Meer mensen werken, vooral 45-plusser werkt vaker en langer 

45-plusser werkt vaker en blijft langer werken
  • Home
  • Artikel
  • Meer mensen werken, vooral 45-plusser werkt vaker en langer 

Ruim 3,3 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar namen in 2022 niet deel op de arbeidsmarkt. Dat is een kwart van deze leeftijdsgroep. Vooral mensen in de leeftijdscategorie 45-75 jaar werken steeds vaker en blijven ook langer doorwerken. 

Het aantal mensen dat buiten de beroepsbevolking valt, is nu het kleinst sinds het begin van de reeks in 2003. Vooral vorig nam de niet-beroepsbevolking snel af. Dat meldt het CBS in de achtste editie van ‘De arbeidsmarkt in cijfers’.

Mensen buiten de beroepsbevolking hebben geen betaald werk, hebben niet recent naar werk gezocht en/of zijn niet op korte termijn beschikbaar voor werk. Veelal gaat het om mensen die gepensioneerd zijn of niet meer werken vanwege ouderdom. Maar ook ziekte, zorg of een opleiding worden als reden genoemd.

45-plusser minder vaak buiten beroepsbevolking

Degenen die vanwege pensioen of hoge leeftijd niet op zoek zijn naar betaald werk of daarvoor niet beschikbaar zijn, vormen verreweg de grootste groep binnen de niet-beroepsbevolking. Wel wordt het percentage van de oudste leeftijdsgroep (45 tot 75 jaar) buiten de beroepsbevolking kleiner. Ouderen werken steeds vaker en blijven ook langer aan het werk. Bij vrouwen van 45 tot 75 jaar was de afname (van 59 procent in 2003 naar 43 procent in 2022) nog sterker dan bij mannen van die leeftijd (van 40 naar 32 procent).

mensen buiten de beroepsbevolking waaronder 45-plussers

Bij de stijging van het percentage ouderen dat meer en vaker werkt, speelt mee dat prepensioenregelingen als de VUT zijn afgeschaft en dat de AOW-leeftijd is verhoogd. In 2015 werd de AOW-gerechtigde leeftijd verhoogd naar 65 jaar en drie maanden. In dat jaar maakte 82 procent van de 65-jarigen geen deel uit van de beroepsbevolking. Drie jaar later, aan het begin van 2018, was de AOW-gerechtigde leeftijd gestegen naar 66 jaar. Het percentage 65-jarigen buiten de beroepsbevolking daalde in dat jaar naar 64. Ook bij 66-jarigen deed zich een daling voor naarmate de AOW-leeftijd verder steeg, maar deze was minder sterk.

Leeftijd, ziekte, studie, zorg

Uit de CBS-publicatie blijkt ook dat 1,6 miljoen mensen in 2022 niet deelnamen aan de arbeidsmarkt vanwege hoge leeftijd. Daarnaast waren er 785.000 personen die vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid geen werk zochten en/of niet beschikbaar waren. Het volgen van een opleiding of de zorg voor het gezin worden hiervoor ook als reden genoemd. Zo nam ook het aantal mensen af dat niet deelneemt op de arbeidsmarkt vanwege een studie, van 359.000 in 2021 naar 324.000 in 2022. Er waren in 2022 ook wat minder mensen die wel beschikbaar waren voor werk, maar niet hadden gezocht.

Lees ook: Vijftiger André Rabel: ‘Blijf altijd in jezelf geloven’

In 2003 nam ruim 30 procent van de 15- tot 75-jarigen niet deel aan de arbeidsmarkt. In de economisch voorspoedige periode van 2007 en 2008 was er ook al een sterke daling. Tussen 2009 en 2018 schommelde het percentage tussen de 27 en 28, waarna weer een daling inzette, die stokte in de coronajaren 2020 en 2021. In 2022 liep het aandeel buiten de beroepsbevolking snel terug, van 27 naar 25 procent.

Bekijk ook

Meer mensen werken, vooral 45-plusser werkt vaker en langer 

45-plusser werkt vaker en blijft langer werken
  • Home
  • Artikel
  • Meer mensen werken, vooral 45-plusser werkt vaker en langer 

Ruim 3,3 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar namen in 2022 niet deel op de arbeidsmarkt. Dat is een kwart van deze leeftijdsgroep. Vooral mensen in de leeftijdscategorie 45-75 jaar werken steeds vaker en blijven ook langer doorwerken. 

Het aantal mensen dat buiten de beroepsbevolking valt, is nu het kleinst sinds het begin van de reeks in 2003. Vooral vorig nam de niet-beroepsbevolking snel af. Dat meldt het CBS in de achtste editie van ‘De arbeidsmarkt in cijfers’.

Mensen buiten de beroepsbevolking hebben geen betaald werk, hebben niet recent naar werk gezocht en/of zijn niet op korte termijn beschikbaar voor werk. Veelal gaat het om mensen die gepensioneerd zijn of niet meer werken vanwege ouderdom. Maar ook ziekte, zorg of een opleiding worden als reden genoemd.

45-plusser minder vaak buiten beroepsbevolking

Degenen die vanwege pensioen of hoge leeftijd niet op zoek zijn naar betaald werk of daarvoor niet beschikbaar zijn, vormen verreweg de grootste groep binnen de niet-beroepsbevolking. Wel wordt het percentage van de oudste leeftijdsgroep (45 tot 75 jaar) buiten de beroepsbevolking kleiner. Ouderen werken steeds vaker en blijven ook langer aan het werk. Bij vrouwen van 45 tot 75 jaar was de afname (van 59 procent in 2003 naar 43 procent in 2022) nog sterker dan bij mannen van die leeftijd (van 40 naar 32 procent).

mensen buiten de beroepsbevolking waaronder 45-plussers

Bij de stijging van het percentage ouderen dat meer en vaker werkt, speelt mee dat prepensioenregelingen als de VUT zijn afgeschaft en dat de AOW-leeftijd is verhoogd. In 2015 werd de AOW-gerechtigde leeftijd verhoogd naar 65 jaar en drie maanden. In dat jaar maakte 82 procent van de 65-jarigen geen deel uit van de beroepsbevolking. Drie jaar later, aan het begin van 2018, was de AOW-gerechtigde leeftijd gestegen naar 66 jaar. Het percentage 65-jarigen buiten de beroepsbevolking daalde in dat jaar naar 64. Ook bij 66-jarigen deed zich een daling voor naarmate de AOW-leeftijd verder steeg, maar deze was minder sterk.

Leeftijd, ziekte, studie, zorg

Uit de CBS-publicatie blijkt ook dat 1,6 miljoen mensen in 2022 niet deelnamen aan de arbeidsmarkt vanwege hoge leeftijd. Daarnaast waren er 785.000 personen die vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid geen werk zochten en/of niet beschikbaar waren. Het volgen van een opleiding of de zorg voor het gezin worden hiervoor ook als reden genoemd. Zo nam ook het aantal mensen af dat niet deelneemt op de arbeidsmarkt vanwege een studie, van 359.000 in 2021 naar 324.000 in 2022. Er waren in 2022 ook wat minder mensen die wel beschikbaar waren voor werk, maar niet hadden gezocht.

Lees ook: Vijftiger André Rabel: ‘Blijf altijd in jezelf geloven’

In 2003 nam ruim 30 procent van de 15- tot 75-jarigen niet deel aan de arbeidsmarkt. In de economisch voorspoedige periode van 2007 en 2008 was er ook al een sterke daling. Tussen 2009 en 2018 schommelde het percentage tussen de 27 en 28, waarna weer een daling inzette, die stokte in de coronajaren 2020 en 2021. In 2022 liep het aandeel buiten de beroepsbevolking snel terug, van 27 naar 25 procent.