‘Banengroei neemt minder snel toe door hoge inflatie’

minder banengroei
  • Home
  • Artikel
  • ‘Banengroei neemt minder snel toe door hoge inflatie’

De banengroei neemt volgend jaar minder snel toe dan de afgelopen twee jaar, meldt uitkeringsinstantie UWV. De arbeidsmarkt blijft krap, maar vanwege de hoge inflatie groeit de economie minder sterk. Dat heeft gevolgen voor het aantal vacatures.

Dit jaar neemt het aantal banen voor werknemers en zelfstandigen naar verwachting toe met 1,4 procent (165.000) en het aantal gewerkte uren met 1,2 procent. Voor 2024 zijn de verwachtingen lager. Het aantal banen groeit met 0,5 procent (61.000) en het aantal gewerkte uren met 0,4 procent. Het aantal uren stijgt minder dan het aantal banen in 2023 en 2024. Daardoor daalt het gemiddeld aantal uren per baan.

Valt de banengroei stil?

Door de lagere economische groei en de aanhoudende personeelskrapte staat de arbeidsmarkt onder druk. Naar verwachting wordt dit de komende jaren niet veel minder. Dit drukt op de werkgelegenheid. Bedrijven zijn genoodzaakt andere oplossingen te vinden om de productie toch te laten groeien, bijvoorbeeld door meer automatisering. “Mocht Nederland eind 2023 een strenge winter krijgen met onvoldoende aanbod van gas, dan valt de banengroei in 2024 bijna stil.”

Daling aantal vacatures

De verwachtingen verschillen per sector. Sectoren die het goed blijven doen zijn vooral informatie en communicatie, zorg en welzijn en zakelijke diensten. Voor de industrie, de bouwnijverheid en de landbouw zijn de vooruitzichten minder positief.

Het aantal ontstane vacatures bereikte in 2022 met bijna 1,6 miljoen het hoogste niveau sinds 1997, maar neemt naar verwachting in 2023 af met 8 procent (119.000). Dat is het gevolg van de lagere economische groei. In 2024 wordt een verdere daling verwacht met 3 procent (43.000). Het aantal ontstane vacatures ligt dan met bijna 1,4 miljoen nog altijd hoger dan in 2019, het jaar voor de coronapandemie.

Krapte arbeidsmarkt blijft structureel

UWV verwacht de hoogste aantallen nieuwe vacatures in de detailhandel (240.000), zorg en welzijn (217.000) en horeca (115.000). “Het is gebruikelijk dat er veel vacatures ontstaan in de detailhandel en de horeca. In deze sectoren werken veel jongeren in bijbanen. Vaak gedurende korte tijd waardoor er ook snel weer nieuwe vacatures ontstaan. De sector zorg en welzijn heeft vooral veel vacatures omdat het een grote sector is.”

Lees ook: Einde aan thuiswerken? ‘Voor veel Nederlandse bedrijven is het tegenwoordig essentieel’

De terugloop in het aantal ontstane vacatures betekent niet dat er geen tekorten aan personeel meer zijn. “De krapte is voor een groot deel structureel, onder meer doordat vraag en aanbod inhoudelijk niet goed op elkaar aansluiten.” 

Bekijk ook

‘Banengroei neemt minder snel toe door hoge inflatie’

minder banengroei
  • Home
  • Artikel
  • ‘Banengroei neemt minder snel toe door hoge inflatie’

De banengroei neemt volgend jaar minder snel toe dan de afgelopen twee jaar, meldt uitkeringsinstantie UWV. De arbeidsmarkt blijft krap, maar vanwege de hoge inflatie groeit de economie minder sterk. Dat heeft gevolgen voor het aantal vacatures.

Dit jaar neemt het aantal banen voor werknemers en zelfstandigen naar verwachting toe met 1,4 procent (165.000) en het aantal gewerkte uren met 1,2 procent. Voor 2024 zijn de verwachtingen lager. Het aantal banen groeit met 0,5 procent (61.000) en het aantal gewerkte uren met 0,4 procent. Het aantal uren stijgt minder dan het aantal banen in 2023 en 2024. Daardoor daalt het gemiddeld aantal uren per baan.

Valt de banengroei stil?

Door de lagere economische groei en de aanhoudende personeelskrapte staat de arbeidsmarkt onder druk. Naar verwachting wordt dit de komende jaren niet veel minder. Dit drukt op de werkgelegenheid. Bedrijven zijn genoodzaakt andere oplossingen te vinden om de productie toch te laten groeien, bijvoorbeeld door meer automatisering. “Mocht Nederland eind 2023 een strenge winter krijgen met onvoldoende aanbod van gas, dan valt de banengroei in 2024 bijna stil.”

Daling aantal vacatures

De verwachtingen verschillen per sector. Sectoren die het goed blijven doen zijn vooral informatie en communicatie, zorg en welzijn en zakelijke diensten. Voor de industrie, de bouwnijverheid en de landbouw zijn de vooruitzichten minder positief.

Het aantal ontstane vacatures bereikte in 2022 met bijna 1,6 miljoen het hoogste niveau sinds 1997, maar neemt naar verwachting in 2023 af met 8 procent (119.000). Dat is het gevolg van de lagere economische groei. In 2024 wordt een verdere daling verwacht met 3 procent (43.000). Het aantal ontstane vacatures ligt dan met bijna 1,4 miljoen nog altijd hoger dan in 2019, het jaar voor de coronapandemie.

Krapte arbeidsmarkt blijft structureel

UWV verwacht de hoogste aantallen nieuwe vacatures in de detailhandel (240.000), zorg en welzijn (217.000) en horeca (115.000). “Het is gebruikelijk dat er veel vacatures ontstaan in de detailhandel en de horeca. In deze sectoren werken veel jongeren in bijbanen. Vaak gedurende korte tijd waardoor er ook snel weer nieuwe vacatures ontstaan. De sector zorg en welzijn heeft vooral veel vacatures omdat het een grote sector is.”

Lees ook: Einde aan thuiswerken? ‘Voor veel Nederlandse bedrijven is het tegenwoordig essentieel’

De terugloop in het aantal ontstane vacatures betekent niet dat er geen tekorten aan personeel meer zijn. “De krapte is voor een groot deel structureel, onder meer doordat vraag en aanbod inhoudelijk niet goed op elkaar aansluiten.”