Overzicht

  • Geplaatste vacatures 0
  • Bekeken 57

Company Description

De Vogelhorst is een protestants-christelijke school. We zien de school als een leefgemeenschap van leerlingen, ouders, leerkrachten, directie en bestuur, waarin de Bijbel het uitgangspunt is van ons handelen. Ieder mens, elk kind is uniek en heeft voor God onvervangbare waarde.