Ontwikkelpad kinderopvang moet werkende én werkzoekende helpen

ontwikkelpad kinderopvang voor werkenden en werkzoekenden
  • Home
  • Artikel
  • Ontwikkelpad kinderopvang moet werkende én werkzoekende helpen

De brancheorganisaties van de kinderopvang introduceren samen met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het Ontwikkelpad kinderopvang. Het gaat om een op maat gemaakt pad dat werkenden en werkzoekenden, onder wie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, helpt om in en door te stromen in de kinderopvangsector, door zich in de praktijk te ontwikkelen.

De kinderopvangsector kampt met grote personeelstekorten. Hoewel veel werkzoekenden een baan in de kinderopvang interessant vinden, hebben zij op dit moment niet altijd de juiste diploma’s. De stap om de benodigde kwalificaties te behalen via een meerjarig diplomatraject is voor veel werkzoekenden te groot.

Hoe zit het Ontwikkelpad kinderopvang eruit?

Via het Ontwikkelpad Kinderopvang kan een kandidaat instromen op de functie groepshulp (zonder instroomeisen) en zich potentieel ontwikkelen tot pedagogisch medewerker. Kandidaten kunnen (delen van) opleidingen in de praktijk volgen en daarmee praktijkverklaringen en (mbo-)certificaten halen. Dit biedt kansen voor kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals (langdurig) werklozen, statushouders, Oekraïense ontheemden, voortijdige schoolverlaters, leerlingen uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs en medewerkers van sociale ontwikkelbedrijven. Ook kandidaten die al werken in de kinderopvang kunnen via het Ontwikkelpad stappen zetten.

Lees ook: Een jaar op de wachtlijst voor kinderopvang: personeelstekorten lopen verder op

Kandidaten leren via het Ontwikkelpad kinderopvang stap voor stap nieuwe werkzaamheden en kunnen daarnaast – indien nodig – op de werkvloer de Nederlandse taal leren. Via het Ontwikkelpad krijgt elke kandidaat de kans om te leren en zich te blijven ontwikkelen, terwijl zo het personeelstekort in de kinderopvang wordt verminderd.

Samenwerking met gemeenten

Het Ontwikkelpad vraagt samenwerking in de arbeidsmarktregio’s tussen gemeenten en UWV, mbo-instellingen, werkgevers en partijen met zicht op potentiële kandidaten voor de kinderopvang. Het ministerie van SZW ondersteunt de arbeidsmarktregio’s bij de implementatie van het Ontwikkelpad, onder andere met ondersteunende producten en een leerkring. De arbeidsmarktregio’s Midden-Utrecht, Rijnmond, Groot-Amsterdam, Amersfoort, Friesland, Groningen en Zwolle gaan aan de slag met (de verkenning van) de implementatie van het Ontwikkelpad kinderopvang. 

De brancheorganisaties zien ook graag dat centrumgemeenten van andere regio’s vanuit hun regierol in de arbeidsmarktregio aan de slag gaan met het Ontwikkelpad kinderopvang. Meer informatie over het Ontwikkelpad is hier te vinden.

Ontwikkelpaden voor diverse sectoren

Het ministerie van SZW gaat ook voor andere kraptesectoren aan de slag met Ontwikkelpaden, samen met brancheorganisaties van deze sectoren. Bijvoorbeeld voor de sectoren van de bouw, techniek en energie. Ook de sectoren onderwijs, zorg, groen, facilitair en logistiek staan op de agenda.

Bekijk ook

Ontwikkelpad kinderopvang moet werkende én werkzoekende helpen

ontwikkelpad kinderopvang voor werkenden en werkzoekenden
  • Home
  • Artikel
  • Ontwikkelpad kinderopvang moet werkende én werkzoekende helpen

De brancheorganisaties van de kinderopvang introduceren samen met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het Ontwikkelpad kinderopvang. Het gaat om een op maat gemaakt pad dat werkenden en werkzoekenden, onder wie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, helpt om in en door te stromen in de kinderopvangsector, door zich in de praktijk te ontwikkelen.

De kinderopvangsector kampt met grote personeelstekorten. Hoewel veel werkzoekenden een baan in de kinderopvang interessant vinden, hebben zij op dit moment niet altijd de juiste diploma’s. De stap om de benodigde kwalificaties te behalen via een meerjarig diplomatraject is voor veel werkzoekenden te groot.

Hoe zit het Ontwikkelpad kinderopvang eruit?

Via het Ontwikkelpad Kinderopvang kan een kandidaat instromen op de functie groepshulp (zonder instroomeisen) en zich potentieel ontwikkelen tot pedagogisch medewerker. Kandidaten kunnen (delen van) opleidingen in de praktijk volgen en daarmee praktijkverklaringen en (mbo-)certificaten halen. Dit biedt kansen voor kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals (langdurig) werklozen, statushouders, Oekraïense ontheemden, voortijdige schoolverlaters, leerlingen uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs en medewerkers van sociale ontwikkelbedrijven. Ook kandidaten die al werken in de kinderopvang kunnen via het Ontwikkelpad stappen zetten.

Lees ook: Een jaar op de wachtlijst voor kinderopvang: personeelstekorten lopen verder op

Kandidaten leren via het Ontwikkelpad kinderopvang stap voor stap nieuwe werkzaamheden en kunnen daarnaast – indien nodig – op de werkvloer de Nederlandse taal leren. Via het Ontwikkelpad krijgt elke kandidaat de kans om te leren en zich te blijven ontwikkelen, terwijl zo het personeelstekort in de kinderopvang wordt verminderd.

Samenwerking met gemeenten

Het Ontwikkelpad vraagt samenwerking in de arbeidsmarktregio’s tussen gemeenten en UWV, mbo-instellingen, werkgevers en partijen met zicht op potentiële kandidaten voor de kinderopvang. Het ministerie van SZW ondersteunt de arbeidsmarktregio’s bij de implementatie van het Ontwikkelpad, onder andere met ondersteunende producten en een leerkring. De arbeidsmarktregio’s Midden-Utrecht, Rijnmond, Groot-Amsterdam, Amersfoort, Friesland, Groningen en Zwolle gaan aan de slag met (de verkenning van) de implementatie van het Ontwikkelpad kinderopvang. 

De brancheorganisaties zien ook graag dat centrumgemeenten van andere regio’s vanuit hun regierol in de arbeidsmarktregio aan de slag gaan met het Ontwikkelpad kinderopvang. Meer informatie over het Ontwikkelpad is hier te vinden.

Ontwikkelpaden voor diverse sectoren

Het ministerie van SZW gaat ook voor andere kraptesectoren aan de slag met Ontwikkelpaden, samen met brancheorganisaties van deze sectoren. Bijvoorbeeld voor de sectoren van de bouw, techniek en energie. Ook de sectoren onderwijs, zorg, groen, facilitair en logistiek staan op de agenda.