Groei jij mee met Sociaal Team Houten?

Het Sociaal Team Houten is er voor vragen waar u en uw omgeving geen oplossing voor hebben. (Getty Images/iStockphoto)

Stichting Sociaal Team Houten breidt uit op hun eigen begeleiding Wmo en jeugd. De organisatie kiest hiervoor omdat daarmee de hulp sneller kan starten en laagdrempeliger is. De begeleider vanuit het Sociaal Team kan de hulpvrager helpen om goed gebruik te maken van het eigen netwerk en de mogelijkheden van informele organisaties.

Op dit moment is er ruimte voor uitbreiding op professionals voor begeleiding zowel Wmo als jeugd en een coach-werkbegeleider die inhoudelijk thuis is in dit soort verandertrajecten en de begeleiders kan helpen om de hulpvrager te ‘versterken in zijn of haar gewone leven’.

Cecile Ter Beek is directeur-bestuurder van de stichting, die vier jaar geleden is opgericht als uitvoeringsorganisatie van de gemeente voor de Wmo en de Jeugdwet. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is ook onderdeel van de stichting voor de preventie en lichte opvoedondersteuning.

Gemeente Houten kiest met deze organisatie voor een zelfstandige organisatie op relatieve afstand van de gemeente. “Voordeel is dat we daardoor ondernemender kunnen zijn en onze dienstverlening goed kunnen afstemmen op de behoefte van de inwoner. De samenwerking daarin met de gemeente verloopt goed.”

DUURZAAM OP DE RIT Het werkgebied van Sociaal Team Houten bestaat uit Houten en een aantal dorpen er om heen. Volgens Ter Beek een gemeente waar de meeste inwoners goed weten waar ze recht op hebben qua ondersteuning en zorg.

“Wij zetten een veranderslag in zodat we binnen het beschikbare budget de inwoners kunnen blijven ondersteunen die dat het hardst nodig hebben. Wij willen mensen helpen hun leven duurzaam op de rit te krijgen. Medewerkers waren vooral gewend om problemen op te lossen. Nu moeten ze leren om vooral de inwoner te versterken en bekrachtigen op wat deze al aan eigen kwaliteiten kan inzetten om de problemen op te lossen. We gaan steeds op zoek naar: wat kan je wel.”

De nieuwe manier van werken vraagt een cultuuromslag binnen de organisatie. ”Dit doen we niet top-down maar echt met de medewerkers samen. We doen dit onder andere met deep democracy, een methode van dialoog voeren die ruimte biedt aan de stem van de minderheid. Dat draagt bij aan de duurzaamheid van besluiten die we samen nemen. Iedereen mag er zijn met zijn of haar kwaliteiten en mening. We vullen elkaar daarin aan. Medewerkers krijgen vrijheid en flexibiliteit. Er is veel ruimte voor autonomie in de organisatie, zolang je je verantwoordelijkheid neemt.”

SOLLICITEREN? Stuur je motivatie en CV voor 10 maart naar: secretariaat@sociaalteamhouten.nl. Meer informatie: Annegien Helderman (Wmo), annegien.helderman@sociaalteamhouten.nl en Astrid Gelmers (jeugd), astrid.gelmers@sociaalteamhouten.nl

Bekijk ook

Groei jij mee met Sociaal Team Houten?

Het Sociaal Team Houten is er voor vragen waar u en uw omgeving geen oplossing voor hebben. (Getty Images/iStockphoto)

Stichting Sociaal Team Houten breidt uit op hun eigen begeleiding Wmo en jeugd. De organisatie kiest hiervoor omdat daarmee de hulp sneller kan starten en laagdrempeliger is. De begeleider vanuit het Sociaal Team kan de hulpvrager helpen om goed gebruik te maken van het eigen netwerk en de mogelijkheden van informele organisaties.

Op dit moment is er ruimte voor uitbreiding op professionals voor begeleiding zowel Wmo als jeugd en een coach-werkbegeleider die inhoudelijk thuis is in dit soort verandertrajecten en de begeleiders kan helpen om de hulpvrager te ‘versterken in zijn of haar gewone leven’.

Cecile Ter Beek is directeur-bestuurder van de stichting, die vier jaar geleden is opgericht als uitvoeringsorganisatie van de gemeente voor de Wmo en de Jeugdwet. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is ook onderdeel van de stichting voor de preventie en lichte opvoedondersteuning.

Gemeente Houten kiest met deze organisatie voor een zelfstandige organisatie op relatieve afstand van de gemeente. “Voordeel is dat we daardoor ondernemender kunnen zijn en onze dienstverlening goed kunnen afstemmen op de behoefte van de inwoner. De samenwerking daarin met de gemeente verloopt goed.”

DUURZAAM OP DE RIT Het werkgebied van Sociaal Team Houten bestaat uit Houten en een aantal dorpen er om heen. Volgens Ter Beek een gemeente waar de meeste inwoners goed weten waar ze recht op hebben qua ondersteuning en zorg.

“Wij zetten een veranderslag in zodat we binnen het beschikbare budget de inwoners kunnen blijven ondersteunen die dat het hardst nodig hebben. Wij willen mensen helpen hun leven duurzaam op de rit te krijgen. Medewerkers waren vooral gewend om problemen op te lossen. Nu moeten ze leren om vooral de inwoner te versterken en bekrachtigen op wat deze al aan eigen kwaliteiten kan inzetten om de problemen op te lossen. We gaan steeds op zoek naar: wat kan je wel.”

De nieuwe manier van werken vraagt een cultuuromslag binnen de organisatie. ”Dit doen we niet top-down maar echt met de medewerkers samen. We doen dit onder andere met deep democracy, een methode van dialoog voeren die ruimte biedt aan de stem van de minderheid. Dat draagt bij aan de duurzaamheid van besluiten die we samen nemen. Iedereen mag er zijn met zijn of haar kwaliteiten en mening. We vullen elkaar daarin aan. Medewerkers krijgen vrijheid en flexibiliteit. Er is veel ruimte voor autonomie in de organisatie, zolang je je verantwoordelijkheid neemt.”

SOLLICITEREN? Stuur je motivatie en CV voor 10 maart naar: secretariaat@sociaalteamhouten.nl. Meer informatie: Annegien Helderman (Wmo), annegien.helderman@sociaalteamhouten.nl en Astrid Gelmers (jeugd), astrid.gelmers@sociaalteamhouten.nl