Marnix College

Info

Het Marnix College is een open, oecumenische school waar leerlingen welkom zijn, ongeacht hun achtergrond en levensovertuiging. Het Marnix College is er op gericht leerlingen zo op te
leiden dat zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de wereld van morgen.

De school biedt ca. 1350 leerlingen op de mavo, de (tweetalige) havo, het (tweetalig) atheneum en het gymnasium inspirerend onderwijs met een academische en internationale inslag. Onze leerlingen verlaten de school met een waardevol diploma en een flinke hoeveelheid kennis, maar ook met waardevolle vaardigheden in hun bagage. We zorgen ervoor dat onze leerlingen in staat zijn tot zelfreflectie, dat ze zichzelf durven te laten zien, zelfredzaam en veerkrachtig zijn en wij leren ze samen te werken en samen te leven.

Het onderwijsaanbod op het Marnix College is breed en divers. Leerlingen nemen deel aan Masterclasses, projectonderwijs en hebben veel keuzemogelijkheden. De school heeft een
uitgebreid aanbod op het gebied van kunst en cultuur en stimuleert leerlingen actief deel te nemen aan activiteiten buiten de les en buiten de school.

Foto's

Bedrijfscultuur

Vacatures

Beoordelingen

Downloads

Contact