Aantal leden vakbond op laagste niveau sinds 1963

hoeveel mensen zijn lid van een vakbond?
  • Home
  • Artikel
  • Aantal leden vakbond op laagste niveau sinds 1963

Ruim 1,4 miljoen mensen waren eind maart 2023 aangesloten bij een vakbond. Dat zijn 63.000 vakbondsleden minder dan in 2021, een daling van 4 procent. Het aantal vakbondsleden loopt al terug sinds 2012. De grootste afname zat bij de groep tussen 45 jaar en de AOW-leeftijd. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Sinds 1963 is het aantal vakbondsleden niet zo laag geweest. Maar de afname van het aantal leden in twee jaar tijd was in 2023 wel kleiner dan in 2021 (-98.000) en 2019 (-101.000).

aantal leden vakbond

Het aantal mannelijke vakbondsleden nam met 40.000 af tot 891.000 in 2023. Het aantal vrouwelijke vakbondsleden daalde met 23.000 naar 550.000 leden. In 2023 was de afname bij mannen en vrouwen in verhouding even sterk.

Krimp vakbond sterkst bij ouderen

Ruim de helft van de vakbondsleden valt in de leeftijdsgroep 45 jaar tot AOW-leeftijd. In deze groep was ook de sterkste afname in lidmaatschap te zien. 22 procent van de vakbondsleden die in 2023 de AOW-leeftijd bereikte of ouder is, bleef nog lid van een vakbond. Dit was vooral bij mannen het geval. In alle leeftijdsgroepen nam zowel het aantal mannelijke als vrouwelijke leden af.

Waarom geen lid van een vakbond?

Van de werknemers die in 2022 geen lid waren van een vakbond had 54 procent als belangrijkste reden dat ze er nooit serieus over hadden nagedacht. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO. Ook vond 12 procent van de niet-leden dat vakbonden geen invloed (meer) hebben op hun arbeidsvoorwaarden. Verder vond 8 procent het lidmaatschap te duur en 6 procent vond dat vakbonden niet goed opkomen voor hun belangen. De overige 20 procent had andere redenen om geen lid te worden. 

leden vakbond naar leeftijd

Vooral jongere werknemers die geen lid zijn, zeiden dat ze nooit serieus hadden overwogen om lid van een vakbond te worden. 62 procent van de 15- tot 25-jarigen en 66 procent van de 25- tot 35-jarigen gaf dit als reden om geen lid te worden. Onder vrouwelijke niet-leden werd dat bovendien vaker (59 procent) genoemd dan onder mannelijke niet-leden (49 procent).

Lees ook: Betere loonstrook moet meer helderheid scheppen voor werknemer

Met de opzet voor een nieuwe maandelijkse loonstrook krijgt de werknemer een beter te begrijpen loonstrook die goed laat zien hoe het zit met zijn bruto- en nettoloon en wat daar allemaal tussen zit en door de werkgever wordt betaald. Lees hier meer over deze nieuwe loonstrook.

Bekijk ook

Aantal leden vakbond op laagste niveau sinds 1963

hoeveel mensen zijn lid van een vakbond?
  • Home
  • Artikel
  • Aantal leden vakbond op laagste niveau sinds 1963

Ruim 1,4 miljoen mensen waren eind maart 2023 aangesloten bij een vakbond. Dat zijn 63.000 vakbondsleden minder dan in 2021, een daling van 4 procent. Het aantal vakbondsleden loopt al terug sinds 2012. De grootste afname zat bij de groep tussen 45 jaar en de AOW-leeftijd. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Sinds 1963 is het aantal vakbondsleden niet zo laag geweest. Maar de afname van het aantal leden in twee jaar tijd was in 2023 wel kleiner dan in 2021 (-98.000) en 2019 (-101.000).

aantal leden vakbond

Het aantal mannelijke vakbondsleden nam met 40.000 af tot 891.000 in 2023. Het aantal vrouwelijke vakbondsleden daalde met 23.000 naar 550.000 leden. In 2023 was de afname bij mannen en vrouwen in verhouding even sterk.

Krimp vakbond sterkst bij ouderen

Ruim de helft van de vakbondsleden valt in de leeftijdsgroep 45 jaar tot AOW-leeftijd. In deze groep was ook de sterkste afname in lidmaatschap te zien. 22 procent van de vakbondsleden die in 2023 de AOW-leeftijd bereikte of ouder is, bleef nog lid van een vakbond. Dit was vooral bij mannen het geval. In alle leeftijdsgroepen nam zowel het aantal mannelijke als vrouwelijke leden af.

Waarom geen lid van een vakbond?

Van de werknemers die in 2022 geen lid waren van een vakbond had 54 procent als belangrijkste reden dat ze er nooit serieus over hadden nagedacht. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO. Ook vond 12 procent van de niet-leden dat vakbonden geen invloed (meer) hebben op hun arbeidsvoorwaarden. Verder vond 8 procent het lidmaatschap te duur en 6 procent vond dat vakbonden niet goed opkomen voor hun belangen. De overige 20 procent had andere redenen om geen lid te worden. 

leden vakbond naar leeftijd

Vooral jongere werknemers die geen lid zijn, zeiden dat ze nooit serieus hadden overwogen om lid van een vakbond te worden. 62 procent van de 15- tot 25-jarigen en 66 procent van de 25- tot 35-jarigen gaf dit als reden om geen lid te worden. Onder vrouwelijke niet-leden werd dat bovendien vaker (59 procent) genoemd dan onder mannelijke niet-leden (49 procent).

Lees ook: Betere loonstrook moet meer helderheid scheppen voor werknemer

Met de opzet voor een nieuwe maandelijkse loonstrook krijgt de werknemer een beter te begrijpen loonstrook die goed laat zien hoe het zit met zijn bruto- en nettoloon en wat daar allemaal tussen zit en door de werkgever wordt betaald. Lees hier meer over deze nieuwe loonstrook.