Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland

Info

VPTZ Nederland is de koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. Deze zorg wordt zowel thuis, in hospices en steeds vaker ook in zorginstellingen geboden. Wij ondersteunen onze ruim 200 lidorganisaties, behartigen hun belangen en stimuleren de kwaliteit van de zorg en ondersteuning

Foto's

Bedrijfscultuur

Vacatures

Beoordelingen

Downloads