‘Áls ik het wil, dan wil ik het op De School!’

(De Beeldredactie)
  • Home
  • Artikel
  • ‘Áls ik het wil, dan wil ik het op De School!’

Zoals dat gaat op die leeftijd wilde Julia Kroon (27) toen ze eenmaal de middelbare school had doorlopen heel veel verschillende dingen ‘worden’. Ze ging naar de Pabo en had daar een leuke tijd. Maar de twijfel sloeg toe.

Wil ik dit wel zelf gaan doen? Elk jaar hetzelfde programma afdraaien? Elk jaar een klas met allemaal verschillende kinderen met verschillende behoeften die allemaal hetzelfde moeten leren en doen in dezelfde tijd? Wil ik wel voor de klas?’’ Tot ze een lezing volgde waarin een nieuw concept werd voorgesteld en werd uitgelegd dat kinderen gelijke kansen hebben, júist als ze ongelijk onderwijs krijgen. Het was een antwoord op al haar vragen. Julia staat nog steeds niet letterlijk voor de klas maar is meer dan op haar plaats op De School in Zandvoort. 

‘’Je komt net binnen in het thema energie’’, zegt ze terwijl we door een echt Zandvoortse school lopen. De gangen liggen ondanks de stampende voetjes op de deurmat vol met zand. Twee jongetjes zitten elkaar buiten het klaslokaal voor te lezen en een ander jochie zegt dat hij niet meedoet aan het  sportaanbod maar dat hij heeft afgesproken om te gaan lezen. Ook prima, vindt Julia. Ze vertelt: ‘’Ik dacht na die lezing:  Dus zo kan het ook! Écht bezig zijn met onderwijs.’’ Er was een vacature op De School en ik draaide een dag mee. Natuurlijk best zenuwachtig maar na afloop superblij, zelfs verrukt over wat hier gedaan wordt. Hoe kinderen hier gezien worden en hoe breed ze kennis op doen en leren léren. Daar hebben ze echt hun leven lang profijt van.’’ 

Meer dan op maat 

De School biedt alle kinderen een brede opleiding in alle kerndoelen, op maat. Dit doen ze door toepassing van drie pijlers: flexibiliteit, participatie en thematisch. De schooltijden zijn flexibel en er is veel meer tijd beschikbaar want vakanties zijn ook flexibel op te nemen. ‘’Zes weken vakantie past niet meer in deze maatschappij waarin beide ouders werken.’’ De besluiten worden samen genomen op alle niveaus en elke tien  weken wordt een ander thema behandeld. ‘’Dit maakt het voor kinderen breder en heel divers. Muziek, Spaans, koken (biologisch), techniek en meditatie zijn ook onderdeel van het programma. Er is een verschil tussen kwalificatie – wat kun je en wat ken je-, en personificatie – wie ben je en hoe doe je-.’’

Veelzijdige en allround job

Julia vertelt oprecht enthousiast. ‘’Je maakt hier gezamenlijk je eigen onderwijs en dat is een flinke uitdaging. Je bent begeleider, coach en pedagoog. Meer dan een leerkracht dus. Dat komt omdat de school zo lang open is. We werken in shifts van 8 uur en je draait een groep met drie leerkrachten , alles goed afgestemd. Wie start de groep op, wie doet ‘s middags de één op één begeleiding. De vorm biedt ook bijna de ultieme vorm van kansengelijkheid voor ieder kind. Niet alleen wat onderwijs betreft maar ook op sociaal niveau. Er is extra tijd voor begeleiding en bijvoorbeeld sport- of hobby, soms niet voor iedereen bereikbaar, zit verweven in de schooltijd. En in principe onafhankelijk van het inkomen van de ouders want voor de wet is deze vorm een integratie tussen kinderopvang en onderwijs. Een kind hoeft niet van school naar BSO of andere opvang. Het is hier fijn en veilig, met dezelfde mensen op dezelfde plek.’’ 

Zelfstandige en gelukkige kinderen 

‘’De School creëert een omgeving waar kinderen leren wat nodig is om zelfstandig en gelukkig in onze maatschappij te leven. In de samenleving van nu gaat het om kennis, keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen, omgaan met verschillende culturen, omgaan met veranderingen. Hoe de wereld eruit ziet als onze leerlingen volwassen zijn, weten we niet. Kinderen leven thuis en op school en gedijen beter als het leven van school en thuis zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd’’, aldus De School. 

Samenleven moet je leren

De leerlingen van De School leren van en als in het echte leven waarin zoveel mogelijk klassieke kennisgebieden, expressievakken, taal, lezen en Engels zijn geïntegreerd. Individueel dus. Als het kind naar de middelbare school gaat heeft hij of zij de kennis die bij het niveau van het kind hoort. Want leerlingen werken op hun eigen niveau aan dezelfde projecten, zoveel mogelijk aansluitend bij de individuele manier van leren. Ze leren léren en worden heel zelfstandig. En natuurlijk: als lineair leren noodzakelijk is wordt er gewerkt met aanvullende methodes. Een van de grote en geruststellende voordelen is dat het kind niet wordt vergeleken met een ander want elke volwassene kan zich wel herinneren hoe frustrerend dat is. Ieder kind is anders, heeft eigen talenten, een ander tempo en een eigen persoonlijkheid. 

Werk aan de winkel

De School sluit naadloos aan op de behoefte van kinderen, hun ouders en de huidige maatschappij. En bij leerkrachten, bij gebrek aan een beter woord, die hun kennis, liefde en passie op deze manier willen aanwenden. Julia: ‘’Ik heb inmiddels een duo-job en ben ook intern opleider. Dus voor de mensen die schromen om te reageren op een vacature: Het klinkt veel, het klinkt vooral anders. Maar je wordt heel fijn en goed begeleid. Het is een beroep om trots op te zijn!’’

https://deschool.nl link naar vacature pagina:
Leerkracht Allround I De School I  

Bekijk ook

‘Áls ik het wil, dan wil ik het op De School!’

(De Beeldredactie)
  • Home
  • Artikel
  • ‘Áls ik het wil, dan wil ik het op De School!’

Zoals dat gaat op die leeftijd wilde Julia Kroon (27) toen ze eenmaal de middelbare school had doorlopen heel veel verschillende dingen ‘worden’. Ze ging naar de Pabo en had daar een leuke tijd. Maar de twijfel sloeg toe.

Wil ik dit wel zelf gaan doen? Elk jaar hetzelfde programma afdraaien? Elk jaar een klas met allemaal verschillende kinderen met verschillende behoeften die allemaal hetzelfde moeten leren en doen in dezelfde tijd? Wil ik wel voor de klas?’’ Tot ze een lezing volgde waarin een nieuw concept werd voorgesteld en werd uitgelegd dat kinderen gelijke kansen hebben, júist als ze ongelijk onderwijs krijgen. Het was een antwoord op al haar vragen. Julia staat nog steeds niet letterlijk voor de klas maar is meer dan op haar plaats op De School in Zandvoort. 

‘’Je komt net binnen in het thema energie’’, zegt ze terwijl we door een echt Zandvoortse school lopen. De gangen liggen ondanks de stampende voetjes op de deurmat vol met zand. Twee jongetjes zitten elkaar buiten het klaslokaal voor te lezen en een ander jochie zegt dat hij niet meedoet aan het  sportaanbod maar dat hij heeft afgesproken om te gaan lezen. Ook prima, vindt Julia. Ze vertelt: ‘’Ik dacht na die lezing:  Dus zo kan het ook! Écht bezig zijn met onderwijs.’’ Er was een vacature op De School en ik draaide een dag mee. Natuurlijk best zenuwachtig maar na afloop superblij, zelfs verrukt over wat hier gedaan wordt. Hoe kinderen hier gezien worden en hoe breed ze kennis op doen en leren léren. Daar hebben ze echt hun leven lang profijt van.’’ 

Meer dan op maat 

De School biedt alle kinderen een brede opleiding in alle kerndoelen, op maat. Dit doen ze door toepassing van drie pijlers: flexibiliteit, participatie en thematisch. De schooltijden zijn flexibel en er is veel meer tijd beschikbaar want vakanties zijn ook flexibel op te nemen. ‘’Zes weken vakantie past niet meer in deze maatschappij waarin beide ouders werken.’’ De besluiten worden samen genomen op alle niveaus en elke tien  weken wordt een ander thema behandeld. ‘’Dit maakt het voor kinderen breder en heel divers. Muziek, Spaans, koken (biologisch), techniek en meditatie zijn ook onderdeel van het programma. Er is een verschil tussen kwalificatie – wat kun je en wat ken je-, en personificatie – wie ben je en hoe doe je-.’’

Veelzijdige en allround job

Julia vertelt oprecht enthousiast. ‘’Je maakt hier gezamenlijk je eigen onderwijs en dat is een flinke uitdaging. Je bent begeleider, coach en pedagoog. Meer dan een leerkracht dus. Dat komt omdat de school zo lang open is. We werken in shifts van 8 uur en je draait een groep met drie leerkrachten , alles goed afgestemd. Wie start de groep op, wie doet ‘s middags de één op één begeleiding. De vorm biedt ook bijna de ultieme vorm van kansengelijkheid voor ieder kind. Niet alleen wat onderwijs betreft maar ook op sociaal niveau. Er is extra tijd voor begeleiding en bijvoorbeeld sport- of hobby, soms niet voor iedereen bereikbaar, zit verweven in de schooltijd. En in principe onafhankelijk van het inkomen van de ouders want voor de wet is deze vorm een integratie tussen kinderopvang en onderwijs. Een kind hoeft niet van school naar BSO of andere opvang. Het is hier fijn en veilig, met dezelfde mensen op dezelfde plek.’’ 

Zelfstandige en gelukkige kinderen 

‘’De School creëert een omgeving waar kinderen leren wat nodig is om zelfstandig en gelukkig in onze maatschappij te leven. In de samenleving van nu gaat het om kennis, keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen, omgaan met verschillende culturen, omgaan met veranderingen. Hoe de wereld eruit ziet als onze leerlingen volwassen zijn, weten we niet. Kinderen leven thuis en op school en gedijen beter als het leven van school en thuis zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd’’, aldus De School. 

Samenleven moet je leren

De leerlingen van De School leren van en als in het echte leven waarin zoveel mogelijk klassieke kennisgebieden, expressievakken, taal, lezen en Engels zijn geïntegreerd. Individueel dus. Als het kind naar de middelbare school gaat heeft hij of zij de kennis die bij het niveau van het kind hoort. Want leerlingen werken op hun eigen niveau aan dezelfde projecten, zoveel mogelijk aansluitend bij de individuele manier van leren. Ze leren léren en worden heel zelfstandig. En natuurlijk: als lineair leren noodzakelijk is wordt er gewerkt met aanvullende methodes. Een van de grote en geruststellende voordelen is dat het kind niet wordt vergeleken met een ander want elke volwassene kan zich wel herinneren hoe frustrerend dat is. Ieder kind is anders, heeft eigen talenten, een ander tempo en een eigen persoonlijkheid. 

Werk aan de winkel

De School sluit naadloos aan op de behoefte van kinderen, hun ouders en de huidige maatschappij. En bij leerkrachten, bij gebrek aan een beter woord, die hun kennis, liefde en passie op deze manier willen aanwenden. Julia: ‘’Ik heb inmiddels een duo-job en ben ook intern opleider. Dus voor de mensen die schromen om te reageren op een vacature: Het klinkt veel, het klinkt vooral anders. Maar je wordt heel fijn en goed begeleid. Het is een beroep om trots op te zijn!’’

https://deschool.nl link naar vacature pagina:
Leerkracht Allround I De School I