Meer werkende 45-plussers, maar verder veranderde werkloosheid in 2023 nauwelijks

werkloosheid 2023
  • Home
  • Artikel
  • Meer werkende 45-plussers, maar verder veranderde werkloosheid in 2023 nauwelijks

3,6 procent van de beroepsbevolking was in december 2023 werkloos. Dit percentage was gelijk aan het gemiddelde over 2023. De werkloosheid onder 45-plussers daalde vorig jaar tot minder dan 100.000. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Het aantal werklozen nam in de laatste drie maanden van 2023 licht af met gemiddeld 3.000 per maand. In december stonden 361.000 mensen als werkloos geregistreerd. In het laatste kwartaal kwamen er gemiddeld per maand 25.000 mensen bij die betaald werk kregen. 

Geen betaald werk

In december hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om verschillende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet kortgeleden naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat vooral om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Gemiddeld daalde het aantal mensen buiten de beroepsbevolking in de afgelopen drie maanden met 9.000 per maand.

Werkloosheid onder 45-plussers

Gemiddeld over heel 2023 is het aantal werklozen licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder, van 350.000 naar 359.000. Het werkloosheidspercentage steeg van 3,5 naar 3,6. Uit de CBS-cijfers blijkt dat alleen onder 45-plussers de werkloosheid is afgenomen: van 104.000 naar 92.000. Onder jongeren van 15 tot 25 jaar groeide de werkloosheid juist: van 134.000 naar 149.000. Bij 25- tot 45-jarigen nam het aantal werklozen licht toe. 

De nettoarbeidsparticipatie nam in 2023 toe, naar 73,1 vergeleken met 72,2 in 2022. De toename was relatief sterk bij 45-plussers en bij jongeren tot 25 jaar. Bij 25- tot 45-jarigen was de stijging van de arbeidsdeelname gering. 

Lees ook: ‘Aanhoudend personeelstekort staat ambities samenleving in de weg’

Om te voorkomen dat een gebrek aan personeel het realiseren van maatschappelijke ambities in de weg staat, is het belangrijk dat de overheid kritisch kijkt naar hoe het haar eigen arbeidsvraag in bedwang houdt. Dit blijkt uit een analyse van ING Research. 

Bekijk ook

Meer werkende 45-plussers, maar verder veranderde werkloosheid in 2023 nauwelijks

werkloosheid 2023
  • Home
  • Artikel
  • Meer werkende 45-plussers, maar verder veranderde werkloosheid in 2023 nauwelijks

3,6 procent van de beroepsbevolking was in december 2023 werkloos. Dit percentage was gelijk aan het gemiddelde over 2023. De werkloosheid onder 45-plussers daalde vorig jaar tot minder dan 100.000. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Het aantal werklozen nam in de laatste drie maanden van 2023 licht af met gemiddeld 3.000 per maand. In december stonden 361.000 mensen als werkloos geregistreerd. In het laatste kwartaal kwamen er gemiddeld per maand 25.000 mensen bij die betaald werk kregen. 

Geen betaald werk

In december hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om verschillende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet kortgeleden naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat vooral om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Gemiddeld daalde het aantal mensen buiten de beroepsbevolking in de afgelopen drie maanden met 9.000 per maand.

Werkloosheid onder 45-plussers

Gemiddeld over heel 2023 is het aantal werklozen licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder, van 350.000 naar 359.000. Het werkloosheidspercentage steeg van 3,5 naar 3,6. Uit de CBS-cijfers blijkt dat alleen onder 45-plussers de werkloosheid is afgenomen: van 104.000 naar 92.000. Onder jongeren van 15 tot 25 jaar groeide de werkloosheid juist: van 134.000 naar 149.000. Bij 25- tot 45-jarigen nam het aantal werklozen licht toe. 

De nettoarbeidsparticipatie nam in 2023 toe, naar 73,1 vergeleken met 72,2 in 2022. De toename was relatief sterk bij 45-plussers en bij jongeren tot 25 jaar. Bij 25- tot 45-jarigen was de stijging van de arbeidsdeelname gering. 

Lees ook: ‘Aanhoudend personeelstekort staat ambities samenleving in de weg’

Om te voorkomen dat een gebrek aan personeel het realiseren van maatschappelijke ambities in de weg staat, is het belangrijk dat de overheid kritisch kijkt naar hoe het haar eigen arbeidsvraag in bedwang houdt. Dit blijkt uit een analyse van ING Research.