Montessori Basisschool Houten

Info

Al 35 jaar toonaangevend in onderwijs

De Montessorischool Houten is een Neutraal Bijzondere Basisschool met een eigen schoolbestuur. Onze school is ‘neutraal’ bijzonder. Dit betekent dat wij bij het geven van ons onderwijs uitgaan van de gelijkwaardige betekenis van levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen. Op onze school wordt gewerkt volgens de opvoedkundige en onderwijskundige visie van Maria Montessori.

De missie van ons montessorionderwijs is: het scheppen van ruimte voor het kind om zich te kunnen ontplooien tot een harmonisch, sociaal denkend mens.

Onze visie: Het kind krijgt hulp aangeboden bij zijn ontwikkeling tot een zelfstandige persoonlijkheid. Het kind leert verantwoordelijkheid te dragen voor zijn omgeving en de samenleving waarvan hij deel uitmaakt. Wij creëren een vertrouwde omgeving waar kinderen zich in hun eigen tempo en op eigen niveau, maar met respect voor anderen, zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Om hiertoe te komen hanteren wij het basisprincipe van Maria Montessori ‘Help mij het zelf te doen’.

Foto's

Bedrijfscultuur

Vacatures

Beoordelingen

Downloads

Contact