Lariks Leusden: voor- én met elkaar

Elke maand is er een lunchbijeenkomst voor alle medewerkers: LariksBreed. Tijdens deze bijeenkomst wordt kennis wordt gedeeld. (Lariks Leusden)

Lariks welzijn en zorg is er voor alle inwoners van Leusden die het tijdelijk niet alleen redden. Lariks helpt inwoners weer op weg. Bijvoorbeeld met informatie en advies over de vele collectieve voorzieningen waar elke Leusdenaar gebruik van kan maken. Zo nodig biedt Lariks ambulante begeleiding of casus- en of procesregie aan individuele inwoners en gezinnen.

De praktijk leert dat het voor inwoners fijn is als begeleiding dicht bij huis wordt geboden. Daarom is er regionaal afgesproken dat wijkteams zoals Lariks, zelf meer begeleiding gaan bieden. Reden om te starten met een nieuw Team Ambulante begeleiding. Hiervoor worden ervaren ambulant begeleiders gezocht die hun expertise en ervaring willen inzetten om (kwetsbare) inwoners houvast te bieden en persoonlijk te begeleiden naar een (weer) zo zelfstandig mogelijk leven.

Iedereen kan op een bepaald moment in zijn of haar leven hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld als het niet meer lukt om zelfstandig het huishouden te doen, door bijvoorbeeld ouderdom of een beperking. Of als een gezin geldzorgen heeft en daarbij wel wat advies of hulp bij kan gebruiken. Maar ook bijvoorbeeld als er thuis conflicten zijn die voor stress zorgen bij de kinderen in een gezin.

Lariks is op zoek naar Ambulant begeleiders Wmo en/of Jeugd. Deze medewerker biedt persoonlijke, individuele begeleiding aan een aantal (kwetsbare) inwoners. Samen maak je een ondersteuningsplan, doet wat nodig is en voor de inwoner is deze een aanspreekpunt. Je stimuleert de inwoner zich te ontwikkelen en de zelfstandigheid te vergroten binnen de mogelijkheden van de inwoner. Je activeert zijn/haar persoonlijke netwerk en waar passend motiveer je de inwoner tot deelname aan collectieve voorzieningen en activiteiten.

Dankzij de combinatie van welzijn en zorg onder één dak is er binnen Lariks de mogelijkheid om je betrokkenheid bij een inwoner af te bouwen. Is dat het geval, dan zorg je voor een warme overdracht aan Team Samenleving of ontwikkel je collectieve activiteiten voor een groepje inwoners met vergelijkbare problematiek. Is er sprake van regieverlies of is veiligheid in het geding, dan schakel je een collega in van het Lokaal Team. Uitgangspunt is: we werken integraal samen aan passende ondersteuning van inwoners. De ambulant begeleider krijgt veel vrijheid. Dat betekent ook dat je prioriteiten moet kunnen stellen en stevig in je schoenen staat. Mooiste aan de functie is dat je écht het verschil kunt maken in iemands leven.

Ben jij benieuwd naar de vacature van Ambulant begeleider Wmo en/of Jeugd? Bekijk dan de vacature en kom erachter wat Lariks Leusden nog meer doet! 

Bekijk ook

Lariks Leusden: voor- én met elkaar

Elke maand is er een lunchbijeenkomst voor alle medewerkers: LariksBreed. Tijdens deze bijeenkomst wordt kennis wordt gedeeld. (Lariks Leusden)

Lariks welzijn en zorg is er voor alle inwoners van Leusden die het tijdelijk niet alleen redden. Lariks helpt inwoners weer op weg. Bijvoorbeeld met informatie en advies over de vele collectieve voorzieningen waar elke Leusdenaar gebruik van kan maken. Zo nodig biedt Lariks ambulante begeleiding of casus- en of procesregie aan individuele inwoners en gezinnen.

De praktijk leert dat het voor inwoners fijn is als begeleiding dicht bij huis wordt geboden. Daarom is er regionaal afgesproken dat wijkteams zoals Lariks, zelf meer begeleiding gaan bieden. Reden om te starten met een nieuw Team Ambulante begeleiding. Hiervoor worden ervaren ambulant begeleiders gezocht die hun expertise en ervaring willen inzetten om (kwetsbare) inwoners houvast te bieden en persoonlijk te begeleiden naar een (weer) zo zelfstandig mogelijk leven.

Iedereen kan op een bepaald moment in zijn of haar leven hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld als het niet meer lukt om zelfstandig het huishouden te doen, door bijvoorbeeld ouderdom of een beperking. Of als een gezin geldzorgen heeft en daarbij wel wat advies of hulp bij kan gebruiken. Maar ook bijvoorbeeld als er thuis conflicten zijn die voor stress zorgen bij de kinderen in een gezin.

Lariks is op zoek naar Ambulant begeleiders Wmo en/of Jeugd. Deze medewerker biedt persoonlijke, individuele begeleiding aan een aantal (kwetsbare) inwoners. Samen maak je een ondersteuningsplan, doet wat nodig is en voor de inwoner is deze een aanspreekpunt. Je stimuleert de inwoner zich te ontwikkelen en de zelfstandigheid te vergroten binnen de mogelijkheden van de inwoner. Je activeert zijn/haar persoonlijke netwerk en waar passend motiveer je de inwoner tot deelname aan collectieve voorzieningen en activiteiten.

Dankzij de combinatie van welzijn en zorg onder één dak is er binnen Lariks de mogelijkheid om je betrokkenheid bij een inwoner af te bouwen. Is dat het geval, dan zorg je voor een warme overdracht aan Team Samenleving of ontwikkel je collectieve activiteiten voor een groepje inwoners met vergelijkbare problematiek. Is er sprake van regieverlies of is veiligheid in het geding, dan schakel je een collega in van het Lokaal Team. Uitgangspunt is: we werken integraal samen aan passende ondersteuning van inwoners. De ambulant begeleider krijgt veel vrijheid. Dat betekent ook dat je prioriteiten moet kunnen stellen en stevig in je schoenen staat. Mooiste aan de functie is dat je écht het verschil kunt maken in iemands leven.

Ben jij benieuwd naar de vacature van Ambulant begeleider Wmo en/of Jeugd? Bekijk dan de vacature en kom erachter wat Lariks Leusden nog meer doet!