De kortste route naar werk

(vlnr) jobcoach André de Witte, trainer Nelie van der Velde, manager Chantal Vos, accountmanager Jaap Hofstra en kandidaat Amina in de instructieruimte van de Sprint Academie. (Foto: Marco Jansen)

Van instroom via het Arbeidsonderzoeks- centrum, doorstroom, via één van de academies van Inclusief Groep, tot uitstroom via bemiddeling vinden kandidaten binnen een jaar een route naar duurzaam werk. Inclusief Groep helpt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt met een nieuwe aanpak op weg naar werk.

Terwijl werkgevers staan te springen om mensen en vacatures moeilijk in kunnen vullen, hebben veel mensen de weg naar werk nog niet gevonden. Inclusief Groep heeft een nieuw model ontwikkeld: met ‘De kortste route naar werk’ stromen kandidaten binnen een jaar uit naar duurzaam werk.

Dit traject is voor mensen met een uitkering van de sociale dienst van de gemeente in het kader van de Participatiewet en mensen die vallen onder de werking van de Participatiewet en niet op eigen kracht de weg naar werk vinden. Inclusief Groep biedt ondersteuning en begeleiding. Dit is een heel andere werkwijze dan Inclusief Groep ooit eerder heeft aangeboden, weet accountmanager Jaap Hofstra. ,,Nu is onze eerste aandacht gericht op de vacatures die er al zijn. We zien vaak dat ze wat anders zoeken dan er op de arbeidsmarkt te krijgen is. Wij kijken naar realistische kansen op werk voor onbenut potentieel.’’

Kandidaten beginnen bij het Arbeidsonderzoekscentrum op de locatie Ermelo aan de Paul Krugerweg 43b. ,,Hier doen zij onder begeleiding van een toegepast psycholoog testen en maken werkopdrachten. Ze ontdekken in twee weken waar hun interesses liggen, wat hun talenten zijn en waar ze zich in kunnen ontwikkelen. Ze kunnen beroepen verkennen en we zetten speciale technieken in om te laten zien hoe toekomstige beroepen eruit zien.’’ Chantal Vos, manager re-integratie Inclusief Groep: ,,Zo kunnen ze met VR (virtual reality) brillen ervaren hoe het is om op de bouw op een steiger te staan of hoe het schoonmaakwerk in een school gaat. Vooral jongeren of mensen afkomstig uit een ander land missen vaak een realistisch beeld. Wij laten hen kennis maken met beroepen in het werkveld met veel werkgelegenheid.’’

Voor kansrijke beroepen zijn uitstroomprofielen gemaakt: beschrijvingen van functies en bijbehorende vaardigheden. Vos: ,,Voor facilitaire dienstverlening schoonmaken is dit nauwkeurig werken en goed contact met mensen. Voor horeca is flexibiliteit en inlevingsvermogen belangrijk.’’ Hofstra: ,,Wij zetten dit af tegen alles wat we weten vanuit het Arbeidsonderzoekscentrum. De toegepast psycholoog draagt het profiel van de kandidaat aan ons over en dit matchen wij met het uitstroomprofiel van een toekomstige baan.’’

Aan de Sprintacademie volgen deelnemers trainingen als het laatste sprintje naar werk. Hofstra: ,,In de ochtend zijn er negen workshops en in de middag komen kandidaten opnieuw om met hulp van de accountmanagers begeleid te worden naar werk. Tijdens de workshops leren ze een cv opstellen, een brief schrijven, solliciteren en een gesprek voeren. ’s Middags komen ze in contact met bedrijven. Wij nodigen uitzendbureaus en werkgevers uit om hier te vertellen over het werkaanbod, speeddates te houden of een presentatie te geven van hun bedrijf. We maken de verbinding van vraag en aanbod.’’

De vijver van personeel, zoals Vos het noemt, bestaat uit mensen die werkfit zijn. Voor de Sprintacademie kunnen kandidaten die dat nodig hebben basale werknemersvaardigheden opdoen in de Basisacademie. Vos: ,,Samenwerken, werkafspraken nakomen, op tijd komen zijn vaardigheden die we als voorbereiding op de stap naar werk aanleren. Dit vindt plaats in de productieomgeving van Inclusief Groep. Ze kunnen vakvaardigheden ontwikkelen bij externe werkgevers of bij onze eigen Vakacademies Post, Schoonmaak, Groenvoorziening, Electro en de Productie.’’

De accountmanagers bemiddelen geschikte kandidaten naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Hofstra: ,,Dit kan ook via een uitzendbureau of via onze detachering als een werkgever nog niet gelijk iemand in dienst wil nemen. Als een kandidaat ergens begint, monitoren wij het verloop. Verder zijn er allerlei mogelijkheden om de kandidaat te ondersteunen zodat het werk duurzaam en blijvend is, o.a. door jobcoach vouchers.’’

Vos voert gesprekken met gemeenten op de Noordwest Veluwe. Met kandidaten vanuit Meerinzicht (Ermelo, Harderwijk, Zeewolde) is inmiddels gestart. ,,Gemeentes hebben veel mensen in uitkering en een tekort aan budget. Er is veel werkgelegenheid en duurzame uitstroming is dus een logische gedachte.” Zij is overtuigd dat de nieuwe aanpak een hoger rendement zal opleveren. De ambitie is dit jaar minimaal 400 a 450 mensen hun weg te laten vinden op de arbeidsmarkt. ,,Het vraagt ook meer van de kandidaten. Ze moeten 16 uur per week beschikbaar zijn en kunnen dus niet passief blijven. Ze zijn bezig met hun eigen proces waarbij in de bemiddelingsfase sprake is van ‘gezonde druk’. Dit vanuit de positieve gedachte dat werk veel kan betekenen voor jou persoonlijk en je toekomst. Bovendien is de stap naar ander werk makkelijker te zetten vanuit een baan dan vanaf de bank.” Meer weten over de aanpak? Bel: 0341-274111 of mail: c.vos@inclusiefgroep.nl j.hofstra@inclusiefgroep.nl

Bekijk ook

De kortste route naar werk

(vlnr) jobcoach André de Witte, trainer Nelie van der Velde, manager Chantal Vos, accountmanager Jaap Hofstra en kandidaat Amina in de instructieruimte van de Sprint Academie. (Foto: Marco Jansen)

Van instroom via het Arbeidsonderzoeks- centrum, doorstroom, via één van de academies van Inclusief Groep, tot uitstroom via bemiddeling vinden kandidaten binnen een jaar een route naar duurzaam werk. Inclusief Groep helpt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt met een nieuwe aanpak op weg naar werk.

Terwijl werkgevers staan te springen om mensen en vacatures moeilijk in kunnen vullen, hebben veel mensen de weg naar werk nog niet gevonden. Inclusief Groep heeft een nieuw model ontwikkeld: met ‘De kortste route naar werk’ stromen kandidaten binnen een jaar uit naar duurzaam werk.

Dit traject is voor mensen met een uitkering van de sociale dienst van de gemeente in het kader van de Participatiewet en mensen die vallen onder de werking van de Participatiewet en niet op eigen kracht de weg naar werk vinden. Inclusief Groep biedt ondersteuning en begeleiding. Dit is een heel andere werkwijze dan Inclusief Groep ooit eerder heeft aangeboden, weet accountmanager Jaap Hofstra. ,,Nu is onze eerste aandacht gericht op de vacatures die er al zijn. We zien vaak dat ze wat anders zoeken dan er op de arbeidsmarkt te krijgen is. Wij kijken naar realistische kansen op werk voor onbenut potentieel.’’

Kandidaten beginnen bij het Arbeidsonderzoekscentrum op de locatie Ermelo aan de Paul Krugerweg 43b. ,,Hier doen zij onder begeleiding van een toegepast psycholoog testen en maken werkopdrachten. Ze ontdekken in twee weken waar hun interesses liggen, wat hun talenten zijn en waar ze zich in kunnen ontwikkelen. Ze kunnen beroepen verkennen en we zetten speciale technieken in om te laten zien hoe toekomstige beroepen eruit zien.’’ Chantal Vos, manager re-integratie Inclusief Groep: ,,Zo kunnen ze met VR (virtual reality) brillen ervaren hoe het is om op de bouw op een steiger te staan of hoe het schoonmaakwerk in een school gaat. Vooral jongeren of mensen afkomstig uit een ander land missen vaak een realistisch beeld. Wij laten hen kennis maken met beroepen in het werkveld met veel werkgelegenheid.’’

Voor kansrijke beroepen zijn uitstroomprofielen gemaakt: beschrijvingen van functies en bijbehorende vaardigheden. Vos: ,,Voor facilitaire dienstverlening schoonmaken is dit nauwkeurig werken en goed contact met mensen. Voor horeca is flexibiliteit en inlevingsvermogen belangrijk.’’ Hofstra: ,,Wij zetten dit af tegen alles wat we weten vanuit het Arbeidsonderzoekscentrum. De toegepast psycholoog draagt het profiel van de kandidaat aan ons over en dit matchen wij met het uitstroomprofiel van een toekomstige baan.’’

Aan de Sprintacademie volgen deelnemers trainingen als het laatste sprintje naar werk. Hofstra: ,,In de ochtend zijn er negen workshops en in de middag komen kandidaten opnieuw om met hulp van de accountmanagers begeleid te worden naar werk. Tijdens de workshops leren ze een cv opstellen, een brief schrijven, solliciteren en een gesprek voeren. ’s Middags komen ze in contact met bedrijven. Wij nodigen uitzendbureaus en werkgevers uit om hier te vertellen over het werkaanbod, speeddates te houden of een presentatie te geven van hun bedrijf. We maken de verbinding van vraag en aanbod.’’

De vijver van personeel, zoals Vos het noemt, bestaat uit mensen die werkfit zijn. Voor de Sprintacademie kunnen kandidaten die dat nodig hebben basale werknemersvaardigheden opdoen in de Basisacademie. Vos: ,,Samenwerken, werkafspraken nakomen, op tijd komen zijn vaardigheden die we als voorbereiding op de stap naar werk aanleren. Dit vindt plaats in de productieomgeving van Inclusief Groep. Ze kunnen vakvaardigheden ontwikkelen bij externe werkgevers of bij onze eigen Vakacademies Post, Schoonmaak, Groenvoorziening, Electro en de Productie.’’

De accountmanagers bemiddelen geschikte kandidaten naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Hofstra: ,,Dit kan ook via een uitzendbureau of via onze detachering als een werkgever nog niet gelijk iemand in dienst wil nemen. Als een kandidaat ergens begint, monitoren wij het verloop. Verder zijn er allerlei mogelijkheden om de kandidaat te ondersteunen zodat het werk duurzaam en blijvend is, o.a. door jobcoach vouchers.’’

Vos voert gesprekken met gemeenten op de Noordwest Veluwe. Met kandidaten vanuit Meerinzicht (Ermelo, Harderwijk, Zeewolde) is inmiddels gestart. ,,Gemeentes hebben veel mensen in uitkering en een tekort aan budget. Er is veel werkgelegenheid en duurzame uitstroming is dus een logische gedachte.” Zij is overtuigd dat de nieuwe aanpak een hoger rendement zal opleveren. De ambitie is dit jaar minimaal 400 a 450 mensen hun weg te laten vinden op de arbeidsmarkt. ,,Het vraagt ook meer van de kandidaten. Ze moeten 16 uur per week beschikbaar zijn en kunnen dus niet passief blijven. Ze zijn bezig met hun eigen proces waarbij in de bemiddelingsfase sprake is van ‘gezonde druk’. Dit vanuit de positieve gedachte dat werk veel kan betekenen voor jou persoonlijk en je toekomst. Bovendien is de stap naar ander werk makkelijker te zetten vanuit een baan dan vanaf de bank.” Meer weten over de aanpak? Bel: 0341-274111 of mail: c.vos@inclusiefgroep.nl j.hofstra@inclusiefgroep.nl