Menstruatieverzuim relatief veel in combinatie met griep- of verkoudheidsklachten

menstruatie griep verkouden
  • Home
  • Artikel
  • Menstruatieverzuim relatief veel in combinatie met griep- of verkoudheidsklachten

61 procent van de vrouwelijke werknemers verzuimde in 2022 een of meerdere keren vanwege ziekte. Bij 10 procent van deze vrouwen hingen de klachten bij het laatste verzuimgeval samen met zwangerschap, menstruatie of overgang. Verzuim in verband met menstruatieklachten komt van de drie typen klachten het vaakst voor, maar duurt ook het kortst. Bijna de helft van de vrouwen die hun verzuim in verband brachten met menstruatie, had ook griep- of verkoudheidsklachten.

Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO, die in het laatste kwartaal van 2022 is uitgevoerd. Het is de eerste keer dat in de NEA gevraagd is naar ziekteverzuim vanwege menstruatie- of overgangsklachten. Deze vragen zijn opgenomen op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overgangs- en zwangerschapsklachten

Bij dit onderzoek is gevraagd naar de klachten bij het laatste verzuim. Vrouwen die aangaven te hebben verzuimd, kregen daarna de vraag of zij dachten dat die klachten samenhingen met menstruatie, overgang of zwangerschap. Vrouwen met klachten in verband met menstruatie of overgang, verzuimden het vaakst met griep, verkoudheid, hoofdpijn, psychische klachten of vermoeidheid. Ook vrouwen die een samenhang met hun zwangerschap vermoedden, verzuimden in bijna de helft van de gevallen met griep, verkoudheid of hoofdpijn, maar even vaak ging het om ‘overige klachten’.

klachten menstruatie overgang zwangerschap

Verzuim door menstruatieklachten komt meer voor dan verzuim door overgangs- of zwangerschapsklachten. Bij 5 procent van de vrouwelijke werknemers die in het voorafgaande jaar hadden verzuimd, hingen de klachten bij het laatste verzuimgeval samen met menstruatie en bij 2 procent met overgang. Werknemers kunnen meerdere keren in één jaar verzuimen, maar alleen voor het laatste verzuimgeval is gevraagd om welke klachten het ging. Als vrouwen eerder in het jaar verzuimden met menstruatie-, overgangs-, of zwangerschapsklachten is dit niet meegeteld.

Hoe lang verzuim bij menstruatieklachten?

Bij menstruatieklachten duurde het verzuim het kortst: bijna negen op de tien vrouwen waren binnen een werkweek (vijf werkdagen) weer aan het werk. Bij overgangsklachten verzuimden bijna zes op de tien vrouwen korter dan een werkweek. Dat is net iets korter dan (vrouwelijke en mannelijke) werknemers in het algemeen verzuimen. Bij zwangerschapsklachten verzuimen vrouwen langer: drie op de tien verzuimden twintig werkdagen of langer.

Lees ook: Daling ziekteverzuim houdt aan

Het ziekteverzuim onder werknemers was in het derde kwartaal van 2023 4,8 procent. Net als in de eerste twee kwartalen van dit jaar was het verzuim lager dan een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Bekijk ook

Menstruatieverzuim relatief veel in combinatie met griep- of verkoudheidsklachten

menstruatie griep verkouden
  • Home
  • Artikel
  • Menstruatieverzuim relatief veel in combinatie met griep- of verkoudheidsklachten

61 procent van de vrouwelijke werknemers verzuimde in 2022 een of meerdere keren vanwege ziekte. Bij 10 procent van deze vrouwen hingen de klachten bij het laatste verzuimgeval samen met zwangerschap, menstruatie of overgang. Verzuim in verband met menstruatieklachten komt van de drie typen klachten het vaakst voor, maar duurt ook het kortst. Bijna de helft van de vrouwen die hun verzuim in verband brachten met menstruatie, had ook griep- of verkoudheidsklachten.

Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO, die in het laatste kwartaal van 2022 is uitgevoerd. Het is de eerste keer dat in de NEA gevraagd is naar ziekteverzuim vanwege menstruatie- of overgangsklachten. Deze vragen zijn opgenomen op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overgangs- en zwangerschapsklachten

Bij dit onderzoek is gevraagd naar de klachten bij het laatste verzuim. Vrouwen die aangaven te hebben verzuimd, kregen daarna de vraag of zij dachten dat die klachten samenhingen met menstruatie, overgang of zwangerschap. Vrouwen met klachten in verband met menstruatie of overgang, verzuimden het vaakst met griep, verkoudheid, hoofdpijn, psychische klachten of vermoeidheid. Ook vrouwen die een samenhang met hun zwangerschap vermoedden, verzuimden in bijna de helft van de gevallen met griep, verkoudheid of hoofdpijn, maar even vaak ging het om ‘overige klachten’.

klachten menstruatie overgang zwangerschap

Verzuim door menstruatieklachten komt meer voor dan verzuim door overgangs- of zwangerschapsklachten. Bij 5 procent van de vrouwelijke werknemers die in het voorafgaande jaar hadden verzuimd, hingen de klachten bij het laatste verzuimgeval samen met menstruatie en bij 2 procent met overgang. Werknemers kunnen meerdere keren in één jaar verzuimen, maar alleen voor het laatste verzuimgeval is gevraagd om welke klachten het ging. Als vrouwen eerder in het jaar verzuimden met menstruatie-, overgangs-, of zwangerschapsklachten is dit niet meegeteld.

Hoe lang verzuim bij menstruatieklachten?

Bij menstruatieklachten duurde het verzuim het kortst: bijna negen op de tien vrouwen waren binnen een werkweek (vijf werkdagen) weer aan het werk. Bij overgangsklachten verzuimden bijna zes op de tien vrouwen korter dan een werkweek. Dat is net iets korter dan (vrouwelijke en mannelijke) werknemers in het algemeen verzuimen. Bij zwangerschapsklachten verzuimen vrouwen langer: drie op de tien verzuimden twintig werkdagen of langer.

Lees ook: Daling ziekteverzuim houdt aan

Het ziekteverzuim onder werknemers was in het derde kwartaal van 2023 4,8 procent. Net als in de eerste twee kwartalen van dit jaar was het verzuim lager dan een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.