‘Ik heb veel affiniteit met het buitengebied’

Maarten Wilschut (Privé)
  • Home
  • Artikel
  • ‘Ik heb veel affiniteit met het buitengebied’

Maarten Wilschut (27) uit Gorinchem is rentmeester. Een beroep dat maar zo’n 500 mensen in Nederland beoefenen en dat velen niet kennen. Terwijl het juist zo’n veelzijdig en interessant vak is, vindt Maarten. Zeker omdat hij onder meer in het agrarische gebied in deze regio mag werken.

Als rentmeester bij een rentmeesters- en adviesbureau taxeert en beheert Maarten onroerende zaken en geeft hij (juridisch) advies. Ook is hij betrokken bij zaken als herontwikkeling, (erf)pacht en aan- en verkooptrajecten. ,,Ik werk veel voor niet-overheidspartijen. Dan gaat het bijvoorbeeld om onteigening: als de overheid grond of een gebouw wil kopen voor de aanleg van een weg, brug, spoorweg of waterweg dan krijgen de eigenaren een schadevergoeding aangeboden. Een rentmeester kan hierin bemiddelen en advies geven.”

VEELZIJDIG VAK Het interessante van dit vak vindt Maarten dat het zo veelzijdig is, vertelt hij over zijn beroep. ,,Ik ben voornamelijk in het buitengebied werkzaam en dat spreekt mij aan. Het mooiste vind ik het verbinden van mensen. Niet alleen bijstand bieden, maar ook echt wat betekenen voor iemand.” De Gorcumer geeft hier een voorbeeld van. ,,Momenteel ben ik bezig met een project dat gaat om het opheffen van een onbewaakte spoorwegovergang. Daarin zoek ik samen met andere betrokkenen als de gemeente en de spoorwegbeheerder naar een oplossing. Algemeen gesproken kan het gaan om een huis of een agrarisch bedrijf dat alleen bereikbaar is via die onbewaakte spoorwegovergang. Een oplossing kan dan zijn het aanleggen van een nieuwe weg, waar vaak grond van een ander voor nodig is, zodat het huis of bedrijf bereikbaar blijft.” Iets anders dat Maarten aanspreekt aan rentmeester zijn, is de verandering daadwerkelijk voor zich zien. ,,Dat ik mijn steentje kan bijdragen als iets daadwerkelijk wordt gerealiseerd, is geweldig. Bijvoorbeeld bij het herontwikkelen van een oude, vervallen boerderij tot woonerf. Je ziet het dan veranderen in iets moois. Dergelijke herontwikkelingstrajecten zijn best actueel momenteel in Nederland – het wordt meer en meer gedaan. Verder zie ik dat er een alsmaar toenemende vraag is naar het gebruik van de openbare ruimte, zoals voor natuurontwikkeling of energieopwekking. Dat maakt het allemaal ontzettend interessant om rentmeester te zijn.”

ONTWIKKELINGEN IN REGIO
Dat maakt Maarten ook van dichtbij mee, in en om zijn woonplaats. Want er zijn allerlei ontwikkelingen die nu en de komende jaren de betrokkenheid van een rentmeester vergen hier in de regio, zegt de 27-jarige. ,,Bijvoorbeeld de verbreding van de Waaldijk. Daar werk ik momenteel samen met mijn collega’s veel aan voor particulieren die langs de dijk wonen. We proberen er zo goed mogelijk uit te komen met de rentmeester van het Waterschap, die eveneens bij de verbreding van de dijk betrokken is.”

De uitdaging is vaak de hoogte van de schadeloosstelling of de onzekerheid hoe en op welke wijze werkzaamheden gaan plaatsvinden. ,,Daar adviseer ik mensen zo goed mogelijk over en begeleid ze bij het proces. Vaak gaat het ook om het bieden van een luisterend oor, naast de taxatie van bijvoorbeeld de grond of andere schadecomponenten. Ik merk dat mensen er vaak echt behoefte aan hebben om even hun verhaal te doen en zich gehoord te voelen. Het is voor velen een onbekend terrein, het rentmeesterschap. Vaak voor boeren of landgoedeigenaren niet, maar voor veel andere mensen wel.” Maarten is vrij recent beëdigd als rentmeester NVR door de Rentmeesterskamer en is lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters.

Daarvoor heeft hij diverse cursussen moeten volgen en elk jaar moet Maarten een bepaald aantal studiepunten halen om zijn kennisniveau op peil te houden en om op te hoogte te blijven van ontwikkelingen in Nederland. Hij mag zich één van de ongeveer 500 beëdigde rentmeesters van Nederland noemen. Niet bepaald veel.


VAK IS BEST ONBEKEND ,,Dat aantal is niet heel hoog. Deels doordat het vak nog best onbekend is, zeker bij mijn generatie en bij mensen die weinig affiniteit hebben met het buitengebied. Dat laatste heb ik zeker wel. Ik ben opgegroeid in Vuren, een dorp dat echt in de polder ligt. Als kind kwam ik vaak in de natuur en viste ik graag. Je groeit op met het buitenleven. Ik wilde een groene opleiding volgen en ben ‘Bos- en Natuurbeheer’ aan de Hogeschool Van Hall Larenstein te Velpgaan studeren.”

Maarten had aanvankelijk een ander beroep voor ogen dan het rentmeesterschap, zo vertelt hij. Ook wel met een link naar de natuur. ,,Ik wilde altijd boswachter worden, maar ben bij rentmeesterij uitgekomen. Mede omdat het juridische en economische aspect mij aansprak. Dat blijkt ook daadwerkelijk zo te zijn: ik ben erg blij dat ik ervoor gekozen heb om rentmeester te worden.”

Bekijk ook

‘Ik heb veel affiniteit met het buitengebied’

Maarten Wilschut (Privé)
  • Home
  • Artikel
  • ‘Ik heb veel affiniteit met het buitengebied’

Maarten Wilschut (27) uit Gorinchem is rentmeester. Een beroep dat maar zo’n 500 mensen in Nederland beoefenen en dat velen niet kennen. Terwijl het juist zo’n veelzijdig en interessant vak is, vindt Maarten. Zeker omdat hij onder meer in het agrarische gebied in deze regio mag werken.

Als rentmeester bij een rentmeesters- en adviesbureau taxeert en beheert Maarten onroerende zaken en geeft hij (juridisch) advies. Ook is hij betrokken bij zaken als herontwikkeling, (erf)pacht en aan- en verkooptrajecten. ,,Ik werk veel voor niet-overheidspartijen. Dan gaat het bijvoorbeeld om onteigening: als de overheid grond of een gebouw wil kopen voor de aanleg van een weg, brug, spoorweg of waterweg dan krijgen de eigenaren een schadevergoeding aangeboden. Een rentmeester kan hierin bemiddelen en advies geven.”

VEELZIJDIG VAK Het interessante van dit vak vindt Maarten dat het zo veelzijdig is, vertelt hij over zijn beroep. ,,Ik ben voornamelijk in het buitengebied werkzaam en dat spreekt mij aan. Het mooiste vind ik het verbinden van mensen. Niet alleen bijstand bieden, maar ook echt wat betekenen voor iemand.” De Gorcumer geeft hier een voorbeeld van. ,,Momenteel ben ik bezig met een project dat gaat om het opheffen van een onbewaakte spoorwegovergang. Daarin zoek ik samen met andere betrokkenen als de gemeente en de spoorwegbeheerder naar een oplossing. Algemeen gesproken kan het gaan om een huis of een agrarisch bedrijf dat alleen bereikbaar is via die onbewaakte spoorwegovergang. Een oplossing kan dan zijn het aanleggen van een nieuwe weg, waar vaak grond van een ander voor nodig is, zodat het huis of bedrijf bereikbaar blijft.” Iets anders dat Maarten aanspreekt aan rentmeester zijn, is de verandering daadwerkelijk voor zich zien. ,,Dat ik mijn steentje kan bijdragen als iets daadwerkelijk wordt gerealiseerd, is geweldig. Bijvoorbeeld bij het herontwikkelen van een oude, vervallen boerderij tot woonerf. Je ziet het dan veranderen in iets moois. Dergelijke herontwikkelingstrajecten zijn best actueel momenteel in Nederland – het wordt meer en meer gedaan. Verder zie ik dat er een alsmaar toenemende vraag is naar het gebruik van de openbare ruimte, zoals voor natuurontwikkeling of energieopwekking. Dat maakt het allemaal ontzettend interessant om rentmeester te zijn.”

ONTWIKKELINGEN IN REGIO
Dat maakt Maarten ook van dichtbij mee, in en om zijn woonplaats. Want er zijn allerlei ontwikkelingen die nu en de komende jaren de betrokkenheid van een rentmeester vergen hier in de regio, zegt de 27-jarige. ,,Bijvoorbeeld de verbreding van de Waaldijk. Daar werk ik momenteel samen met mijn collega’s veel aan voor particulieren die langs de dijk wonen. We proberen er zo goed mogelijk uit te komen met de rentmeester van het Waterschap, die eveneens bij de verbreding van de dijk betrokken is.”

De uitdaging is vaak de hoogte van de schadeloosstelling of de onzekerheid hoe en op welke wijze werkzaamheden gaan plaatsvinden. ,,Daar adviseer ik mensen zo goed mogelijk over en begeleid ze bij het proces. Vaak gaat het ook om het bieden van een luisterend oor, naast de taxatie van bijvoorbeeld de grond of andere schadecomponenten. Ik merk dat mensen er vaak echt behoefte aan hebben om even hun verhaal te doen en zich gehoord te voelen. Het is voor velen een onbekend terrein, het rentmeesterschap. Vaak voor boeren of landgoedeigenaren niet, maar voor veel andere mensen wel.” Maarten is vrij recent beëdigd als rentmeester NVR door de Rentmeesterskamer en is lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters.

Daarvoor heeft hij diverse cursussen moeten volgen en elk jaar moet Maarten een bepaald aantal studiepunten halen om zijn kennisniveau op peil te houden en om op te hoogte te blijven van ontwikkelingen in Nederland. Hij mag zich één van de ongeveer 500 beëdigde rentmeesters van Nederland noemen. Niet bepaald veel.


VAK IS BEST ONBEKEND ,,Dat aantal is niet heel hoog. Deels doordat het vak nog best onbekend is, zeker bij mijn generatie en bij mensen die weinig affiniteit hebben met het buitengebied. Dat laatste heb ik zeker wel. Ik ben opgegroeid in Vuren, een dorp dat echt in de polder ligt. Als kind kwam ik vaak in de natuur en viste ik graag. Je groeit op met het buitenleven. Ik wilde een groene opleiding volgen en ben ‘Bos- en Natuurbeheer’ aan de Hogeschool Van Hall Larenstein te Velpgaan studeren.”

Maarten had aanvankelijk een ander beroep voor ogen dan het rentmeesterschap, zo vertelt hij. Ook wel met een link naar de natuur. ,,Ik wilde altijd boswachter worden, maar ben bij rentmeesterij uitgekomen. Mede omdat het juridische en economische aspect mij aansprak. Dat blijkt ook daadwerkelijk zo te zijn: ik ben erg blij dat ik ervoor gekozen heb om rentmeester te worden.”