Wij Putten sprak me aan, doordat de partij in gesprek gaat met inwoners. We gaan naar de mensen toe en bellen aan om te horen wat er leeft. Ik ben niet van de besluiten in de raadzaal maar wel van het verbinden van inwoners met de politiek. Als raadslid zie ik mijzelf als volksvertegenwoordiger.’’

FLYEREN Wij Putten gaat wekelijks op zaterdagochtend flyeren in een wijk om aan te kondigen dat ze langskomen. ,,Het opzoeken van de burger doen we vier jaar rond, al ben ik er niet altijd bij. We krijgen altijd positieve reacties; mensen zijn blij dat we langskomen en dat ze hun verhaal kwijt kunnen. Mensen die je niet kent sturen ook berichten via Facebook om in gesprek te gaan. Ook schrijven we columns in de krant die daartoe uitnodigen.’’

In de commissie samenleving houdt zij zich met name bezig met sociaal domein. ,,Je stelt dan de kaders vast voor het beleid, maar ik toets wel hoe het in de praktijk werkt en of we het daadwerkelijk goed doen. Ik geloof niet alles wat op papier staat: als de WMO zegt dat iets goed geregeld is, wil ik ook van inwoners weten of dat zo is.’’

TRAPLIFT Persoonlijke situaties van mensen wijzen soms anders uit, zo is haar ervaring. ,,Een hulpbehoevend kind had een traplift in huis, maar ging verhuizen naar een instelling. In het weekend kwam het kind nog wel thuis, maar de traplift moest weg. De gemeentes Ermelo en Putten wezen naar elkaar, in plaats dat ze het samen financieel oplosten. In zo’n situatie vind ik dat consulenten breder moeten kijken naar wat een gezin nodig heeft. Daar wil ik mij voor inzetten: ik wil beter beleid maken en integraliteit toevoegen – een totaalaanpak – door oog te hebben wat er echt speelt bij mensen. Daar waar ze zelf de wegen naar instanties niet kennen wil ik de verbinding maken om te zorgen dat ze gelijk geholpen worden. En zo te voorkomen dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd.’’

FINANCIEEL CAFE Zo is er in Putten het financieel café in Stroud als toegang tot schuldhulpverlening. ,,Je kunt mensen daar op wijzen door een brief te sturen dat je daar terecht kunt als je financieel geholpen moet worden. Het viel me ook op hoe weinig mensen in Putten naar de Voedselbank gaan. Dat aantal is teruggelopen, terwijl er altijd armoede is. De oorzaak is deels schaamte, maar veel mensen weten niet dat ze er ook tijdelijk terecht kunnen als ze financiële problemen hebben. Door vroegsignalering goed vorm te geven kun je problemen voorkomen. 

Ook in de jeugdzorg kunnen laagdrempelige hulp en kleine interventies helpen om grotere zorg te voorkomen. Dat zie ik ook als pleegouder bij ons pleegkind dat bij ons weekendopvang krijgt. Van jongs af aan wilde ik al pleegmoeder worden omdat ik het mooi vind iets te doen voor een kind in een moeilijke situatie. Sinds 2011 zijn we een pleeggezin en voor kortere en langere periodes. Een gezin met vier kinderen is al druk, dus springen we nu een weekend in de maand bij ter ondersteuning. Dat kan al helpend zijn in een moeilijke situatie, zodat onze pleegdochter doordeweeks thuis kan wonen.’’

PLANNEN Raadslid zijn betekent veel leeswerk en dat kost tijd. La Roi heeft geleerd om tijdig te beginnen en is beter geworden in plannen. ,,Ik doe ook veel tussendoor. Je hebt vaak twee keer per maand vergaderingen, met de raad en de commissie. Ik waardeer erg het contact met andere raadsleden en partijen. De tijd van digitaal vergaderen vond ik echt zwaar, zeker toen het overdag ook voor mijn werk moest. 

HOBBY Als senior adviseur participatie, werk en inkomen adviseer ik bij arbeidsmarktvraagstukken over de mismatch tussen werklozen en banen en alles wat onder de Participatiewet valt. Ik koop trajecten in om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer in te laten stromen naar werk. Nu de kinderen nog jong zijn is alles goed te combineren. Als ze slapen ga ik de deur uit om te vergaderen of laatst op een avond naar de Voedselbank in Harderwijk om informatie op te halen. Het is wel altijd druk en een vrije dag heb ik doordeweeks niet. Maar mijn hobby is de politiek. Vier jaar raadslid lijkt een hele periode, maar het is voorbij gevlogen. Ik vind het echt heel leuk.’’

Ze werkt twee hele dagen en twee dagen onder schooltijd. ,,Een dag gaan de kinderen naar de BSO en een dag is mijn man Michel thuis om er voor de kids te zijn. We werken allebei 28 uur en houden samen het gezin draaiende, want anders is het niet te doen.”