Handel, zakelijke dienstverlening en zorg goed voor helft van alle vacatures

Krapte arbeidsmarkt houdt aan
  • Home
  • Artikel
  • Handel, zakelijke dienstverlening en zorg goed voor helft van alle vacatures

Net als in voorgaande kwartalen stonden in het tweede kwartaal van 2023 de meeste vacatures open in de handel (87.000), de zakelijke dienstverlening (71.000) en de zorg (65.000). Gezamenlijk zijn deze drie bedrijfstakken goed voor de helft van alle openstaande vacatures.

Daarnaast valt de handel op omdat het de enige bedrijfstak is waar vacatures zijn bijgekomen: 2.000 stuks. In de bedrijfstakken openbaar bestuur (25.000) en landbouw (3.000) bleef het aantal gelijk, terwijl in de overige bedrijfstakken er minder vacatures waren dan in het voorgaande kwartaal.

Afname aantal vacatures

De sterkste afname was in de horeca, waar het aantal vacatures met 3.000 daalde tot 33.000. In de informatie en communicatie (21.000) en het onderwijs (12.000) nam het aantal openstaande vacatures met 2.000 af.

Na een toename van het aantal ontstane vacatures in het eerste kwartaal ontstonden er in het tweede kwartaal minder nieuwe vacatures. In het tweede kwartaal waren het er 354.000, 27.000 minder dan in het eerste kwartaal. Er werden 365.000 vacatures vervuld (inclusief vervallen vacatures); in het eerste kwartaal waren dat er nog 381.000.

spanning op arbeidsmarkt door vele vacatures

De vacaturegraad – het aantal openstaande vacatures per duizend banen van werknemers – bleef in het tweede kwartaal 49. De bedrijfstakken met de hoogste vacaturegraad zijn de horeca (76) en de bouw (73). Het laagst is de vacaturegraad in het onderwijs, namelijk 25 vacatures per duizend banen.

Aantal banen stijgt

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen nam in het tweede kwartaal nog steeds toe. Met een groei van 7.000 komt het totaal aantal op 11.528.000 (+0,1 procent). In deze cijfers zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd. Het aantal banen stijgt nu al twaalf kwartalen op rij. Het tweede kwartaal van 2020, de start van de coronacrisis, was het laatste kwartaal met een daling van het aantal banen. Daarvoor was het aantal banen al 24 kwartalen op rij toegenomen.

Meer werknemersbanen

Het aantal werknemersbanen steeg met 11.000, een toename van 0,1 procent. Het totaal aantal werknemersbanen kwam daarmee uit op 9.003.000. Het aantal banen van zelfstandigen nam licht af met 4.000 (-0,1 procent) naar 2.525.000. Ruim een op de vijf banen is een zelfstandigenbaan.

Hoe halveert het aantal zorgvacatures?

Door het recordaantal vacatures in de zorgsector dreigen de wachttijden langer te lang te blijven. Verlaging van het ziekteverzuim kan dit voorkomen. Want wanneer het verzuim wordt teruggebracht naar het niveau van voor de coronacrisis kan bijna de helft van het aantal vacatures worden ingevuld. Lees hier verder.

Bekijk ook

Handel, zakelijke dienstverlening en zorg goed voor helft van alle vacatures

Krapte arbeidsmarkt houdt aan
  • Home
  • Artikel
  • Handel, zakelijke dienstverlening en zorg goed voor helft van alle vacatures

Net als in voorgaande kwartalen stonden in het tweede kwartaal van 2023 de meeste vacatures open in de handel (87.000), de zakelijke dienstverlening (71.000) en de zorg (65.000). Gezamenlijk zijn deze drie bedrijfstakken goed voor de helft van alle openstaande vacatures.

Daarnaast valt de handel op omdat het de enige bedrijfstak is waar vacatures zijn bijgekomen: 2.000 stuks. In de bedrijfstakken openbaar bestuur (25.000) en landbouw (3.000) bleef het aantal gelijk, terwijl in de overige bedrijfstakken er minder vacatures waren dan in het voorgaande kwartaal.

Afname aantal vacatures

De sterkste afname was in de horeca, waar het aantal vacatures met 3.000 daalde tot 33.000. In de informatie en communicatie (21.000) en het onderwijs (12.000) nam het aantal openstaande vacatures met 2.000 af.

Na een toename van het aantal ontstane vacatures in het eerste kwartaal ontstonden er in het tweede kwartaal minder nieuwe vacatures. In het tweede kwartaal waren het er 354.000, 27.000 minder dan in het eerste kwartaal. Er werden 365.000 vacatures vervuld (inclusief vervallen vacatures); in het eerste kwartaal waren dat er nog 381.000.

spanning op arbeidsmarkt door vele vacatures

De vacaturegraad – het aantal openstaande vacatures per duizend banen van werknemers – bleef in het tweede kwartaal 49. De bedrijfstakken met de hoogste vacaturegraad zijn de horeca (76) en de bouw (73). Het laagst is de vacaturegraad in het onderwijs, namelijk 25 vacatures per duizend banen.

Aantal banen stijgt

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen nam in het tweede kwartaal nog steeds toe. Met een groei van 7.000 komt het totaal aantal op 11.528.000 (+0,1 procent). In deze cijfers zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd. Het aantal banen stijgt nu al twaalf kwartalen op rij. Het tweede kwartaal van 2020, de start van de coronacrisis, was het laatste kwartaal met een daling van het aantal banen. Daarvoor was het aantal banen al 24 kwartalen op rij toegenomen.

Meer werknemersbanen

Het aantal werknemersbanen steeg met 11.000, een toename van 0,1 procent. Het totaal aantal werknemersbanen kwam daarmee uit op 9.003.000. Het aantal banen van zelfstandigen nam licht af met 4.000 (-0,1 procent) naar 2.525.000. Ruim een op de vijf banen is een zelfstandigenbaan.

Hoe halveert het aantal zorgvacatures?

Door het recordaantal vacatures in de zorgsector dreigen de wachttijden langer te lang te blijven. Verlaging van het ziekteverzuim kan dit voorkomen. Want wanneer het verzuim wordt teruggebracht naar het niveau van voor de coronacrisis kan bijna de helft van het aantal vacatures worden ingevuld. Lees hier verder.