Derde kwartaal valt op met grootste cao-loonstijging van deze eeuw

cao-loonstijging 2023 Q3 hoogste
  • Home
  • Artikel
  • Derde kwartaal valt op met grootste cao-loonstijging van deze eeuw

De cao-lonen zijn in het derde kwartaal van 2023 met 6,1 procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Gecorrigeerd met het inflatiepercentage voor het derde kwartaal (2,6 procent) blijft daar 3,4 procent van over. Dit is de hoogste cao-loonstijging van deze eeuw, aldus het CBS.

In het derde kwartaal stegen de cao-lonen inclusief bijzondere beloningen het meest bij de sector overheid (6,8 procent). In de sectoren particuliere bedrijven en gesubsidieerde instellingen was de ontwikkeling achtereenvolgens 6,1 en 5,3 procent.

Cao-loonstijging in onderwijs

Op het niveau van bedrijfstakken stegen de lonen in het derde kwartaal het meest in het onderwijs, namelijk met 8,9 procent. In de bedrijfstak verhuur en handel van onroerend goed was de loonstijging met 2,5 procent het laagst.

In hetzelfde kwartaal van vorig jaar was de loonstijging in het onderwijs met 7,0 procent ook het hoogst. De inmiddels definitief geworden cao voortgezet onderwijs is nog niet opgenomen in deze cijfers.

Driekwart werknemers heeft cao

De contractuele loonkosten, de cao-lonen plus werkgeverspremies, stegen met 5,8 procent in het derde kwartaal. De ontwikkeling van de contractuele loonkosten is hiermee iets lager dan die van de cao-lonen. De stijging valt onder andere lager uit doordat werkgevers die zijn aangesloten bij het pensioenfonds ABP geen premie meer hoeven te betalen voor de Wet VPL. Het ABP is het pensioenfonds van de overheid. Hierdoor heeft deze wijziging vooral gevolgen voor deze sector.

De voorlopige cijfers over het derde kwartaal van 2023 zijn gebaseerd op 96 procent van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd. Ongeveer drie kwart van de werknemers valt onder een cao.

cao-loonstijging per bedrijfstak

Loopt thuiswerken op z’n eind?

Hoewel internationaal steeds meer big tech-bedrijven een resoluut einde maken aan ongelimiteerd thuiswerken van hun werknemers, volgen Nederlandse bedrijven deze ontwikkeling vooralsnog niet. ”Als je allerlei fratsen moet uithalen om medewerkers naar kantoor te laten komen, dan moet je wellicht concluderen dat het kantoorconcept grondig moet worden herzien.” Lees hier het het artikel.

Bekijk ook

Derde kwartaal valt op met grootste cao-loonstijging van deze eeuw

cao-loonstijging 2023 Q3 hoogste
  • Home
  • Artikel
  • Derde kwartaal valt op met grootste cao-loonstijging van deze eeuw

De cao-lonen zijn in het derde kwartaal van 2023 met 6,1 procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Gecorrigeerd met het inflatiepercentage voor het derde kwartaal (2,6 procent) blijft daar 3,4 procent van over. Dit is de hoogste cao-loonstijging van deze eeuw, aldus het CBS.

In het derde kwartaal stegen de cao-lonen inclusief bijzondere beloningen het meest bij de sector overheid (6,8 procent). In de sectoren particuliere bedrijven en gesubsidieerde instellingen was de ontwikkeling achtereenvolgens 6,1 en 5,3 procent.

Cao-loonstijging in onderwijs

Op het niveau van bedrijfstakken stegen de lonen in het derde kwartaal het meest in het onderwijs, namelijk met 8,9 procent. In de bedrijfstak verhuur en handel van onroerend goed was de loonstijging met 2,5 procent het laagst.

In hetzelfde kwartaal van vorig jaar was de loonstijging in het onderwijs met 7,0 procent ook het hoogst. De inmiddels definitief geworden cao voortgezet onderwijs is nog niet opgenomen in deze cijfers.

Driekwart werknemers heeft cao

De contractuele loonkosten, de cao-lonen plus werkgeverspremies, stegen met 5,8 procent in het derde kwartaal. De ontwikkeling van de contractuele loonkosten is hiermee iets lager dan die van de cao-lonen. De stijging valt onder andere lager uit doordat werkgevers die zijn aangesloten bij het pensioenfonds ABP geen premie meer hoeven te betalen voor de Wet VPL. Het ABP is het pensioenfonds van de overheid. Hierdoor heeft deze wijziging vooral gevolgen voor deze sector.

De voorlopige cijfers over het derde kwartaal van 2023 zijn gebaseerd op 96 procent van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd. Ongeveer drie kwart van de werknemers valt onder een cao.

cao-loonstijging per bedrijfstak

Loopt thuiswerken op z’n eind?

Hoewel internationaal steeds meer big tech-bedrijven een resoluut einde maken aan ongelimiteerd thuiswerken van hun werknemers, volgen Nederlandse bedrijven deze ontwikkeling vooralsnog niet. ”Als je allerlei fratsen moet uithalen om medewerkers naar kantoor te laten komen, dan moet je wellicht concluderen dat het kantoorconcept grondig moet worden herzien.” Lees hier het het artikel.