Zorgcentrum Anker

  • Sociale links:

Info

Zorgcentrum Anker heeft middenin de prachtige Betuwe twee zorglocaties:

  • Locatie Anker – Kesteren
  • Locatie Avondrust – Opheusden

Het Anker is een protestants-christelijk zorgcentrum, die haar identiteit ontleent aan de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord. Wij bieden professionele en liefdevolle zorg. Dit doen wij vanuit een zorgvisie die verankerd is in het het Woord van God.

Bij ons spelen Bijbelse normen en waarden een grote rol.

U ziet dit bijvoorbeeld terug in de keuze voor en invulling van onze activiteiten, in de dagelijkse bezinningsmomenten en in de liefdevolle manier waarop onze medewerkers met bewoners omgaan.

Foto's

Bedrijfscultuur

Vacatures

Beoordelingen

Downloads

Contact