‘Autisme werkt’ wil doorbraak creëren op de arbeidsmarkt

autisme werkt
  • Home
  • Artikel
  • ‘Autisme werkt’ wil doorbraak creëren op de arbeidsmarkt

Met het project ‘Autisme Werkt’ willen allerlei overheidsinstanties, onderwijsinstellingen en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven een doorbraak creëren op de arbeidsmarkt. Het doel: ervoor zorgen dat mensen met autisme makkelijker werk kunnen vinden én houden. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderwijs heeft € 1,3 miljoen beschikbaar gesteld voor onderzoek.

“Een arbeidsmarkt waar iedereen aan mee kan doen is belangrijk voor – potentiële – werknemers, maar in deze tijden van arbeidsmarktkrapte is het benutten van arbeidspotentieel ook belangrijk voor werkgevers”, zegt betrokken onderzoeker en hoogleraar Sander Begeer (Nederlands Autisme Register, Vrije Universiteit Amsterdam). “Zoveel mogelijk voorkomen van uitval of verzuim en het behouden van talent hoort daarbij.”

Medewerkers met autisme

In Nederland leven ongeveer 200.000 autistische mensen. Velen hebben kwaliteiten die hen zeer geschikt maken voor de arbeidsmarkt. Organisaties zetten actief in op het aantrekken en behouden van medewerkers met autisme. “Toch hebben de meeste mensen met autisme moeite met het vinden maar vooral behouden van werk”, zegt Begeer. “Een passende werkomgeving is er vaak niet. Meestal is dat geen kwestie van onwil, maar van tekort aan expertise en ondersteuning.”

In de afgelopen jaren is er al veel onderzoek gedaan op het gebied van autisme en werk en zijn er verschillende methoden ontwikkeld om werknemers en werkgevers te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. “Helaas blijft het gebruik van de ontwikkelde kennis in de praktijk achterwege”, moet Begeer constateren.

Implementeren van strategieën

Met dit project willen de betrokken onderzoekers en praktijkpartners een doorbraak creëren, door zich samen sterk te maken voor het daadwerkelijk implementeren van bestaande en bewezen strategieën in de praktijk.
De looptijd van het project is zes jaar en de verwachte startdatum is komende zomer.

Lees ook: Gerwin vindt het bijzonder dat hij gewoon aan het werk kan

Gerwin Kamphorst kan, ondanks zijn MS, gewoon aan het werk. Dat is te danken aan de inzet van zijn werkgever NTT, dat bij een grondige verbouwing rekening hield met medewerkers in een rolstoel.

Bekijk ook

‘Autisme werkt’ wil doorbraak creëren op de arbeidsmarkt

autisme werkt
  • Home
  • Artikel
  • ‘Autisme werkt’ wil doorbraak creëren op de arbeidsmarkt

Met het project ‘Autisme Werkt’ willen allerlei overheidsinstanties, onderwijsinstellingen en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven een doorbraak creëren op de arbeidsmarkt. Het doel: ervoor zorgen dat mensen met autisme makkelijker werk kunnen vinden én houden. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderwijs heeft € 1,3 miljoen beschikbaar gesteld voor onderzoek.

“Een arbeidsmarkt waar iedereen aan mee kan doen is belangrijk voor – potentiële – werknemers, maar in deze tijden van arbeidsmarktkrapte is het benutten van arbeidspotentieel ook belangrijk voor werkgevers”, zegt betrokken onderzoeker en hoogleraar Sander Begeer (Nederlands Autisme Register, Vrije Universiteit Amsterdam). “Zoveel mogelijk voorkomen van uitval of verzuim en het behouden van talent hoort daarbij.”

Medewerkers met autisme

In Nederland leven ongeveer 200.000 autistische mensen. Velen hebben kwaliteiten die hen zeer geschikt maken voor de arbeidsmarkt. Organisaties zetten actief in op het aantrekken en behouden van medewerkers met autisme. “Toch hebben de meeste mensen met autisme moeite met het vinden maar vooral behouden van werk”, zegt Begeer. “Een passende werkomgeving is er vaak niet. Meestal is dat geen kwestie van onwil, maar van tekort aan expertise en ondersteuning.”

In de afgelopen jaren is er al veel onderzoek gedaan op het gebied van autisme en werk en zijn er verschillende methoden ontwikkeld om werknemers en werkgevers te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. “Helaas blijft het gebruik van de ontwikkelde kennis in de praktijk achterwege”, moet Begeer constateren.

Implementeren van strategieën

Met dit project willen de betrokken onderzoekers en praktijkpartners een doorbraak creëren, door zich samen sterk te maken voor het daadwerkelijk implementeren van bestaande en bewezen strategieën in de praktijk.
De looptijd van het project is zes jaar en de verwachte startdatum is komende zomer.

Lees ook: Gerwin vindt het bijzonder dat hij gewoon aan het werk kan

Gerwin Kamphorst kan, ondanks zijn MS, gewoon aan het werk. Dat is te danken aan de inzet van zijn werkgever NTT, dat bij een grondige verbouwing rekening hield met medewerkers in een rolstoel.