Personeelstekort bij drie kwart van de ondernemers

personeelstekort zorgt voor oplopende werkdruk en belemmering van groei
  • Home
  • Artikel
  • Personeelstekort bij drie kwart van de ondernemers

Drie kwart van de ondernemers (ruim 75 procent) ervaart een personeelstekort aan het begin van het derde kwartaal. Dat is wel minder dan een jaar eerder, toen ruim 84 procent hiermee te maken had. Maar de gevolgen zijn en blijven groot: ruim 40 procent  van de ondernemers ervaart het tekort als voornaamste belemmering in de bedrijfsvoering. En ruim een derde (36 procent) geeft aan dat hierdoor de werkdruk onder het personeel is toegenomen. 

Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland (Coen). De gegevens voor dit onderzoek zijn in juli verzameld.

Gevolgen personeelstekort

Ondernemers geven in de Conjunctuurenquête Nederland ook aan wat de belangrijkste belemmering is in de bedrijfsvoering. Halverwege 2021, toen de meeste coronabeperkingen afliepen, steeg het percentage ondernemers dat het tekort aan arbeidskrachten als belangrijkste belemmering ervaart snel. Aan het begin van het derde kwartaal van 2022 was dit het hoogst met bijna 48 procent. Vervolgens nam het geleidelijk af tot ruim 40 procent aan het begin van het derde kwartaal van 2023. Ondernemers in de horeca, de zakelijke dienstverlening en de vervoer en opslag ervaren een tekort aan personeel het vaakst als belangrijkste belemmering. 

Hogere werkdruk detailhandel, meer arbeidskosten horeca

Hogere werkdruk voor het personeel is het belangrijkste gevolg van het personeelstekort. Dit vindt 36 procent van de ondernemers. 15 procent geeft aan dat de arbeidskosten zijn gestegen en ruim 11 procent zegt minder geschikt personeel aan te nemen. Ondernemers in de horeca en de detailhandel ervaren het vaakst een personeelstekort. 

Detailhandelaren noemen de hogere werkdruk met ruim 54 procent het vaakst als belangrijkste gevolg. In de horeca ervaren relatief veel ondernemers gestegen arbeidskosten als belangrijkste gevolg van de krappe arbeidsmarkt. Ten opzichte van een jaar geleden is het aandeel ondernemers met een tekort aan personeel het meest afgenomen in de landbouw, bosbouw en visserij, de groothandel en handelsbemiddeling en de informatie en communicatie. In de delfstoffenwinning en de detailhandel is dit juist toegenomen.

Verschillende belemmeringen bij vinden van personeel

Bij het vinden van personeel ervaren bedrijven verschillende belemmeringen. Naast dat ruim een kwart van de bedrijven aangeeft dat het aantal werkzoekenden beperkt is, geeft ruim 16 procent aan dat er een gebrek aan gekwalificeerde mensen is. Bedrijven in de autohandel en -reparatie en de industrie ervaren het laatstgenoemde relatief vaak als belangrijkste belemmering. Daarnaast geeft ruim 14 procent van de bedrijven aan dat mogelijke arbeidskrachten meer voor werk buiten hun sector kiezen. Binnen de horeca en detailhandel geven ondernemers dit relatief vaak aan. Daarnaast geeft bijna 11 procent van de bedrijven aan dat potentiële arbeidskrachten hogere eisen stellen dan ze kunnen of willen bieden. Dit speelt relatief vaak in de sectoren informatie en communicatie en in de cultuur, sport en recreatie.

personeelstekort belemmert groei bedrijven

Tekort aan accountants

Na de twee coronajaren groeit de accountancybranche weer stabiel. In 2022 nam het aantal gefactureerde uren met 3,6 procent toe. Voor 2023 wordt, met een volumegroei van ongeveer 3 procent, de groei wat getemperd. Niet in het minst omdat accountants niet voor het oprapen liggen. Lees er hier meer over.

Bekijk ook

Personeelstekort bij drie kwart van de ondernemers

personeelstekort zorgt voor oplopende werkdruk en belemmering van groei
  • Home
  • Artikel
  • Personeelstekort bij drie kwart van de ondernemers

Drie kwart van de ondernemers (ruim 75 procent) ervaart een personeelstekort aan het begin van het derde kwartaal. Dat is wel minder dan een jaar eerder, toen ruim 84 procent hiermee te maken had. Maar de gevolgen zijn en blijven groot: ruim 40 procent  van de ondernemers ervaart het tekort als voornaamste belemmering in de bedrijfsvoering. En ruim een derde (36 procent) geeft aan dat hierdoor de werkdruk onder het personeel is toegenomen. 

Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland (Coen). De gegevens voor dit onderzoek zijn in juli verzameld.

Gevolgen personeelstekort

Ondernemers geven in de Conjunctuurenquête Nederland ook aan wat de belangrijkste belemmering is in de bedrijfsvoering. Halverwege 2021, toen de meeste coronabeperkingen afliepen, steeg het percentage ondernemers dat het tekort aan arbeidskrachten als belangrijkste belemmering ervaart snel. Aan het begin van het derde kwartaal van 2022 was dit het hoogst met bijna 48 procent. Vervolgens nam het geleidelijk af tot ruim 40 procent aan het begin van het derde kwartaal van 2023. Ondernemers in de horeca, de zakelijke dienstverlening en de vervoer en opslag ervaren een tekort aan personeel het vaakst als belangrijkste belemmering. 

Hogere werkdruk detailhandel, meer arbeidskosten horeca

Hogere werkdruk voor het personeel is het belangrijkste gevolg van het personeelstekort. Dit vindt 36 procent van de ondernemers. 15 procent geeft aan dat de arbeidskosten zijn gestegen en ruim 11 procent zegt minder geschikt personeel aan te nemen. Ondernemers in de horeca en de detailhandel ervaren het vaakst een personeelstekort. 

Detailhandelaren noemen de hogere werkdruk met ruim 54 procent het vaakst als belangrijkste gevolg. In de horeca ervaren relatief veel ondernemers gestegen arbeidskosten als belangrijkste gevolg van de krappe arbeidsmarkt. Ten opzichte van een jaar geleden is het aandeel ondernemers met een tekort aan personeel het meest afgenomen in de landbouw, bosbouw en visserij, de groothandel en handelsbemiddeling en de informatie en communicatie. In de delfstoffenwinning en de detailhandel is dit juist toegenomen.

Verschillende belemmeringen bij vinden van personeel

Bij het vinden van personeel ervaren bedrijven verschillende belemmeringen. Naast dat ruim een kwart van de bedrijven aangeeft dat het aantal werkzoekenden beperkt is, geeft ruim 16 procent aan dat er een gebrek aan gekwalificeerde mensen is. Bedrijven in de autohandel en -reparatie en de industrie ervaren het laatstgenoemde relatief vaak als belangrijkste belemmering. Daarnaast geeft ruim 14 procent van de bedrijven aan dat mogelijke arbeidskrachten meer voor werk buiten hun sector kiezen. Binnen de horeca en detailhandel geven ondernemers dit relatief vaak aan. Daarnaast geeft bijna 11 procent van de bedrijven aan dat potentiële arbeidskrachten hogere eisen stellen dan ze kunnen of willen bieden. Dit speelt relatief vaak in de sectoren informatie en communicatie en in de cultuur, sport en recreatie.

personeelstekort belemmert groei bedrijven

Tekort aan accountants

Na de twee coronajaren groeit de accountancybranche weer stabiel. In 2022 nam het aantal gefactureerde uren met 3,6 procent toe. Voor 2023 wordt, met een volumegroei van ongeveer 3 procent, de groei wat getemperd. Niet in het minst omdat accountants niet voor het oprapen liggen. Lees er hier meer over.