‘CO2-footprint kantoren bestaat voor 40 procent uit personenmobiliteit’

ov-kilometers tellen ook mee voor co2-footprint bedrijf
Woon-werk- en zakelijk verkeer per ov valt ook onder de verplichte rapportage van kilometers.
  • Home
  • Artikel
  • ‘CO2-footprint kantoren bestaat voor 40 procent uit personenmobiliteit’

Een organisatie met honderd of meer werknemers is vanaf 1 januari 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van medewerkers. Deze rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM) wordt ingesteld vanwege de afgesproken vermindering van de CO2-uitstoot door Nederland. “Bedrijven hebben nog geen grip op dit thema”, zegt Carmen Cosijn van Stichting Stimular. “84 procent heeft de data nog niet op orde.”  

Tot de te verminderen uitstoot van CO2 hoort ook die van zakelijk en woon-werkverkeer van werknemers. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil daarom bekijken hoeveel CO2 het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers daadwerkelijk uitstoot. Op dit moment zorgen zakelijk verkeer en woon-werkverkeer samen naar schatting voor meer dan 50 procent van de gereden kilometers in Nederland. 

personenmobiliteit zorgt voor grote CO2-footprint kantoren
40 procent van de CO2-footprint van een gemiddeld kantoor is het gevolg van personenmobiliteit. (Bron: Milieubarometer-benchmark woningcorporaties Stichting Stimular)

Dat het grootste deel van de bedrijven deze data niet op orde heeft, vindt Carmen Cosijn, adviseur duurzaam ondernemen bij Stichting Stimular, zorgwekkend. “En het geeft aan dat de meeste bedrijven er nog geen grip op hebben.” Overigens geeft 61 procent van de ondervraagde organisaties aan een deel van de registratie op orde te hebben. “Maar dan gaat het met name om autokilometers zonder specificatie naar soort brandstof.”

CO2-footprint kantoren blijft aanzienlijk

De jaarlijkse milieubenchmark van Stichting Stimular op basis van dertig kantoorpanden laat volgens Cosijn zien dat personenmobiliteit nog altijd 40 procent beslaat van de CO2-impact van een gemiddeld kantoor. “Na de lockdowns in 2020 en 2021 zagen we een halvering van afgelegde kilometers voor zakelijk en woon-werkverkeer als gevolg van thuiswerken. Dat scheelde respectievelijk 1.600 en 2.700 kilometer per medewerker. Maar de impact in het totaal blijft aanzienlijk. Daarom is het blijven zoeken naar verbetermogelijkheden in het vervoer van belang.”

Meer ov, fiets en elektrisch rijden

Cosijn ziet veel potentieel in een verschuiving van autokilometers naar het openbaar vervoer (ov). “Omdat ook het ov verder verduurzaamt, is de impact per afgelegde kilometer vele malen kleiner. Met name binnen het zakelijk verkeer ligt het percentage ov- en fietskilometers echter nog erg laag. Ook is veel winst te boeken door op – echte groene – elektriciteit te rijden. Verder blijft het verminderen van de afgelegde kilometers zelf de meest effectieve maatregel, hoewel hierin natuurlijk al veel in is veranderd sinds de pandemie.”

Beter sturen met goede monitoring

Om op deze maatregelen te kunnen sturen is dus van belang om inzichtelijk te hebben met welke vervoerswijze en brandstof medewerkers reizen. “Ondanks dat de CO2-emissies met name ontstaan als gevolg van autokilometers, geeft dit item alleen onvoldoende inzicht in de voortgang van duurzame mobiliteit”, zegt Cosijn. “De registratieplicht is een goede opstap naar uitgebreidere monitoring. Daar moet wel aan worden toegevoegd dat de huidige registratieregels niet alle zakelijke kilometers meenemen en de rekentool uitgaat van te lage CO2-factoren. We raden aan een footprinttool te gebruiken om een realistische footprint van het vervoer te berekenen.”

‘Voor veel bedrijven is thuiswerken tegenwoordig essentieel’

“Als je allerlei fratsen moet uithalen om medewerkers naar kantoor te laten komen, dan moet je wellicht concluderen dat het kantoorconcept grondig moet worden herzien.” Lees hier meer.

Bekijk ook

‘CO2-footprint kantoren bestaat voor 40 procent uit personenmobiliteit’

ov-kilometers tellen ook mee voor co2-footprint bedrijf
Woon-werk- en zakelijk verkeer per ov valt ook onder de verplichte rapportage van kilometers.
  • Home
  • Artikel
  • ‘CO2-footprint kantoren bestaat voor 40 procent uit personenmobiliteit’

Een organisatie met honderd of meer werknemers is vanaf 1 januari 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van medewerkers. Deze rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM) wordt ingesteld vanwege de afgesproken vermindering van de CO2-uitstoot door Nederland. “Bedrijven hebben nog geen grip op dit thema”, zegt Carmen Cosijn van Stichting Stimular. “84 procent heeft de data nog niet op orde.”  

Tot de te verminderen uitstoot van CO2 hoort ook die van zakelijk en woon-werkverkeer van werknemers. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil daarom bekijken hoeveel CO2 het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers daadwerkelijk uitstoot. Op dit moment zorgen zakelijk verkeer en woon-werkverkeer samen naar schatting voor meer dan 50 procent van de gereden kilometers in Nederland. 

personenmobiliteit zorgt voor grote CO2-footprint kantoren
40 procent van de CO2-footprint van een gemiddeld kantoor is het gevolg van personenmobiliteit. (Bron: Milieubarometer-benchmark woningcorporaties Stichting Stimular)

Dat het grootste deel van de bedrijven deze data niet op orde heeft, vindt Carmen Cosijn, adviseur duurzaam ondernemen bij Stichting Stimular, zorgwekkend. “En het geeft aan dat de meeste bedrijven er nog geen grip op hebben.” Overigens geeft 61 procent van de ondervraagde organisaties aan een deel van de registratie op orde te hebben. “Maar dan gaat het met name om autokilometers zonder specificatie naar soort brandstof.”

CO2-footprint kantoren blijft aanzienlijk

De jaarlijkse milieubenchmark van Stichting Stimular op basis van dertig kantoorpanden laat volgens Cosijn zien dat personenmobiliteit nog altijd 40 procent beslaat van de CO2-impact van een gemiddeld kantoor. “Na de lockdowns in 2020 en 2021 zagen we een halvering van afgelegde kilometers voor zakelijk en woon-werkverkeer als gevolg van thuiswerken. Dat scheelde respectievelijk 1.600 en 2.700 kilometer per medewerker. Maar de impact in het totaal blijft aanzienlijk. Daarom is het blijven zoeken naar verbetermogelijkheden in het vervoer van belang.”

Meer ov, fiets en elektrisch rijden

Cosijn ziet veel potentieel in een verschuiving van autokilometers naar het openbaar vervoer (ov). “Omdat ook het ov verder verduurzaamt, is de impact per afgelegde kilometer vele malen kleiner. Met name binnen het zakelijk verkeer ligt het percentage ov- en fietskilometers echter nog erg laag. Ook is veel winst te boeken door op – echte groene – elektriciteit te rijden. Verder blijft het verminderen van de afgelegde kilometers zelf de meest effectieve maatregel, hoewel hierin natuurlijk al veel in is veranderd sinds de pandemie.”

Beter sturen met goede monitoring

Om op deze maatregelen te kunnen sturen is dus van belang om inzichtelijk te hebben met welke vervoerswijze en brandstof medewerkers reizen. “Ondanks dat de CO2-emissies met name ontstaan als gevolg van autokilometers, geeft dit item alleen onvoldoende inzicht in de voortgang van duurzame mobiliteit”, zegt Cosijn. “De registratieplicht is een goede opstap naar uitgebreidere monitoring. Daar moet wel aan worden toegevoegd dat de huidige registratieregels niet alle zakelijke kilometers meenemen en de rekentool uitgaat van te lage CO2-factoren. We raden aan een footprinttool te gebruiken om een realistische footprint van het vervoer te berekenen.”

‘Voor veel bedrijven is thuiswerken tegenwoordig essentieel’

“Als je allerlei fratsen moet uithalen om medewerkers naar kantoor te laten komen, dan moet je wellicht concluderen dat het kantoorconcept grondig moet worden herzien.” Lees hier meer.