Grootste stijging cao-lonen in veertig jaar 

cao-lonen
  • Home
  • Artikel
  • Grootste stijging cao-lonen in veertig jaar 

In 2023 was de cao-loonstijging de grootste in ruim veertig jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten opzichte van 2022 lagen de cao-lonen in 2023 gemiddeld 6,1 procent hoger. Dat is bijna een verdubbeling van de ontwikkeling in het jaar daarvoor: toen stegen de lonen met 3,2 procent.

De bedrijfstak vervoer en opslag had vorig jaar de grootste loonsverhoging: 8,4 procent. Dit kwam vooral door de loonstijging in het beroepsgoederenvervoer; ook enkele cao’s in de luchtvaart, de havens en de pakketbezorging droegen bij aan dit resultaat.

Ook in de bedrijfstak overige dienstverlening – met onder andere kappers, uitvaartondernemingen en vakbonden – namen de cao-lonen harder toe dan in de meeste andere bedrijfstakken. In de bedrijfstak verhuur van en handel in onroerend goed (woningcorporaties) was de loonstijging met 2,5 procent het kleinst.

Stijging cao-lonen 

De sector overheid noteerde een toename van de cao-lonen met 7,0 procent. Bij de particuliere bedrijven en de gesubsidieerde instellingen namen de lonen toe met respectievelijk 5,9 en 5,5 procent. In 2022 stegen de lonen bij de overheid ook het meest (4,1 procent). Toen kwam dit voornamelijk door de loonstijging in het onderwijs. In 2023 droegen meerdere cao’s bij aan de stijging, onder andere die van gemeenten, Rijk, waterschappen en onderwijs.

grootste cao-loonstijging

In het laatste kwartaal van 2023 lagen de cao-lonen 6,9 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Al twee jaar achtereen is de cao-loonstijging elk kwartaal groter.

Inflatie gooit roet in het eten

Maar weinig mensen zullen echt iets merken van een loonsverhoging, omdat de prijzen harder stegen dan de lonen. Volgens het CBS was de reële loonontwikkeling in de eerste drie kwartalen van 2023 dan ook negatief. Dit betekent dat de lonen minder hard stegen dan de prijzen. In het vierde kwartaal is die reële loonstijging positief, maar het beeld van heel 2023 klaart daarmee niet op: -2,1 procent.

De voorlopige cijfers over 2023 zijn gebaseerd op 99 procent van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd. Drie kwart van de werknemers valt onder een cao.

Lees ook: Het loonverschil neemt af, maar een man verdient nog altijd meer dan een vrouw

Gemiddeld verdienen mannen per uur nog steeds meer dan vrouwen, maar het verschil is opnieuw kleiner geworden.

Bekijk ook

Grootste stijging cao-lonen in veertig jaar 

cao-lonen
  • Home
  • Artikel
  • Grootste stijging cao-lonen in veertig jaar 

In 2023 was de cao-loonstijging de grootste in ruim veertig jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten opzichte van 2022 lagen de cao-lonen in 2023 gemiddeld 6,1 procent hoger. Dat is bijna een verdubbeling van de ontwikkeling in het jaar daarvoor: toen stegen de lonen met 3,2 procent.

De bedrijfstak vervoer en opslag had vorig jaar de grootste loonsverhoging: 8,4 procent. Dit kwam vooral door de loonstijging in het beroepsgoederenvervoer; ook enkele cao’s in de luchtvaart, de havens en de pakketbezorging droegen bij aan dit resultaat.

Ook in de bedrijfstak overige dienstverlening – met onder andere kappers, uitvaartondernemingen en vakbonden – namen de cao-lonen harder toe dan in de meeste andere bedrijfstakken. In de bedrijfstak verhuur van en handel in onroerend goed (woningcorporaties) was de loonstijging met 2,5 procent het kleinst.

Stijging cao-lonen 

De sector overheid noteerde een toename van de cao-lonen met 7,0 procent. Bij de particuliere bedrijven en de gesubsidieerde instellingen namen de lonen toe met respectievelijk 5,9 en 5,5 procent. In 2022 stegen de lonen bij de overheid ook het meest (4,1 procent). Toen kwam dit voornamelijk door de loonstijging in het onderwijs. In 2023 droegen meerdere cao’s bij aan de stijging, onder andere die van gemeenten, Rijk, waterschappen en onderwijs.

grootste cao-loonstijging

In het laatste kwartaal van 2023 lagen de cao-lonen 6,9 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Al twee jaar achtereen is de cao-loonstijging elk kwartaal groter.

Inflatie gooit roet in het eten

Maar weinig mensen zullen echt iets merken van een loonsverhoging, omdat de prijzen harder stegen dan de lonen. Volgens het CBS was de reële loonontwikkeling in de eerste drie kwartalen van 2023 dan ook negatief. Dit betekent dat de lonen minder hard stegen dan de prijzen. In het vierde kwartaal is die reële loonstijging positief, maar het beeld van heel 2023 klaart daarmee niet op: -2,1 procent.

De voorlopige cijfers over 2023 zijn gebaseerd op 99 procent van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd. Drie kwart van de werknemers valt onder een cao.

Lees ook: Het loonverschil neemt af, maar een man verdient nog altijd meer dan een vrouw

Gemiddeld verdienen mannen per uur nog steeds meer dan vrouwen, maar het verschil is opnieuw kleiner geworden.