Omslag in ziekteverzuim na zeven jaar oplopende cijfers

ziekteverzuim tweede kwartaal 2023 lager
  • Home
  • Artikel
  • Omslag in ziekteverzuim na zeven jaar oplopende cijfers

Het ziekteverzuim onder werknemers was in het tweede kwartaal van 2023 5,0 procent. Dat wil zeggen dat vijftig van de duizend te werken dagen werden verzuimd wegens ziekte. Net als in het eerste kwartaal van dit jaar was het verzuim lager dan een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Omdat het ziekteverzuim een seizoenseffect kent (’s winters wordt er meer verzuimd dan in de zomer), worden cijfers niet vergeleken met opeenvolgende kwartalen, maar met dezelfde kwartalen in voorgaande jaren. Van 2016 tot en met 2022 was in elk tweede kwartaal het ziekteverzuim hoger dan een jaar eerder. Vorig jaar ging het nog om 5,4 procent, voor het tweede kwartaal het hoogste percentage in de reeks vanaf 1996. In 2023 is er dus, na zeven jaar van oplopende percentages, een omslag, net als in het eerste kwartaal.

Ziekteverzuim in meeste bedrijfstakken lager

In de meeste bedrijfstakken lag het ziekteverzuim lager dan in 2022. Alleen bij de delfstoffenwinning nam het ziekteverzuimpercentage toe van 4,1 naar 4,6. Het minst werd er verzuimd in de financiële dienstverlening (3,1 procent).

Ook minder verzuim in zorg en welzijn

Opnieuw lag het verzuim het hoogst in de gezondheids- en welzijnszorg (7,0 procent). Maar ook in deze bedrijfstak werd minder verzuimd dan in 2022 (7,5 procent). Van de verschillende branches in zorg en welzijn was het verschil het grootst in de gehandicaptenzorg: 7,6 procent van de werknemers in deze branche verzuimde, een jaar eerder was dat 8,4 procent. Ook in de ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg lag het verzuimpercentage lager (6,0 procent in 2023, tegen 6,7 procent een jaar eerder).

ziekteverzuim 2023

In de verpleging, verzorging en thuiszorg was het verzuim nog altijd het hoogste: 8,3 procent van de werknemers in deze branche verzuimde (8,8 procent een jaar eerder). Alleen in het sociaal werk steeg het verzuim nog licht.

De cijfers over de branches binnen de bedrijfstak gezondheids- en welzijnszorg komen uit het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

Hoe dringen we het tekort aan zorgpersoneel terug?

Het collegegeld voor zorgopleidingen afschaffen en zo meer mensen ertoe aanzetten voor een opleiding tot verpleegkundige of verzorgende te kiezen. Goed idee, vindt Gerjoke Wilmink, directeur-bestuurder bij Alzheimer Nederland. “Maar voor de toekomst zijn er nog andere aanvullende maatregelen nodig om het tekort aan zorgpersoneel terug te dringen.” Lees hier verder.

Bekijk ook

Omslag in ziekteverzuim na zeven jaar oplopende cijfers

ziekteverzuim tweede kwartaal 2023 lager
  • Home
  • Artikel
  • Omslag in ziekteverzuim na zeven jaar oplopende cijfers

Het ziekteverzuim onder werknemers was in het tweede kwartaal van 2023 5,0 procent. Dat wil zeggen dat vijftig van de duizend te werken dagen werden verzuimd wegens ziekte. Net als in het eerste kwartaal van dit jaar was het verzuim lager dan een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Omdat het ziekteverzuim een seizoenseffect kent (’s winters wordt er meer verzuimd dan in de zomer), worden cijfers niet vergeleken met opeenvolgende kwartalen, maar met dezelfde kwartalen in voorgaande jaren. Van 2016 tot en met 2022 was in elk tweede kwartaal het ziekteverzuim hoger dan een jaar eerder. Vorig jaar ging het nog om 5,4 procent, voor het tweede kwartaal het hoogste percentage in de reeks vanaf 1996. In 2023 is er dus, na zeven jaar van oplopende percentages, een omslag, net als in het eerste kwartaal.

Ziekteverzuim in meeste bedrijfstakken lager

In de meeste bedrijfstakken lag het ziekteverzuim lager dan in 2022. Alleen bij de delfstoffenwinning nam het ziekteverzuimpercentage toe van 4,1 naar 4,6. Het minst werd er verzuimd in de financiële dienstverlening (3,1 procent).

Ook minder verzuim in zorg en welzijn

Opnieuw lag het verzuim het hoogst in de gezondheids- en welzijnszorg (7,0 procent). Maar ook in deze bedrijfstak werd minder verzuimd dan in 2022 (7,5 procent). Van de verschillende branches in zorg en welzijn was het verschil het grootst in de gehandicaptenzorg: 7,6 procent van de werknemers in deze branche verzuimde, een jaar eerder was dat 8,4 procent. Ook in de ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg lag het verzuimpercentage lager (6,0 procent in 2023, tegen 6,7 procent een jaar eerder).

ziekteverzuim 2023

In de verpleging, verzorging en thuiszorg was het verzuim nog altijd het hoogste: 8,3 procent van de werknemers in deze branche verzuimde (8,8 procent een jaar eerder). Alleen in het sociaal werk steeg het verzuim nog licht.

De cijfers over de branches binnen de bedrijfstak gezondheids- en welzijnszorg komen uit het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

Hoe dringen we het tekort aan zorgpersoneel terug?

Het collegegeld voor zorgopleidingen afschaffen en zo meer mensen ertoe aanzetten voor een opleiding tot verpleegkundige of verzorgende te kiezen. Goed idee, vindt Gerjoke Wilmink, directeur-bestuurder bij Alzheimer Nederland. “Maar voor de toekomst zijn er nog andere aanvullende maatregelen nodig om het tekort aan zorgpersoneel terug te dringen.” Lees hier verder.